Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Sygnity Forecasting: prognozowanie wytwarzania i zapotrzebowania na energię firmy Sygnity S.A.
Efektywne zarządzanie gospodarką energetyczną firmy Sygnity S.A.

NFOŚiGW ogłasza wsparcie dla kogeneracji – tym razem konkurs dla klastrów energii

a+a-    Powrót       01 września 2017       Energia   

200 mln zł czeka w ramach drugiego konkursu z unijnego poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Wnioski o dotacje NFOŚiGW będzie przyjmował od 30 września do 28 listopada 2017 r.

W ogłoszonym 30 sierpnia 2017 r. naborze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pod uwagę będą brane projekty w zakresie wspierania źródeł wysokosprawnej kogeneracji, przy czym konkurs ten adresowany jest tylko do tych, którzy są koordynatorem lub członkiem klastra energii. Listę potencjalnych beneficjentów poddziałania 1.6.1 otwierają przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, ale na unijne pieniądze mają szanse także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST nie będące przedsiębiorcami oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Całkowita nominalna moc elektryczna powyżej 1 MW

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu został ustalony zgodnie z przepisami pomocy publicznej i nie może być to więcej niż 85 proc. Dofinansowywana będzie budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW (dotyczy planowanej mocy zainstalowanej realizowanej w ramach POIiŚ instalacji).

To już drugi z trzech planowanych konkursów w ramach poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Pierwszy nabór, w którym nie wymagano uczestnictwa w klastrze energii, NFOŚiGW przeprowadził w terminie od 30 czerwca do 30 września 2016 r. Jeszcze jeden, trzeci konkurs z podziałania 1.6.1 planowany jest pod koniec bieżącego roku.

Szczegóły dotyczące nowego naboru na kogenerację na stronie NFOŚiGW(1).

Źródło: NFOŚiGW

Przypisy

1/ Poddziałanie 1.6.1 - II Konkurs - klastry energii
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji-ii-konkurs/art,1,poddzialanie-1-6-1-konkurs-ii.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Szczecin: Ruszyło laboratorium odnawialnych źródeł energii (13 marca 2018)Nieefektywne systemy ciepłownicze nie dostaną dofinansowania (08 marca 2018)Pożyczki na poprawę efektywności energetycznej dla firm z woj. podlaskiego (15 stycznia 2018)Specustawa o infrastrukturze gazowej ma mieć szerszy zasięg (09 stycznia 2018)Zastrzyk pieniędzy i innowacji dla Śląska (05 stycznia 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony