Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.06.2022 29 czerwca 2022

Rząd przyjął projekt dot. m.in. ochrony powietrza

   Powrót       18 maja 2022       Powietrze i klimat   

Rząd przyjął projekt noweli Prawa ochrony środowiska dotyczący m.in. kwestii ochrony powietrza - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Nowe przepisy m.in. określają limity wydatków w związku z wdrożeniem unijnych przepisów związanych np. z jakością powietrza.

Jak podano, projekt nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska i niektórych innych ustaw określa maksymalne limity wydatków na kolejne 10 lat obowiązywania przepisów, które wdrażają wymagania dotyczące unijnych dyrektyw związanych m.in. z jakością powietrza i ograniczeniem emisji lotnych związków organicznych.

Czytaj też: Zła jakość powietrza w Europie. Ocena EEA

Zmieni się także definicja stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Chodzi o uniezależnienie podziału Polski na strefy od danych demograficznych GUS w przypadku miast posiadających ok. 100 tys. mieszkańców. Jednocześnie utrzymane zostanie 46 stref w kraju, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Zmieniony zostanie termin przekazania do ministra klimatu przez zarządy województw informacji o przyjęciu uchwały sejmiku województw programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych. Ponadto, zgodnie z projektem, minister klimatu i środowiska będzie mógł wydać rozporządzenie dotyczące szczegółowych wymagań związanych z oceną dotrzymywania granicznych wielkości emisyjnych i sposobów postępowania z niepewnością pomiarową.

Projekt zakłada też uszczelnienie systemu zarządzania jakością powietrza. Chodzi o określenie odpowiedzialności za nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów, które zawarte są w uchwale sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza. Proponowane przepisy pozwolą również nałożyć kary finansowe na gminy i powiaty za nieterminowe przygotowanie i przekazanie sprawozdań z realizacji działań naprawczych określonych w programach ochrony powietrza.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.(PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Założenia zrównoważonego rozwoju przekładają się na działania funkcjonalne w 48% firm w Polsce (21 czerwca 2022)Cele Zrównoważonego Rozwoju. Raport podsumowuje postępy ostatnich pięciu lat (20 czerwca 2022)Sieradz: 9 mln zł na zakup autobusów elektrycznych (15 czerwca 2022)Sejm uchwalił ustawę wydłużającą termin przeglądu norm jakości dla węgla (10 czerwca 2022)Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza tlenkami azotu może podnieść plony (06 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony