Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2023 04 grudnia 2023

Niskie opłaty, ale wielu zobowiązanych

Ponad 6 mln zł rocznie – tyle zapłacą w przyszłym roku przedsiębiorcy zobowiązani do uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej. Nadal wielu będzie mogło skorzystać z przewidzianych prawem zwolnień i obniżek.

   Powrót       07 grudnia 2017       Odpady   

Ministerstwo Środowiska przedstawiło w ubiegłym tygodniu projekt nowego rozporządzenia(1) w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej(2). Do ich uiszczania zobowiązani są wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny, wprowadzający baterie lub akumulatory, wprowadzający pojazdy, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań, a także wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony oraz oleje i preparaty smarowe.

Mikroprzedsiębiorcy ze sporym rabatem

W obowiązującym poprzednio rozporządzeniu stawka uzależniona była od dwóch czynników: rocznego obrotu netto przedsiębiorcy oraz od tego, czy posiadał on status mikroprzedsiębiorcy. Od stycznia obowiązywać będzie już tylko drugie kryterium. Proponowane w nowym akcie prawnym stawki opłat wynoszą odpowiednio: 150 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz 850 zł dla pozostałych przedsiębiorców. Kwoty są zgodne z delegacją ustawową, która nakazuje po pierwsze ustalić stawki opłat w przedziale od 50 do 2000 zł, a po drugie w taki sposób, aby ich wysokość „nie stanowiła przeszkody w wykonywaniu działalności gospodarczej, szczególnie dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców”. Wpływy z opłat stanowią w połowie dochód budżetu województwa, zaś w połowie dochód budżetu państwa i będą przeznaczane na prowadzenie oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (BDO).

Ponad 25 tys. wyjątków od reguły

Z opłaty rejestrowej zwolniony jest wprowadzający baterie i akumulatory, który jest wpisany do tzw. rejestru EMAS(3) i przedłoży stosowną informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu. Ponadto, zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przedsiębiorcy, którzy złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie o rozpoczęciu działalności polegającej na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów lub produktów w opakowaniach, będą zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej. Z uzasadnienia do projektu rozporządzenia wynika, że dzięki tej regulacji ze zwolnienia skorzysta nawet 25 tys. podmiotów. Oznacza to, że w pierwszym roku funkcjonowania systemu do uiszczenia opłaty zobowiązanych będzie ok. 65 tys. podmiotów.

Resort środowiska szacuje, że wpływy z tytułu uiszczania opłat wyniosą rocznie 6,23 mln zł. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Projekt nowego rozporządzenia w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.
 http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12305806/12475213/12475214/dokument319631.pdf
2/ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska podaje numery kont, na które należy uiszczać opłatę rejestrową oraz opłatę roczną.
http://www.gios.gov.pl/pl/mkoopz/13-gospodarka-odpadami/baterie-i-akumulatory/43-baterie-oplata
3/ Organizacje zarejestrowane w systemie EMAS
http://emas.gdos.gov.pl/rejestr-emas

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Recykling czy redukcja wytwarzania? Głosy wokół traktatu plastikowego ONZ (01 grudnia 2023)Energia prosto od krowy. Przydomowe biogazownie u podnóża Kilimandżaro (01 grudnia 2023)Gospodarka odpadami w Polsce potrzebuje bodźców do rozwoju (28 listopada 2023)59% - tyle ma wynieść minimalny poziom recyklingu dla opakowań wielomateriałowych w 2024 r. (27 listopada 2023)Zarządzanie marką, produktem, usługą w dobie ESG (27 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony