Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.05.2024 23 maja 2024

Nowa, lepsza metodyka sporządzania strategicznych map hałasu w Polsce

KE przedstawiła Polsce zarzuty formalne w związku z niewłaściwym wdrożeniem dyrektywy 2007/2/WE ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). Jest już projekt rozporządzenia, który ma te błędy naprawić.

   Powrót       03 listopada 2020       Ryzyko środowiskowe   

To rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu oraz ich układu, sposobu prezentacji i formy przekazywania(1).

Mankamenty dotychczasowej regulacji

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, praktyka pokazała, że obowiązujące przepisy dotyczące opracowywania strategicznych map hałasu nie zapewniają porównywalności wyników tych map (co było zresztą zauważone przez Komisję Europejską), dlatego należy uściślić parametry obliczeniowe map oraz zidentyfikować zbiory danych przestrzennych przekazywane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz właściwemu marszałkowi województwa.

Czytaj: O co tyle hałasu

Dane przestrzenne wykonywane w ramach strategicznych map hałasu dotyczą całej listy obszarów tematycznych, takich jak: sieci transportowe, zdrowie i bezpieczeństwo ludności, ale również rozmieszczenie ludności.

Nowa metodyka zgodna z INSPIRE

Autorzy projektu rozporządzenia wskazują, w jaki sposób należy zmienić metodykę opracowywania map hałasu, by „zapewnić porównywalność tych map w poszczególnych województwach wykonanych przez różne podmioty”. Ponadto ma zapewnić spójność danych przestrzennych wykonanych w ramach strategicznych map hałasu z wymaganiami dyrektywy INSPIRE. W praktyce oznacza to, że zarządzający będą zobowiązani do przygotowywania strategicznych map hałasu w poszerzonym, względem obecnego, zakresie. W mapach trzeba będzie zawrzeć również proponowane działania w zakresie ochrony przed hałasem wraz z oszacowaniem ich kosztów i efektów działań.

Projekt dotyczy podmiotów zarządzających głównymi drogami, głównymi liniami kolejowymi, liniami kolejowymi innymi niż główne linie kolejowe położonymi na obszarze aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz zarządzających głównymi lotniskami. Oprócz takich instytucji jak np. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządy Dróg Wojewódzkich czy Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, rozporządzenie dotyczy także prezydentów miast na prawach powiatu, jeżeli na terenie tych miast znajdują się główne drogi niebędące autostradami lub drogami ekspresowymi oraz prezydentów miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy.

Nowe mapy hałasu najpóźniej w czerwcu 2022 r.

Po raz pierwszy ww. wymienione podmioty sporządzą strategiczne mapy hałasu zgodnie z wymaganiami zawartymi w tym rozporządzeniu do 30 czerwca 2022 r., następnie mapy te wykonywane będą co 5 lat. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – co prognozuje się na grudzień 2020 r. lub styczeń 2021 r.

Integralną częścią projektu są załączniki. Załącznik nr 1 dotyczy szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu sporządzanych dla miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys., sposobu ich prezentacji i form ich przekazywania. Oraz Załącznik nr 2 dotyczący strategicznych map hałasu sporządzanych dla głównych dróg, głównych linii kolejowych i głównych lotnisk.

Czytaj: Ile znaczy cisza w cywilizacji hałasu?

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Projekt dostępny jest tutaj:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339812/katalog/12733151#12733151

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zmiany dot. emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (07 maja 2024)Marcin Nowak Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu (06 maja 2024)GIOŚ potwierdza skok zanieczyszczenia pyłami w Sylwestra. Tymczasem, na horyzoncie zaostrzenie norm (08 stycznia 2024)41% nadmiarowych zgonów mniej w 2021 r., ale to wciąż za dużo. EEA o jakości powietrza (04 grudnia 2023)Co zmienia nowe rozporządzenie w sprawie baterii? (29 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony