Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista ds. wpływu energetyki na środowisko Ministerstwo Energii
Szkolenia w zakresie obowiązków środowiskowych oraz usługi konsultingowe firmy Ekodialog

Niskie opłaty, ale wielu zobowiązanych

a+a-    Powrót       07 grudnia 2017       Odpady   

Ponad 6 mln zł rocznie – tyle zapłacą w przyszłym roku przedsiębiorcy zobowiązani do uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej. Nadal wielu będzie mogło skorzystać z przewidzianych prawem zwolnień i obniżek.

Ministerstwo Środowiska przedstawiło w ubiegłym tygodniu projekt nowego rozporządzenia(1) w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej(2). Do ich uiszczania zobowiązani są wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny, wprowadzający baterie lub akumulatory, wprowadzający pojazdy, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań, a także wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony oraz oleje i preparaty smarowe.

Mikroprzedsiębiorcy ze sporym rabatem

W obowiązującym poprzednio rozporządzeniu stawka uzależniona była od dwóch czynników: rocznego obrotu netto przedsiębiorcy oraz od tego, czy posiadał on status mikroprzedsiębiorcy. Od stycznia obowiązywać będzie już tylko drugie kryterium. Proponowane w nowym akcie prawnym stawki opłat wynoszą odpowiednio: 150 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz 850 zł dla pozostałych przedsiębiorców. Kwoty są zgodne z delegacją ustawową, która nakazuje po pierwsze ustalić stawki opłat w przedziale od 50 do 2000 zł, a po drugie w taki sposób, aby ich wysokość „nie stanowiła przeszkody w wykonywaniu działalności gospodarczej, szczególnie dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców”. Wpływy z opłat stanowią w połowie dochód budżetu województwa, zaś w połowie dochód budżetu państwa i będą przeznaczane na prowadzenie oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (BDO).

Ponad 25 tys. wyjątków od reguły

Z opłaty rejestrowej zwolniony jest wprowadzający baterie i akumulatory, który jest wpisany do tzw. rejestru EMAS(3) i przedłoży stosowną informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu. Ponadto, zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przedsiębiorcy, którzy złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie o rozpoczęciu działalności polegającej na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów lub produktów w opakowaniach, będą zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej. Z uzasadnienia do projektu rozporządzenia wynika, że dzięki tej regulacji ze zwolnienia skorzysta nawet 25 tys. podmiotów. Oznacza to, że w pierwszym roku funkcjonowania systemu do uiszczenia opłaty zobowiązanych będzie ok. 65 tys. podmiotów.

Resort środowiska szacuje, że wpływy z tytułu uiszczania opłat wyniosą rocznie 6,23 mln zł. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Projekt nowego rozporządzenia w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.
 http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12305806/12475213/12475214/dokument319631.pdf
2/ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska podaje numery kont, na które należy uiszczać opłatę rejestrową oraz opłatę roczną.
http://www.gios.gov.pl/pl/mkoopz/13-gospodarka-odpadami/baterie-i-akumulatory/43-baterie-oplata
3/ Organizacje zarejestrowane w systemie EMAS
http://emas.gdos.gov.pl/rejestr-emas

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Sprawa nielegalnego składowiska odpadów w Gliwicach do prokuratury (28 listopada 2018)Odkryto nielegalne składowisko odpadów medycznych (13 listopada 2018)GOZ bez tajemnic (29 października 2018)PE poparł zakaz plastikowych opakowań i sztućców (25 października 2018)Gastrolodzy alarmują: wszyscy jemy plastik (23 października 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony