Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z przemysłu i dużych gospodarstw hodowlanych. Porozumienie PE

   Powrót       13 marca 2024       Zrównoważony rozwój   

Nowe przepisy ograniczą szkodliwe emisje z instalacji przemysłowych oraz dużych gospodarstw trzody chlewnej i drobiu w celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

Parlament przyjął porozumienie z państwami członkowskimi w sprawie przeglądu dyrektywy o emisjach przemysłowych(1) (IED) 393 głosami do 173, przy 49 wstrzymujących się oraz nowe rozporządzenie w sprawie portalu emisji przemysłowych 506 głosami za, 82 przeciw, przy 25 wstrzymujących się.

Instalacje przemysłowe

Nowe przepisy wprowadzą obowiązek ustalenia najwyższych osiągalnych poziomów ograniczenia emisji dla objętych nimi sektorów. Aby walczyć z niedoborem wody, cele w zakresie efektywności środowiskowej staną się obowiązkowe w odniesieniu do zużycia wody. W przypadku odpadów, efektywnego gospodarowania zasobami, efektywności energetycznej i wykorzystania surowców, cele będą mieściły się w określonych przedziałach, a w przypadku nowych technik będą miały charakter orientacyjny.

Czytaj też: Temat Miesiąca. Efektywność energetyczna

Zmieniona dyrektywa IED obejmie teraz również instalacje przemysłu wydobywczego (kopalnie) i duże instalacje produkujące baterie.

Gospodarstwa hodowlane

Współprawodawcy zgodzili się rozszerzyć zakres dyrektywy IED na gospodarstwa trzody chlewnej z ponad 350 jednostkami żywego inwentarza (LSU).(2) Gospodarstwa hodujące świnie w sposób ekstensywny lub ekologiczny oraz na zewnątrz przez znaczną cześć roku są wyłączone. W przypadku drobiu dyrektywa ma zastosowanie do gospodarstw z kurami nioskami posiadającymi ponad 300 LSU oraz do gospodarstw z brojlerami posiadającymi ponad 280 LSU. W przypadku gospodarstw hodujących zarówno świnie, jak i drób, limit będzie wynosił 380 LSU.

Do 31 grudnia 2026 roku Komisja Europejska oceni czy istnieje potrzeba dalszego zajęcia się emisjami z hodowli zwierząt gospodarskich, w tym bydła oraz klauzulą wzajemności, aby zapewnić, że producenci spoza UE spełniają wymogi podobne do przepisów UE przy eksporcie do UE.

Udział społeczeństwa, kary i odszkodowania

Przejrzystość i udział społeczeństwa w odniesieniu do licencjonowania, eksploatacji i kontroli instalacji regulowanych zostaną poprawione, ponieważ Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń(3) zostanie przekształcony w unijny portal emisji przemysłowych, w którym obywatele będą mieli dostęp do danych dotyczących wszystkich zezwoleń UE i lokalnej działalności powodującej zanieczyszczenia.

Przedsiębiorstwom, które nie zastosują się do przepisów, mogą grozić kary w wysokości co najmniej 3% rocznego obrotu w UE, w przypadku najpoważniejszych naruszeń. Kraje UE przyznają obywatelom dotkniętym nieprzestrzeganiem przepisów prawo do ubiegania się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu (...).

Kolejne kroki

Przepisy muszą teraz zostać przyjęta przez Radę, zanim zostaną opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i wejdą w życie 20 dni później. Państwa członkowskie będą miały 22 miesiące na dostosowanie się do tej dyrektywy (...).

Źródło: Parlament Europejski

Przypisy

1/ Więcej:
https://environment.ec.europa.eu/topics/industrial-emissions-and-safety/industrial-emissions-directive_en
2/ Więcej:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Livestock_unit_(LSU)
3/ Więcej:
https://environment.ec.europa.eu/topics/industrial-emissions-and-safety/european-pollutant-release-and-transfer-register-e-prtr_en?prefLang=pl

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zrównoważony rozwój a kryteria niecenowe w systemie aukcyjnym dla morskiej energetyki wiatrowej (23 maja 2024)Wyzwania sektora PV w Polsce: Jak sprostać rosnącym oczekiwaniom? (22 maja 2024)Wzmocnienie GIOŚ, wyższe kary za nielegalne składowanie odpadów, park Doliny Dolnej Odry. Propozycje MKiŚ (21 maja 2024)Qair Polska zdobywcą tytułu cPPA Leader in Poland 2023 (07 maja 2024)Francuskie firmy zainwestowały w Polsce ponad 108 mld zł. To też współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami (07 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony