Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Nieprawidłowości ws. fotowoltaiki. Kujawsko-Pomorskie

   Powrót       15 maja 2024       Energia   

We wszystkich skontrolowanych gminach wiejskich Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nieprawidłowości przy wydawaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Najczęściej środki te służyły wspieraniu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, rozwojowi lokalnej bazy edukacyjnej i kulturalnej oraz zwiększeniu dostępności do usług edukacyjnych i społecznych. W toku kontroli zweryfikowano udzielone zamówienia publiczne i ewidencję wydatków budżetowych dotyczących projektów.

Kontrolą objęto osiem urzędów gmin: w Bobrowie, w Boniewie, w Dragaczu, w Książkach, w Lisewie, w Lubaniu, w Ryńsku i w Wielkiej Nieszawce (...).

W przypadku dwóch jednostek kontrolerzy stwierdzili naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). W gminie Boniewo dokonano zmiany przedmiotu umowy związanej z budową urządzeń fotowoltaicznych, bez zachowania wymaganej formy pisemnej. Wprowadzone zmiany nie zostały też przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentacji mu towarzyszącej. Dokonano ich na podstawie prowadzonej przez Urząd korespondencji mailowej z wykonawcą, inspektorem nadzoru i projektantem. Doprowadziło to w istocie do zmiany przedmiotu umowy określonego wcześniej w opisie zamówienia. Ponadto wyjaśnień wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia udzielała Sekretarz Gminy, której Wójt nie powierzył w formie pisemnej wykonywania tych czynności.

W gminnie Wielka Nieszawka umowa na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych nie zawierała postanowień określających łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogły dochodzić strony tej umowy, co było niezgodne z Pzp. Ponadto Gmina jako zamawiający nieterminowo zamieściła w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu dwóch umów: na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz na przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce. Obowiązek ten został zrealizowany dopiero w czasie kontroli NIK po odpowiednio: 474 i 634 dniach od upływu wymaganego terminu (...).

W związku z ustalonymi nieprawidłowościami kontrolerzy sformułowali 24 wnioski pokontrolne w celu ich usunięcia. Wszystkie spotkały się z akceptacją kierowników jednostek kontrowanych, 10 zostało już zrealizowanych.

Źródło: Najwyższa Izba Kontroli

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Pandera: transformacja energetyczna w Polsce jest oddolna, ale potrzebuje sternika (25 czerwca 2024)Obywatelskie kryteria w naborach projektów spółdzielni energetycznych. W grze miliardy zł dla sektora (20 czerwca 2024)40% zużycia energii w miastach UE to budynki. O komunikacji i sprawnej transformacji sektora (18 czerwca 2024)Termin zgloszeń do tegorocznej edycji konkursu Eco-Miasto upływa 30. czerwca (17 czerwca 2024)Dziś rusza program „Moja Elektrownia Wiatrowa” (17 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony