Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Picie kranówki powszechne w całej Unii Europejskiej? Kolejny krok wdrażania dyrektywy dotyczącej jakości wody

   Powrót       10 lutego 2020       Woda   

Unia Europejska stara się, by w całej UE można było bezpiecznie pić wodę z kranu. Ambasadorowie państw członkowskich, zebrani 5 lutego br. w Komitecie Stałych Przedstawicieli (Coreper), potwierdzili wstępne porozumienie Rady z Parlamentem Europejskim z 18 grudnia 2019 r. w sprawie propozycji zmiany dyrektywy o wodzie pitnej. To droga do ostatecznego przyjęcia tego aktu.

Nowa dyrektywa uaktualnia normy jakości wody pitnej i wprowadza efektywne kosztowo i oparte na ryzyku podejście do monitorowania jakości wody. Wyznacza też minimalne wymogi higieniczne wobec materiałów mających kontakt z wodą pitną, takich jak rury. Chodzi o to, by poprawić ich jakość, a tym samym chronić ludzkie zdrowie i zapobiegać zanieczyszczeniom.

Lepszy monitoring i szerszy dostęp

Uaktualniona dyrektywa wprowadza mechanizm listy obserwacyjnej. To odpowiedź na rosnące zaniepokojenie wpływem na ludzkie zdrowie substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, produktów leczniczych i mikroplastiku. Lista pozwoli UE w sposób dynamiczny i elastyczny śledzić nową wiedzę na temat tych substancji i ich znaczenia dla zdrowia ludzi. Na pierwszej liście znajdą się beta-estradiol i nonylfenol ze względu na ich właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego. Pierwsza lista zostanie przyjęta najpóźniej rok od wejścia w życie dyrektywy. Bisfenol A, także substancja zaburzająca funkcjonowanie układu hormonalnego, został dodany bezpośrednio do dyrektywy z wartością parametryczną dla zdrowia wynoszącą 2,5 μg/l.

Państwa członkowskie podejmują obecnie znaczne wysiłki, by poprawić dostęp do wody pitnej. Aby promować picie wody z kranu, zadbają o zainstalowanie w miejscach publicznych – wewnątrz i na zewnątrz – odpowiednich urządzeń, takich jak krany i pitniki, o ile będzie to technicznie możliwe i o ile pozwolą na to warunki lokalne, takie jak klimat czy geografia. Państwa członkowskie mogą też dobrowolnie jeszcze szerzej promować korzystanie z wody z kranu, np. kierować kampanie informacyjne do obywateli czy zachęcać do oferowania wody z kranu bezpłatnie lub za niską opłatą w restauracjach, na stołówkach i w ramach usług cateringowych. Ponadto państwa członkowskie będą musiały zapewnić konsumentom dostęp do informacji o jakości wody pitnej. Podejmą również działania – ich zdaniem niezbędne i właściwe – by poprawić lub utrzymać dostęp do wody dla wszystkich obywateli.

Dalsze kroki

Ogólnym celem zmienionej dyrektywy jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska i zdrowia przed niekorzystnymi skutkami zanieczyszczonej wody pitnej. Zmiana dyrektywy jest też bezpośrednim efektem pierwszej w historii udanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej Right2Water. 1 lutego 2018 r. Komisja przyjęła wniosek ustawodawczy przekształcający dyrektywę o wodzie pitnej. 5 marca 2019 r. Rada wypracowała podejście ogólne w sprawie tej propozycji. Później nastąpiły negocjacje między współustawodawcami. 18 grudnia 2019 r. Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie. Potwierdzenie tego porozumienia z 5 lutego br. przez ambasadorów państw członkowskich otwiera drogę do ostatecznego przyjęcia dokumentu.

18 lutego 2020 r. nad kompromisowym porozumieniem ma głosować parlamentarna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). Później jej przewodniczący skieruje pismo do prezydencji, w którym potwierdzi, że jeżeli Rada zaaprobuje tekst w pierwszym czytaniu (po weryfikacji prawno-językowej), Parlament zatwierdzi stanowisko Rady w drugim czytaniu. Wcześniej, 5 marca 2020 r., zatwierdzone porozumienie polityczne zostanie przedłożone Radzie ds. Środowiska. Wcześniej tekst zostanie przetłumaczony na wszystkie języki urzędowe.

Źródło: www.consilium.europa.eu

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wodociągi Warszawskie już w jednej trzeciej samowystarczalne energetycznie (02 lutego 2024)Które z technologii smart ograniczają wpływ na środowisko? Pytamy miast (24 lutego 2023)Powstały Gdańskie Wodociągi. Miasto wykupiło akcje funkcjonującej wcześniej spółki (04 stycznia 2023)Jak Kraków radzi sobie z kryzysem energetycznym? (21 października 2022)Gospodarka o obiegu zamkniętym po krakowsku (06 października 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony