Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Opakowania wielorazowe kontra jednorazówki. Raport ocenia jakość badań w temacie

Przyjrzano się badaniom nad środowiskową oceną cyklu życia (LCA) opakowań w sektorze dań na wynos. Według autorów nowego raportu, wpływowe analizy były stronnicze na korzyść opakowań jednorazowego użytku względem wielorazowych.

   Powrót       14 sierpnia 2023       Zrównoważony rozwój   
Opakowania wielorazowe kontra jednorazówki. Raport ocenia jakość badań w temacie

W opublikowanym niedawno raporcie(1) pt. „Unveiling the Complexities: Exploring LCAs of Reusable Packaging in the Take-Away Sector. Why do they disagree and how can we determine their credibility?” przyjrzano się badaniom nad oceną cyklu życia (LCA) opakowań wielokrotnego użytku w segmencie dań na wynos. W raporcie skoncentrowano się na trzech badaniach LCA opracowanych przez European Paper Packaging Alliance (EPPA), McDonald's i University of Michigan. - Te trzy [przyp. red. badania] zostały wybrane, aby pokazać spektrum metodologii i przejrzystości w opublikowanych badaniach dotyczących opakowań wielokrotnego użytku na wynos – wyjaśniono w komunikacie prasowym.

Negocjacje rozporządzenia ws. opakowań i odpadów opakowaniowych

Tłem dla nowego raportu są trwające w Unii Europejskiej negocjacje w sprawie celów ponownego wykorzystania w rozporządzeniach w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (ang. Regulation on Packaging and Packaging Waste, PPWR). Przypomnijmy, że Komisja Europejska zaproponowała zmiany do tego rozporządzena 30 listopada 2022 r.

LCA

Ocena cyklu życia (tzw. LCA, ang. life cycle assessment) produktu to sposób oceny jego wpływu na środowisko na wszystkich etapach życia: pozyskiwania materiałów, produkcji, użytkowania, wycofania z eksploatacji, recyklingu, utylizacji etc.
Jak wyjaśniono w komunikacie prasowym, ze względu na ryzyko całkowitej rezygnacji z celów ponownego wykorzystania, „istnieje wyraźna potrzeba krytycznego przeglądu teorii i dowodów przeciwdziałających ponownemu wykorzystaniu”.

- Ponowne użycie będzie ważną funkcją gospodarki o obiegu zamkniętym, a rozporządzenie ws. opakowań i odpadów opakowaniowych może być użytecznym narzędziem, aby zacząć osadzać myślenie i projektowanie w zakresie ponownego wykorzystania w naszych systemach gospodarczych – zauważaClarissa Morawski z Reloop. - Ten raport wyraźnie pokazuje, że zbadane przez nas opublikowane badania, które faworyzują opakowania jednorazowego użytku na wynos zamiast ponownego użycia, są z natury wadliwe, stronnicze i nie są wystarczająco przejrzyste, aby można je było traktować poważnie z punktu widzenia akademickiego lub kształtowania polityki – dodaje.

Trzy badania, trzy podejścia

W raporcie stwierdzono, że badanie EPPA w dużej mierze opierało się na założeniach o słabych podstawach dowodowych. Wnioski z tego badania – według autorów raportu - były „stronnicze na korzyść jednorazowego użytku”, co wynikało z wzięcia pod uwagę tylko istniejących warunków, które są „ograniczone obecną liniową strukturą ekonomiczną weź-wyprodukuj-wyrzuć, bez próby zrozumienia, co można osiągnąć w gospodarce o bardziej zamkniętym obiegu”. - Autorzy raportu EPPA argumentują, że jest mało prawdopodobne, aby systemy ponownego użycia przewyższały opcje jednorazowego użytku, ale opierają ten wniosek na porównaniu z systemem ponownego wykorzystania, który jest wyraźnie nieoptymalny. Zamiast tego należy unikać statycznych założeń, przy czym kluczem jest zrozumienie „progów rentowności” między systemami ponownego użycia a systemami jednorazowego użytku, aby pokazać, jak dobrze systemy muszą działać, aby reprezentować „najlepszą” opcję – wskazano.

Natomiast analizowane badanie McDonald's - według raportu - nie dostarczyło wystarczających informacji na temat przyjętej w nim metodologii, danych lub założeń, aby można było przeprowadzić analizy lub przegląd jego wyników. - Tam, gdzie podano założenia, wydają się one mało ambitne. Na przykład zakładany wskaźnik zwrotu w wysokości 70% jest znacznie niższy niż obowiązkowy wskaźnik selektywnej zbiórki w wysokości 90% wymagany w przypadku butelek jednorazowego użytku na mocy unijnej dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku – zauważono.

- Przejrzystość jest niezbędna do zachowania wiarygodności i zapewnienia, że wszelkie ustalenia mogą zostać odpowiednio zbadane.Odkryliśmy, że używając tych samych danych bazowych, ale z nieco bardziej pozytywnymi założeniami dotyczącymi ponownego wykorzystania, obraz wygląda zupełnie inaczej.Na przykład zakładając 90% stopę zwrotu zamiast 70% stosowanej przez McDonald's, uzyskujemy 300% redukcję wpływu na surowce. A ten wynik jeszcze bardziej się poprawia, im bardziej zbliżamy się do 100% – komentuje Daniel Stunell, konsultant zarządzający w Eunomia Research & Consulting. - Otwarte badanie tego rodzaju założeń jest niezbędne do zrozumienia środowiskowego potencjału ponownego wykorzystania – dodaje.

Ostatnie z uwzględnionych w raporcie badań, przeprowadzone przez University of Michigan, okazało się tym, które „zapewnia znacznie solidniejsze ramy dla konstruktywnych dyskusji na temat opakowań wielokrotnego użytku na wynos”. Jak zauważono, jako jedyne nie było sfinansowane przez przemysł.

- To jasne, że niektóre finansowane przez branżę badania dotyczące opakowań wielokrotnego użytku na wynos są wadliwe i nie wykorzystują pełnego potencjału systemów ponownego wykorzystania opakowań – przekonuje Larissa Copello, specjalista ds. polityki w zakresie opakowań i ponownego użycia w Zero Waste Europe. - Jeśli chodzi o opakowania wielokrotnego użytku, kluczowym elementem sprawnych systemów są systemy odbioru (ang. pooling) do ponownego użycia, w ramach którego współwłasność opakowania jest dzielona między uczestników, a także cała logistyka i infrastruktura, w tym myjnie, punkty zbiórki itp. – dodaje. W jej ocenie, rewizja PPWR powinna wspierać skalowanie dobrze zaprojektowanych systemów w całej Europie poprzez obowiązkowe cele ponownego wykorzystania i zachęty ekonomiczne do ponownego wykorzystania.

Konkludując, zgodnie z raportem do zrozumienia opłacalności ekonomicznej i środowiskowej opakowań wielokrotnego użytku na wynos niezbędna jest przejrzystość publikowanych badań.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Raport został przygotowany przez specjalistów gospodarki o obiegu zamkniętym Eunomia Research & Consulting we współpracy dla Zero Waste Europe i Reloop. Raport można pobrać tutaj:
https://zerowasteeurope.eu/library/unveiling-the-complexities-exploring-lcas-of-reusable-packaging-in-the-take-away-sector/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

30% recyklatów w butelkach PET od 2030 r. Jak się przygotować? Głos z branży opakowaniowej (21 czerwca 2024)Konsumenci zwracają uwagę na działania producentów na rzecz ochrony środowiska (20 czerwca 2024)System kaucyjny na forum rządowym. NGO: co z celami recyklingu branży mleczarskiej (14 czerwca 2024)PolKa z zezwoleniem MKiŚ na prowadzenie systemu kaucyjnego (12 czerwca 2024)Jeden punkt odbioru kaucji w gminie nie wystarczy; potrzeba zachęt dla małych sklepów. Komunikat ZGWRP (07 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony