Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.01.2023 27 stycznia 2023

Nowa lista 15 krajowych inteligentnych specjalizacji

   Powrót       04 stycznia 2019       Zrównoważony rozwój   

Od 2019 r. obowiązuje nowa lista 15 krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS).

Krajowe inteligentne specjalizacje

Krajowe inteligentne specjalizacje to priorytety społeczno-gospodarcze w obszarze badań, rozwoju i innowacji, skupiające inwestycje na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności. Inteligentne specjalizacje są efektem współpracy administracji publicznej, przedstawicieli biznesu i nauki w celu oddolnego wyłonienia obszarów, w których polskie przedsiębiorstwa i naukowcy posiadają potencjał rozwojowy, a koncentracja wsparcia pozwoli na zwrot z inwestycji i rozwój innowacyjności. Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, również wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne.

W wyniku prac nad koncentracją tematyczną w dziale Surowce naturalne i gospodarka odpadami, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Grupy Robocze ds. KIS podjęły decyzję o utworzeniu specjalizacji "Gospodarka o obiegu zamkniętym - woda, surowce kopalne, odpady", obejmującą 3 dotychczasowe specjalizacje:

  • KIS 7 Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów;
  • KIS 8 Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku);
  • KIS 9 Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej.

Grupa robocza zaproponowała drobne modyfikacje opisu KIS 4, Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. Mają one głównie charakter porządkujący.

Aktualna lista krajowych inteligentnych specjalizacji wygląda następująco:

Zdrowe społeczeństwo

KIS 1. Zdrowe społeczeństwo

Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa

KIS 2. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego

KIS 3. Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska

Zrównoważona energetyka

KIS 4. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

KIS 5. Inteligentne i energooszczędne budownictwo

KIS 6. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

Gospodarka o obiegu zamkniętym - woda, surowce kopalne, odpady

KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym - woda, surowce kopalne, odpady

Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym)

KIS 8. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty

KIS 9. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe

KIS 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne

KIS 11. Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna

KIS 12. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych

KIS 13. Fotonika

KIS 14. Inteligentne technologie kreacyjne

KIS 15. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy

Opis krajowych inteligentnych specjalizacji obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. do pobrania tutaj.

Źródło: MPiT

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Integracja generacji rozproszonej opartej na OZE – wnioski z Projektu DRES2Market (24 stycznia 2023)Mrożenie cen energii a zielona energia. Regulacje interwencyjne zachowują rentowność OZE (17 stycznia 2023)Czy polskie przedsiębiorstwa są gotowe na obowiązek raportowania niefinansowego? (12 stycznia 2023)Największe torfowisko w centralnej Polsce zabezpieczone przed wysychaniem (12 stycznia 2023)2022 rokiem kamieni milowych w ochronie środowiska (05 stycznia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony