Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.06.2022 29 czerwca 2022

Publikacja nt. neutralności klimatycznej w UE. Polski region wśród przykładów dobrych praktyk

W publikacji REGI przedstawiono sześć przykładów dobrych praktyk na rzecz dążenia do neutralności klimatycznej w UE. Wśród wyróżnionych regionów znalazła się Wielkopolska Wschodnia, gdzie energetyka węglowa ma być zastąpiona OZE.

   Powrót       25 maja 2022       Powietrze i klimat   
Neutralność klimatyczna

Komisja Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego (REGI) opublikowała analizę pt. “Transformacja regionów Unii Europejskiej w kierunku przyszłości neutralnej dla klimatu(1)”. Autorzy pracy przeanalizowali m.in. sześć przykładów dobrych praktyk na rzecz zielonej transformacji na terenie Unii Europejskiej (UE), wśród których wyróżniono:

  • mapa drogowa działań na rzecz klimatu w Päijät-Häme w Finlandii;
  • plan klimatyczny dla Kopenhagi w Danii, mający na celu uczynienie duńskiej stolicy neutralnym dla klimatu do 2025 r.,
  • wycofanie węgla i transformacja gospodarcza Wielkopolski Wschodniej w Polsce;
  • inicjatywa tzw. miękkiej mobilności regionu turystycznego Werfenweng w Austrii;
  • strefa ekonomiczna neutralna dla klimatu w Płowdiwie w Bułgarii;
  • promocja neutralności klimatycznej w Graciosa w Portugalii.

Wśród kluczowych wniosków wskazano, że osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga głębokich zmian we wszystkich sektorach gospodarki, podobnie jak w obszarach przekrojowych takich jak zarządzanie i styl życia poszczególnych obywateli UE. W dokumencie zaznaczono, że prawie wszystkie regiony Wspólnoty Europejskiej pracują na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej, jednakże znajdują się na różnych poziomach zaawansowania w ramach tego procesu.

Kluczową rolę w procesie transformacji odgrywa administracja regionalna lub lokalna, która odpowiada za koordynację i wdrażanie inicjatywy, zwykle wraz z innymi interesariuszami (takimi jak gminy, firmy, organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie). Dużą rolę odgrywa tutaj również sektor prywatny – oceniono w treści publikacji.

Czytaj też: Nowe horyzonty polskiej energetyki. OZE rozwija skrzydła i motywuje do zmian

Za największe przeszkody na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej uznano niedostateczne zaangażowanie obywateli, jak i brak sprecyzowanych celów, systemu monitorowania i ekspertów. Słabość podejmowanych inicjatyw widoczna jest także w kontekście finansowej zależności od zewnętrznych źródeł wsparcia.

Wielkopolska Wschodnia przykładem dobrych praktyk na rzecz dążenia do neutralności klimatycznej

W publikacji przypomniano, że w kwietniu 2019 r. w Polsce zawarto Porozumienie o sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej. Wskutek zaangażowania samorządowców z opisywanego regionu, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i stowarzyszeń przedsiębiorców uformowano grupy robocze, które opracowały strategię na rzecz dążenia do neutralności klimatycznej. W celu zastąpienia energii pochodzącej ze spalania węgla brunatnego, w Wielkopolsce Wschodniej położono nacisk na trzy nowoczesne technologie:

  • odnawialne źródła energii w postaci farm wiatrowych i słonecznych;
  • elektromobilność – poprzez powołanie nowych inwestycji branżowych (m.in. fabryki akumulatorów, produkcja elektrolizerów i części do wiatraków);
  • technologie wodorowe.

Odnosząc się do dotychczasowych osiągnięć regionu, autorzy raportu wskazali:

W ramach strategii inteligentnej specjalizacji rozwijane są farmy fotowoltaiczne i wiatrowe. W ostatnim czasie w Brudzewie uruchomiono największą w Polsce farmę fotowoltaiczną (70MW). Buduje się także farmy wiatrowe, np. w Przykonie czy okolicach Rychwału. Krajowe i międzynarodowe firmy inwestują w nowe sektory gospodarki w regionie (np. w produkcję elementów bateryjnych). W zakresie technologii wodorowych Grupa ZE PAK zakupiła elektrolizer z intencją produkcji czystego wodoru na użytek samochodów od 2022 r. – poinformowano.

Celem włodarzy regionu jest m.in. redukcja emisji CO2 pochodzących z energetyki i ogrzewnictwa o 90-95% do 2030 r., zamknięcie wszystkich kopalń, a także wdrożenie neutralnej klimatycznie komunikacji miejskiej do 2040 r.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Pełna treść publikacji w języku angielskim dostępna pod linkiem:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/11948-EU-regions-towards-climate-neutral-future.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

PE za redukcją emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. przy ochronie miejsc pracy (23 czerwca 2022)Nie tylko o pieniądzach. Zyski i koszty transformacji energetycznej (17 czerwca 2022)KE: 118 samorządów, w tym 28 z Polski, dołącza do unijnej inicjatywy adaptacji do zmian klimatu (10 czerwca 2022)Polska dostanie 244,2 mln euro na poprawę efektywności energetycznej w przemyśle (09 czerwca 2022)Kierunek: Energetyka 3D (07 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony