Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy specjalista w Wydziale Wydarzeń Targowych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Certyfikacja dla miast ISO 37120 – Smart City Arcadis

Jak dążenie do neutralności klimatycznej wpłynie na sektor rolnictwa? Wyniki analizy z LIFE Climate CAKE PL

a+a-    Powrót       31 lipca 2020       Powietrze i klimat   

Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy prezentuje wyniki najnowszej analizy przygotowanej w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL, dotyczące oceny wpływu polityki klimatycznej na sektor polskich gospodarstw rolnych(1). Analiza skutków wdrożenia różnych narzędzi polityki klimatycznej w rolnictwie została przygotowana w oparciu o zbudowany w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL model optymalizacyjny o nazwie EPICA, który umożliwia oszacowanie wpływu poszczególnych instrumentów tej polityki na poziom emisji, wielkość produkcji i dochody w sektorze.

Czytaj: Jak Europejski Zielony Ład wpłynie na cele redukcyjne i ceny uprawnień do emisji CO 2?

Analizie poddano efekty takich podejść, jak:

  • wymuszone ograniczenie emisji z działalności rolniczej,
  • opodatkowanie nawozów mineralnych związanych z emisją tlenków azotu,
  • bezpośrednie opodatkowanie emisji gazów cieplarnianych w sektorze.

Nie wystarczą zwykłe narzędzia polityki klimatycznej

Jednym z najważniejszych wniosków płynących z analizy jest to, że neutralność klimatyczna zakładana w Europejskim Zielonym Ładzie nie może być osiągnięta przez zwykłe wprowadzenie „tradycyjnych” narzędzi polityki klimatycznej względem rolnictwa, w tym opodatkowania oraz wprowadzania bardziej wyśrubowanych standardów emisji. Takie podejście prowadzi do negatywnych efektów w zakresie produkcji rolnej i dochodów rolników we wszystkich scenariuszach zakładających wdrożenie rozważanych restrykcji.

Czytaj: Strategia „od pola do stołu” to też GOZ, etykiety i lokalna produkcja

Wśród szczegółowych wyników i wniosków z analizy warto wymienić następujące:

  • Wymuszone ograniczenie emisji o 20 proc. prowadzi do 9,5 proc. spadku wartości produkcji i 14 proc. spadku dochodów gospodarstw. Przy przyjętych w analizie założeniach, najmocniej ograniczyłoby to poziom produkcji w odniesieniu do hodowli bydła mięsnego (35 proc.), mlecznego (16 proc.), uprawy kukurydzy (21 proc.) czy buraków cukrowych (21 proc.).
  • Wprowadzenie bezpośredniego podatku od emisji na poziomie 20 euro/tonę CO2ekw zwiększyłoby koszty sektora o 2,78 mld zł rocznie, co przekłada się na wzrost o 1 960 zł na gospodarstwo i 195 zł na hektar wykorzystywanych użytków rolnych (UUA). To wielkość bliska 10 proc. przychodów gospodarstw rolnych.
  • Wprowadzenie podatku od nawozów mineralnych skutkujące 20 proc. wzrostem ich cen zwiększyłoby całkowite koszty nawożenia o 3,95 proc. i jednocześnie 10,3 proc. zmniejszenie ich wykorzystania oraz spadek dochodów rolników o 5,5 proc., zaś emisja zmniejszyłaby się jedynie o 1,6 proc.

Model sektora rolnictwa EPICA jest nadal rozbudowywany, a zakres analizy i uzyskiwane wyniki przedstawione w tym raporcie będą rozszerzone w kolejnych opracowaniach wykonywanych przez Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE).

Źródło: IOŚ PIB

Przypisy

1/ Podsumowanie analizy w języku polskim: Ocena wpływu polityki klimatycznej na sektor polskich gospodarstw rolnych. Podsumowanie.
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/9056-CAKE-rolnictwo-ocena-wplywu-polityki-klimatycznej-podsumowanie.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Środki ochrony roślin – zasady obrotu i stosowania (03 sierpnia 2020)Eksperyment w Montrealu: winnice na dachach budynków rosną na szkle z recyklingu (03 sierpnia 2020)Podpisano list intencyjny ws. inwestycji w biogazownie rolnicze (30 lipca 2020)Konferencja ITP nt. intensyfikacji produkcji zwierzęcej w tym roku online (27 lipca 2020)Konsultacje społeczne „Strategii metanowej UE” do 5 sierpnia (23 lipca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony