Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Uzgodniono nowe zasady zbierania, oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych

   Powrót       30 stycznia 2024       Woda   

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej (państwa członkowskie) w poniedziałek uzgodniły nowe zasady zbierania, oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych, aby lepiej chronić środowisko i zdrowie ludzkie w UE.

Negocjatorzy obu instytucji uzgodnili stosowanie wtórnego oczyszczania (tj. usuwania biodegradowalnej materii organicznej) ścieków komunalnych przed ich odprowadzeniem do środowiska we wszystkich aglomeracjach od 1000 mieszkańców do roku 2035.

Uzgodniony tekst nakłada na państwa członkowskie obowiązek promowania ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków ze wszystkich oczyszczalni ścieków komunalnych, zwłaszcza na obszarach dotkniętych niedoborami wody.

Negocjatorzy zgodzili się na wzmocnienie monitorowania różnych parametrów zdrowia publicznego (takich jak wirus SARS-CoV-2 i jego warianty, wirus polio, wirusy grypy i nowe patogeny), a także zanieczyszczeń chemicznych, np. mikroplastikiem. Monitorowana będzie także oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe w ściekach komunalnych.

W uzgodnionym tekście podkreślono, że sektor oczyszczania ścieków komunalnych musi odgrywać znaczącą rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i pomaganiu UE w osiągnięciu celu neutralności klimatycznej. Oczyszczalnie ścieków komunalnych będą musiały co roku stopniowo zwiększać udział wykorzystywanej energii odnawialnej (20 proc. do 2030 r.; 40 proc. do 2035 r.; 70 proc. do 2040 r. i 100 proc. do 2045 r.).

"Porozumienie, które dzisiaj osiągnęliśmy, jest przełomem w zakresie znacznej poprawy standardów w zakresie gospodarki wodnej i oczyszczania ścieków w Europie, zwłaszcza dzięki nowym przepisom dotyczącym usuwania mikrozanieczyszczeń pochodzących z leków i produktów higieny osobistej" - powiedział sprawozdawca Nils Torvalds (Odnowić Europę).

Parlament i Rada muszą jeszcze formalnie zatwierdzić porozumienie, zanim będzie ono mogło wejść w życie.

W październiku 2022 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący przeglądu dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w celu dostosowania jej do celów polityki UE w zakresie działań w dziedzinie klimatu, gospodarki o obiegu zamkniętym i ograniczania zanieczyszczeń.

Źródło:

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Litwa vs. Polska: system przydomowych oczyszczalni ścieków pod (pełną) kontrolą państwa? (20 marca 2024)Wody Polskie: powrót do zatwierdzania taryf wod.-kan. przez gminy sprzeczny z zaleceniami NIK (11 stycznia 2024)Większość Polaków uzależniona jest od spółek wod-kan. Te mają poważne problemy finansowe (14 grudnia 2023)Polityka rządu w zakresie PPP. Wkrótce przyjęcie dokumentu (30 czerwca 2023)Prawo dotyczące sektora wod-kan musi nadążyć za postępem technologicznym i wiedzą o środowisku (24 maja 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony