Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Publikacja nt. neutralności klimatycznej w UE. Polski region wśród przykładów dobrych praktyk

W publikacji REGI przedstawiono sześć przykładów dobrych praktyk na rzecz dążenia do neutralności klimatycznej w UE. Wśród wyróżnionych regionów znalazła się Wielkopolska Wschodnia, gdzie energetyka węglowa ma być zastąpiona OZE.

   Powrót       25 maja 2022       Ryzyko środowiskowe   
Neutralność klimatyczna

Komisja Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego (REGI) opublikowała analizę pt. “Transformacja regionów Unii Europejskiej w kierunku przyszłości neutralnej dla klimatu(1)”. Autorzy pracy przeanalizowali m.in. sześć przykładów dobrych praktyk na rzecz zielonej transformacji na terenie Unii Europejskiej (UE), wśród których wyróżniono:

  • mapa drogowa działań na rzecz klimatu w Päijät-Häme w Finlandii;
  • plan klimatyczny dla Kopenhagi w Danii, mający na celu uczynienie duńskiej stolicy neutralnym dla klimatu do 2025 r.,
  • wycofanie węgla i transformacja gospodarcza Wielkopolski Wschodniej w Polsce;
  • inicjatywa tzw. miękkiej mobilności regionu turystycznego Werfenweng w Austrii;
  • strefa ekonomiczna neutralna dla klimatu w Płowdiwie w Bułgarii;
  • promocja neutralności klimatycznej w Graciosa w Portugalii.

Wśród kluczowych wniosków wskazano, że osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga głębokich zmian we wszystkich sektorach gospodarki, podobnie jak w obszarach przekrojowych takich jak zarządzanie i styl życia poszczególnych obywateli UE. W dokumencie zaznaczono, że prawie wszystkie regiony Wspólnoty Europejskiej pracują na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej, jednakże znajdują się na różnych poziomach zaawansowania w ramach tego procesu.

Kluczową rolę w procesie transformacji odgrywa administracja regionalna lub lokalna, która odpowiada za koordynację i wdrażanie inicjatywy, zwykle wraz z innymi interesariuszami (takimi jak gminy, firmy, organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie). Dużą rolę odgrywa tutaj również sektor prywatny – oceniono w treści publikacji.

Czytaj też: Nowe horyzonty polskiej energetyki. OZE rozwija skrzydła i motywuje do zmian

Za największe przeszkody na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej uznano niedostateczne zaangażowanie obywateli, jak i brak sprecyzowanych celów, systemu monitorowania i ekspertów. Słabość podejmowanych inicjatyw widoczna jest także w kontekście finansowej zależności od zewnętrznych źródeł wsparcia.

Wielkopolska Wschodnia przykładem dobrych praktyk na rzecz dążenia do neutralności klimatycznej

W publikacji przypomniano, że w kwietniu 2019 r. w Polsce zawarto Porozumienie o sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej. Wskutek zaangażowania samorządowców z opisywanego regionu, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i stowarzyszeń przedsiębiorców uformowano grupy robocze, które opracowały strategię na rzecz dążenia do neutralności klimatycznej. W celu zastąpienia energii pochodzącej ze spalania węgla brunatnego, w Wielkopolsce Wschodniej położono nacisk na trzy nowoczesne technologie:

  • odnawialne źródła energii w postaci farm wiatrowych i słonecznych;
  • elektromobilność – poprzez powołanie nowych inwestycji branżowych (m.in. fabryki akumulatorów, produkcja elektrolizerów i części do wiatraków);
  • technologie wodorowe.

Odnosząc się do dotychczasowych osiągnięć regionu, autorzy raportu wskazali:

W ramach strategii inteligentnej specjalizacji rozwijane są farmy fotowoltaiczne i wiatrowe. W ostatnim czasie w Brudzewie uruchomiono największą w Polsce farmę fotowoltaiczną (70MW). Buduje się także farmy wiatrowe, np. w Przykonie czy okolicach Rychwału. Krajowe i międzynarodowe firmy inwestują w nowe sektory gospodarki w regionie (np. w produkcję elementów bateryjnych). W zakresie technologii wodorowych Grupa ZE PAK zakupiła elektrolizer z intencją produkcji czystego wodoru na użytek samochodów od 2022 r. – poinformowano.

Celem włodarzy regionu jest m.in. redukcja emisji CO2 pochodzących z energetyki i ogrzewnictwa o 90-95% do 2030 r., zamknięcie wszystkich kopalń, a także wdrożenie neutralnej klimatycznie komunikacji miejskiej do 2040 r.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Pełna treść publikacji w języku angielskim dostępna pod linkiem:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/11948-EU-regions-towards-climate-neutral-future.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Konkluzje Rady Europejskiej. Na tapecie nowy ład i suwerenność energetyczna (22 kwietnia 2024)Zdekarbonizowane budownictwo na horyzoncie. Przyjęto dyrektywę EPBD (16 kwietnia 2024)Miliony przyszłych ofiar potentatów branży naftowo-gazowej? Pytania o Shell, BP i innych (05 kwietnia 2024)Zielona dyplomacja priorytetem politycznym Unii. Konkluzje Rady UE (19 marca 2024)Konsultacje Komunikatu KE na temat trajektorii dochodzenia do neutralności klimatycznej w 2050 r. (08 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony