Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy specjalista ds. morskiego zagospodarowania przestrzennego Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
2-dniowe szkolenie: Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane firmy Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Nowa lista 15 krajowych inteligentnych specjalizacji

a+a-    Powrót       04 stycznia 2019       Zrównoważony rozwój   

Od 2019 r. obowiązuje nowa lista 15 krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS).

Krajowe inteligentne specjalizacje

Krajowe inteligentne specjalizacje to priorytety społeczno-gospodarcze w obszarze badań, rozwoju i innowacji, skupiające inwestycje na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności. Inteligentne specjalizacje są efektem współpracy administracji publicznej, przedstawicieli biznesu i nauki w celu oddolnego wyłonienia obszarów, w których polskie przedsiębiorstwa i naukowcy posiadają potencjał rozwojowy, a koncentracja wsparcia pozwoli na zwrot z inwestycji i rozwój innowacyjności. Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, również wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne.

W wyniku prac nad koncentracją tematyczną w dziale Surowce naturalne i gospodarka odpadami, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Grupy Robocze ds. KIS podjęły decyzję o utworzeniu specjalizacji "Gospodarka o obiegu zamkniętym - woda, surowce kopalne, odpady", obejmującą 3 dotychczasowe specjalizacje:

  • KIS 7 Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów;
  • KIS 8 Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku);
  • KIS 9 Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej.

Grupa robocza zaproponowała drobne modyfikacje opisu KIS 4, Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. Mają one głównie charakter porządkujący.

Aktualna lista krajowych inteligentnych specjalizacji wygląda następująco:

Zdrowe społeczeństwo

KIS 1. Zdrowe społeczeństwo

Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa

KIS 2. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego

KIS 3. Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska

Zrównoważona energetyka

KIS 4. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

KIS 5. Inteligentne i energooszczędne budownictwo

KIS 6. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

Gospodarka o obiegu zamkniętym - woda, surowce kopalne, odpady

KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym - woda, surowce kopalne, odpady

Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym)

KIS 8. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty

KIS 9. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe

KIS 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne

KIS 11. Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna

KIS 12. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych

KIS 13. Fotonika

KIS 14. Inteligentne technologie kreacyjne

KIS 15. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy

Opis krajowych inteligentnych specjalizacji obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. do pobrania tutaj.

Źródło: MPiT

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Konfederacja Lewiatan proponuje zmiany w ustawie o OZE (24 maja 2019)Katowice gospodarzem Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku (22 maja 2019)Raport: Europa zużywa zbyt dużo zasobów naturalnych (16 maja 2019)Zrównoważony rozwój w firmach to nie tylko CSR (15 maja 2019)Europejski manifest naukowców: utopia czy wizjonerstwo? (15 maja 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony