Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.03.2024 02 marca 2024

Operaty przeciwpożarowe w branży odpadowej - instruktaż praktyczny od strażaków

Obowiązek sporządzania operatów przeciwpożarowych nastręcza wielu problemów dla przedsiębiorców, samych autorów operatów, ale i funkcjonariuszy PSP, odpowiedzialnych za opiniowanie dokumentu i przeprowadzanie czynności kontrolno–rozpoznawczych.

   Powrót       21 października 2019       Odpady   

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przedstawili swoje doświadczenia podczas konferencji „Operaty przeciwpożarowe – opracowywanie, uzgadnianie, czynności kontrolne”, która odbyła się w ramach Targów Pol-Eco System 2019. Z uwagi na duży stopień skomplikowania materii, KM PSP w Poznaniu zdecydowała się na sporządzenie otwartego katalogu zaleceń dla branży odpadowej, co operat przeciwpożarowy powinien uwzględniać.

Precyzyjnie i treściwie

Po pierwsze z operatu przeciwpożarowego powinno jasno wynikać, jakiego dokładnie miejsca magazynowania odpadów dotyczy operat np.: której hali i jakiej części zakładu itp. Kpt. Aleksandra Guzik, p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KM PSP w Poznaniu, wskazała, że często funkcjonariusze PSP mają problem ze zidentyfikowaniem miejsca magazynowania odpadów palnych. Skoro ustawa mówi wprost, że operaty sporządza się dla instalacji, obiektu lub jego części, lub innego miejsca magazynowania odpadów palnych, to należy skoncentrować się na tym właśnie miejscu. - Wpływające do nas operaty mają czasem kilkanaście lub kilkadziesiąt stron, zawierają np. szczegóły procesu technologicznego, zatrudnienia, natężenia ruchu samochodów, ale po zakończeniu lektury nie wiemy, gdzie znajdują się interesujące nas miejsca magazynowania odpadów – stwierdziła.

Rekomendacja: JEDNOZNACZNE WSKAZANIE miejsca magazynowania odpadów palnych, zarówno w części graficznej, jak i opisowej dokumentu. Te części muszą być ze sobą spójne, a zdarza się, że nie są. - Czytelne oznaczenie będzie znacznym ułatwieniem dla strażaków wykonujących czynności kontrolne. Obrazowo mówiąc, będą wiedzieli, czy skontrolować 20 hal w zakładzie, czy może jedną wiatę o powierzchni 100 mkw – dodała.

Zaleca się aby w operatach przeciwpożarowych (w części opisowej, jak i w części graficznej) wskazywać zarówno kody odpadów, jaki i ich nazwę.

Rekomendacja: Operat przeciwpożarowy to nie instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla obiektu - operat dotyczy miejsc magazynowania odpadów. Dlatego kopiowanie instrukcji do operatu nie ma sensu.

Błędy nie do zaakceptowania

Katalog osób uprawnionych do sporządzania operatów przeciwpożarowych jest jasno określony. Są to albo rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (w każdym przypadku), albo inżynierowie pożarnictwa i inżynierowie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, ale tylko wtedy, gdy organem wydającym zezwolenie jest starosta.

- Niedopuszczalnym jest, by autor operatu nie rozróżniał przetwarzania od wytwarzania i zbierania odpadów, albo składowania od magazynowania. Dla wytwarzania podstawę prawną stanowi ustawa prawo ochrony środowiska, a przetwarzanie i zbieranie reguluje ustawa o odpadach, nie można tego mylić – stwierdziła kpt. Aleksandra Guzik.

Rekomendowała także, by w operacie był wskazany właściwy organ, do którego będzie kierowany wniosek, a jeśli autorem operatu jest inżynier pożarnictwa lub inżynier w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, to zasadne jest dołączenie dyplomu ukończenia studiów, w celu potwierdzenia jego kwalifikacji.

Potencjalne konsekwencje

Termin do ubiegania się przez przedsiębiorców o zezwolenie na zbieranie odpadów i ich przetwarzanie oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie palnych odpadów został przedłużony do 5 marca 2020 roku. Nie należy czekać na ostatnią chwilę, bo bez uzyskania pozytywnego postanowienia komendanta powiatowego/miejskiego PSP, właściwy organ nie będzie mógł wydać pozytywnej decyzji. W przypadku pozwoleń będzie to skutkowało wygaśnięciem pozwolenia (z ostatnim dniem, do którego pozwolenie obowiązuje), ale w przypadku ubiegania się o zezwolenie, konsekwencje są dużo poważniejsze. Mianowicie w przypadku braku zgody komendanta powiatowego/miejskiego PSP na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym, organ wydający decyzję – zezwolenie, jest zobowiązany cofnąć starą decyzję. Dla przedsiębiorcy takie cofnięcie decyzji oznaczać będzie w praktyce brak możliwości starania się o zezwolenie przez kolejne 10 lat. Dlaczego? Bo w kolejnym wniosku przedsiębiorca musi poświadczyć, że nie cofnięto mu zezwolenia na prowadzenie działalności, a skoro nie będzie mógł takiego oświadczenia złożyć, to wniosek nie spełni wymagań formalnych. De facto nie będzie więc w ogóle rozpatrywany. Nie jest wykluczone, że ten restrykcyjny zapis zostanie zmieniony, ale póki co, obowiązuje.

Istotne zmiany w przedmiocie działalności

Funkcjonariusze PSP uczulali, by przedsiębiorcy, czy też inne osoby składające wniosek do odpowiedniego organu o pozwolenie lub zezwolenie, współpracowali z osobami opracowującymi operaty przeciwpożarowe w celu uniknięcia rozbieżności pomiędzy operatami przeciwpożarowymi a wnioskami składanymi do właściwego organu.

Powyżej opisaliśmy kilka rekomendacji, które zostały zaprezentowane podczas tegorocznej edycji Targów POL-ECO SYSTEM. Warto zapoznać się z otwartym katalogiem zaleceń sporządzonych przez KM PSP w Poznaniu, który znajduje się tutaj.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Olsztyn. Trwa szacowanie strat po pożarze w Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów (20 lutego 2024)Kielce/Prawomocny wyrok za podpalenie składowiska odpadów w Nowinach (06 grudnia 2023)Dogaszono pożar w Kędzierzynie-Koźlu. Miejsce jednym z wątków śledztwa ws. nielegalnej gospodarki odpadami (24 listopada 2023)„Usuwanie” odpadów drogą powietrzną. Przypadek Miszewa przypomina o ogólnopolskim problemie (16 października 2023)Pionierski poligon pożarowy z lądowiskiem helikoptera gotowy do szkoleń dla sektora offshore wind (05 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony