Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Nowe indeksy OZE na TGE. Gdzie znajdą zastosowanie?

Towarowa Giełda Energii wprowadza nowe indeksy dla branży OZE, które stwarzają wiele możliwości wykorzystania przez uczestników rynku. Zgodnie z założeniami mogą być one pomocne np. podczas zawierania umów cPPA.

   Powrót       20 września 2022       Energia   
Nowe zielone indeksy na TGE

- Obecnie publikowane przez Towarową Giełdę Energii indeksy dzienne RDN(1) utrzymują swoją wartość informacyjną, niemniej w kontekście dokonującej się transformacji energetycznej, a co z tym idzie, rosnącego udziału źródeł odnawialnych, w szczególności wiatrowych i fotowoltaicznych, należy szukać rozwiązań dostosowanych do potrzeb uczestników rynku. Z tego też powodu wprowadzamy narzędzie, dzięki któremu możliwe jest porównywanie danych w czasie, uwzględniając specyfikę sektora OZE – wyjaśniał Piotr Listwoń, wiceprezes zarządu TGE, podczas prezentacji nowej oferty giełdowej dla branży OZE.

Wspomnianym narzędziem są indeksy dla sektora OZE, które zostały po raz pierwszy opublikowane w ubiegłym tygodniu(2). Krótką charakterystykę czterech nowych indeksów przedstawiamy w ramce.

Zapotrzebowanie na informacje

Grzegorz Żarski, doradca zarządu TGE, wyjaśniał, że TGeONSHOREm i TGePVm bazują na standardowych profilach produkcji energii elektrycznej w Polsce ze źródeł wiatrowych na lądzie oraz fotowoltaicznych. Kolejne indeksy to TGeBASEm, który odpowiada średniej arytmetycznej ze średnich ważonych wolumenem obrotu cen godzinowych RDN, oraz TGeBASE_WAvg będący średnią miesięczną ceną na RDN ważoną wolumenem obrotu.

Nowe indeksy na TGE

TGeONSHOREm – średnia ważona cena dla 24 h dostawy energii elektrycznej w danym miesiącu, obliczana z wykorzystaniem wag określających udział efektywności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych lądowych na terytorium Polski w poszczególnych godzinach doby, z perspektywy całej doby dostawy i przy uwzględnieniu tylko transakcji zawartych na instrumentach godzinowych RDN.

TGePVm – średnia ważona cena dla 24 h dostawy energii elektrycznej w danym miesiącu, obliczana z wykorzystaniem wag określających udział efektywności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł fotowoltaicznych na terytorium Polski w poszczególnych godzinach doby, z perspektywy całej doby dostawy i przy uwzględnieniu tylko transakcji zawartych na instrumentach godzinowych RDN.

TGeBASEm – punkt odniesienia w stosunku do indeksów TGeONSHOREm oraz TGePVm. Przedstawia cenę energii elektrycznej dla miesiąca dostawy, obliczaną jako prosta średnia arytmetyczna ze średnich ważonych wolumenem obrotu cen godzinowych, przy uwzględnieniu tylko transakcji zawartych na instrumentach godzinowych RDN.

TGeBASE_WAvg – odpowiada średniej miesięcznej cenie na RDN ważonej wolumenem obrotu i stanowi wyznacznik przeciętnej ceny energii elektrycznej zakontraktowanej na tym rynku w danym miesiącu, przez co służy do kalkulacji łącznej wartości tej energii. Dzięki utworzeniu tego indeksu wartość ta uzyska swoją precyzyjną definicję i krótką nazwę, co przełoży się na możliwość łatwiejszego odwoływania się do niej. Ten indeks wychodzi naprzeciw potrzebie sformalizowania kluczowej wartości cenowej.

Źródło: TGE

- Te wskaźniki są odpowiedzią na zgłaszane przez uczestników rynku zapotrzebowanie na informacje cenowe uwzględniające specyfikę sektora OZE. Będą one dobrym benchmarkiem do wyceny źródeł OZE – podkreślał Żarski. Dodał, że w takich indeksach ważna jest ich stabilność, aby były dla biznesu produktami użytecznymi, dostarczającymi informacji i umożliwiającymi ich porównanie.

Indeksy wskażą przedsiębiorcom, po ile mogą kupić energię z OZE

W pracach nad indeksami uczestniczyli przedstawiciele sektora energetyki odnawialnej. Branża OZE widzi w nowych indeksach narzędzie biznesowe, które pozytywnie wpłynie np. na rozwój umów cPPA (ang. corporate power purchase agreement).

Więcej nt. takich kontraktów w wywiadzie pt. cPPA: w oczekiwaniu na odblokowanie rozwoju OZE

- Fotowoltaika i lądowa energetyka wiatrowa obniżają hurtowe ceny energii elektrycznej. Wraz z przyrostem nowych mocy odnawialnych ich wpływ na rynek energii będzie rósł, dlatego wspieramy działania TGE na rzecz wprowadzenia instrumentów dedykowanych branży OZE. Indeksy cenowe dla energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych to pierwszy, bardzo istotny krok w kierunku wypracowania rozwiązań, które ułatwią wytwórcom OZE i odbiorcom energii zawieranie kontraktów cPPA – podkreślała Irena Gajewska, dyrektor z Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.

- Indeks daje przedsiębiorstwom, przemysłowi, w tym energochłonnym, odniesienie, po ile powinny nabywać energię od farm wiatrowych i PV w kontraktach zarówno długoterminowych, jak i  krótkoterminowych – mówił Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Zwracał uwagę na takie korzyści płynące z ich wprowadzenia, jak transparentność rynku, udostępnienie wiedzy dla podejmowania decyzji biznesowych czy szybsze i bardziej powszechne zawieranie transakcji. – Indeksy powinny znaleźć zastosowanie biznesowe – podkreślał.

- Jestem głęboko przekonany, że wykorzystywanie rozwiązań rynkowych stanowi szansę na zwiększenie efektywności sektora OZE w zakresie handlu, a także zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zagwarantowanie konkurencyjnej ceny energii elektrycznej – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Dodał, że będzie to miało szczególne znaczenie dla przemysłu energochłonnego.

Co dalej z indeksami? Co dalej z energetyką?

Podczas prezentacji nowych indeksów wielokrotnie podkreślano, że są one osadzone w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej i dokonującej się transformacji energetycznej.

- Jesteśmy w ważnym momencie, w którym zarówno europejska, jak i krajowa energetyka układa się na nowo – zauważył Maciej Małachowski, dyrektor w Grupie Energetycznej PwC.

A jaką przyszłość przewiduje się dla samych indeksów? – Czas pokaże, w jaki sposób będą one wykorzystywane i jak będą ewoluowały – mówił Małachowski. Wśród przykładowych możliwości wykorzystania zielonych indeksów giełdowych wymieniał – oprócz wspomnianych już cPPA – wzrost świadomości rynkowej w zakresie OZE. Jest to niezwykle ważne, ponieważ – jak oceniał – nawet wśród samych wytwórców OZE, zwłaszcza w instalacjach do 1 MW, obserwuje się czasami niedostateczne zrozumienie rynku.

Wybiegając w przyszłość i potencjalne zastosowania indeksów, wskazywał natomiast na system aukcyjny, który obecnie bazuje na indeksach dziennych TGeBase. – Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przyszłości zamienić je na te nowe indeksy, które uwzględniają ryzyko profilu źródła OZE. Wymagałoby to czasu i szeregu prac legislacyjnych, ale jest możliwe – wskazywał Małachowski.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Rynku Dnia Następnego2/ Indeksy są publikowane na stronie TGE w zakładce Dane Statystyczne. Link tutaj:
https://tge.pl/dane-statystyczne

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

OZE w budowie i na budowie. Efektywność energetyczna z perspektywy Budimeksu (19 lutego 2024)Recykler galernikiem GOZ-u? Dobre praktyki w recyklingu tworzyw sztucznych (15 lutego 2024)Kenia, Watykan i Polska na wspólnym froncie. IEA zbiera przykłady udanej transformacji (12 lutego 2024)O sprawiedliwość dla prosumentów i bezpieczeństwo energetyczne dla wszystkich. Głosy z Forum Solar + (09 lutego 2024)Net-Zero Industry Act. Jest porozumienie Rady i Parlamentu (07 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony