Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2021 17 czerwca 2021

Nowe przepisy BHP przy eksploatacji maszyn

   Powrót       01 września 2020       Budownictwo   

W swojej pracy masz do czynienia z maszynami do robót ziemnych, budowlanych i drogowych? Obsługujesz, szkolisz, a może kontrolujesz pracę przy obsłudze m.in. koparek, ładowarek czy walców drogowych? Dowiedz się, jakie zmiany weszły w życie po ogłoszeniu 27 sierpnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Czytaj: BHP w branży odpadowej to temat, którego nie można lekceważyć

Zmiana dotychczasowego rozporządzenia zakłada:

  • zmianę nazwy Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na „Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego” zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2019 r. ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534, z późn. zm.),
  • zmianę jednostki charakteryzującej koparki jednonaczyniowe i ładowarki jednonaczyniowe z masy całkowitej na masę eksploatacyjną maszyny określone w załączniku nr 1,
  • wyłączenie z wielozadaniowych nośników osprzętów określonych w załączniku nr 1 tzw. ładowarek teleskopowych itp. urządzeń technicznych, które kwalifikują się do wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, które zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468) podlegają pod dozór techniczny jako urządzenia z grupy maszyn służących do przemieszczania osób i ładunków w ograniczonym zasięgu ( § 1 pkt 6 lit. l tego rozporządzenia). Co ważne: dla osób już posiadających uprawnienia w postaci książki operatora na wielozadaniowe nośniki osprzętów, na ładowarki teleskopowe (itp. urządzenia techniczne), uzyskane do tej pory uprawnienia w zakresie wielozadaniowych nośników osprzętów pozostają w mocy.
  • zmianę książki operatora. W tym zakresie w załączniku nr 2 określono nowy wzór, który będzie miała formę plastikowej karty. Do czasu wejścia w życie nowego wzoru książki operatora obowiązywał będzie papierowy wzór książki operatora jak dotychczas, w którym zmianie uległa nazwa Instytutu bez obowiązku stosowania pieczęci suchej. Papierowy wzór książki operatora obowiązujący w okresie przejściowym określony został w załączniku nr 3. Co ważne: nie ma obowiązku wymiany dotychczasowych papierowych książek operatora na karty plastikowe.

Zmienione przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od dnia ogłoszenia. W przypadku wprowadzonej zmiany dot. wyłączenia, o której mowa w ww. pkt. 3, rozporządzenie obowiązywać będzie po 3 miesiącach (okres przejściowy umożliwi dokończenie ew. rozpoczętych postępowań w zakresie uzyskiwania uprawnień na wielozadaniowe nośniki osprzętów w dotychczasowym trybie). Najdłużej bo po 12 miesiącach obowiązywał będzie nowy wzór książki operatora w formie plastikowej karty określony w załączniku nr 2 o którym mowa w ww. pkt. 4.

Link do rozporządzenia określającego sposób obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych można znaleźć w Bazie Aktów Prawnych Teraz Środowisko. O nowych polskich i unijnych aktach prawnych informujemy co tydzień w naszym newsletterze (zapisz się bezpłatnie tutaj).

Czytaj: Bezpieczny podwykonawca – cel możliwy do osiągnięcia

Źródło: MR

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dostępny „Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy" (28 maja 2021)NIK o działalności Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (27 kwietnia 2021)Surowce z odpadów, partnerstwa strategiczne i Strażnicy Planety (16 grudnia 2020)Gospodarka odpadami, ochrona środowiska i bezpieczna przestrzeń - EKOTECH 2021 w kwietniu (14 grudnia 2020)TECHCO Forum – nowe wydarzenie w branży chemicznej w grudniu (17 listopada 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony