Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista ds. rozliczeń i obsługi klienta Energy Solution Sp. z o.o.
Wirtualny magazyn energii elektrycznej, bilansowanie OZE i klastrów oraz autokonsumpcja w innych PPE firmy IEN ENERGY

NFOŚiGW ogłasza wsparcie dla kogeneracji – tym razem konkurs dla klastrów energii

a+a-    Powrót       01 września 2017       Energia   

200 mln zł czeka w ramach drugiego konkursu z unijnego poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Wnioski o dotacje NFOŚiGW będzie przyjmował od 30 września do 28 listopada 2017 r.

W ogłoszonym 30 sierpnia 2017 r. naborze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pod uwagę będą brane projekty w zakresie wspierania źródeł wysokosprawnej kogeneracji, przy czym konkurs ten adresowany jest tylko do tych, którzy są koordynatorem lub członkiem klastra energii. Listę potencjalnych beneficjentów poddziałania 1.6.1 otwierają przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, ale na unijne pieniądze mają szanse także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST nie będące przedsiębiorcami oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Całkowita nominalna moc elektryczna powyżej 1 MW

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu został ustalony zgodnie z przepisami pomocy publicznej i nie może być to więcej niż 85 proc. Dofinansowywana będzie budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW (dotyczy planowanej mocy zainstalowanej realizowanej w ramach POIiŚ instalacji).

To już drugi z trzech planowanych konkursów w ramach poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Pierwszy nabór, w którym nie wymagano uczestnictwa w klastrze energii, NFOŚiGW przeprowadził w terminie od 30 czerwca do 30 września 2016 r. Jeszcze jeden, trzeci konkurs z podziałania 1.6.1 planowany jest pod koniec bieżącego roku.

Szczegóły dotyczące nowego naboru na kogenerację na stronie NFOŚiGW(1).

Źródło: NFOŚiGW

Przypisy

1/ Poddziałanie 1.6.1 - II Konkurs - klastry energii
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji-ii-konkurs/art,1,poddzialanie-1-6-1-konkurs-ii.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Odbiorcy przemysłowi mają miesiąc na złożenie oświadczeń (31 października 2017)130 mln zł na kogenerację (26 października 2017)Cztery nowe nabory dotyczące zmniejszenia emisyjności gospodarki (02 października 2017)Umowa na transport Kanałem Gliwickim podpisana (31 lipca 2017)Efektywność energetyczna sposobem na redukcję kosztów przedsiębiorstwa (11 lipca 2017)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony