Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.06.2024 18 czerwca 2024

Posłowie PE za zakazem eksportu odpadów z tworzyw sztucznych

Parlament Europejski uzgodnił stanowisko ws. zmiany rozporządzenia w zakresie przemieszczania odpadów. PE opowiedziało się za zakazem przemieszczania odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania i zakazem eksportu odpadów z tworzyw sztucznych.

   Powrót       18 stycznia 2023       Odpady   

Parlament Europejski przyjął stanowisko negocjacyjne do rozmów z rządami UE w sprawie zmiany unijnych procedur i środków kontroli w zakresie przemieszczania odpadów. Mowa o wniosku ws. zmiany rozporządzenia dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 i (UE) 2020/1056, który Komisja Europejska przedstawiła w listopadzie 2021 r.

Stanowisko w tej sprawie przyjęto 594 głosami za, przy 5 głosach przeciw i 43 wstrzymujących się.

Wcześniej stanowisko w tej sprawie przyjęła parlamentarna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). Więcej na ten temat tutaj.

Zakaz eksportu odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania w UE

Jak wskazuje PE, posłowie poparli zakaz przemieszczania wszystkich odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania w UE, z wyjątkiem dobrze uzasadnionych przypadków. Zakaz miałby obejmować ponadto eksport odpadów niebezpiecznych z UE do krajów spoza OECD. - Eksport odpadów innych niż niebezpieczne do odzysku byłby dozwolony tylko do tych krajów spoza OECD, które wyrażą na to zgodę i wykażą zdolność do przetwarzania tych odpadów w sposób zrównoważony – czytamy w komunikacie PE.

Zakaz eksportu tworzyw sztucznych

Posłowie chcą również zakazania eksportu odpadów z tworzyw sztucznych do krajów spoza OECD i wycofania ich z eksportu do krajów OECD w ciągu czterech lat.

Jak czytamy w stanowisku PE, odpady z tworzyw sztucznych - ze względu na dużą różnorodność polimerów, które często zawierają niebezpieczne dodatki i liczne zanieczyszczenia - stanowią szczególne wyzwanie. Dodatkowo pomiar poziomów niebezpiecznych dodatków i zanieczyszczeń dla celów kontroli eksportu wymagałby kosztownych badań. - W świetle różnych problemów wynikających z gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych w państwach trzecich Unia powinna stopniowo zaprzestać wywozu wszelkiego rodzaju odpadów z tworzyw sztucznych poza terytorium Unii – podano.

- Nasze ambitne stanowisko w nadchodzących negocjacjach z państwami członkowskimi zostało właśnie zatwierdzone przez zdecydowaną większość na posiedzeniu plenarnym. Musimy przekształcić odpady w zasoby na wspólnym rynku, a tym samym lepiej dbać o nasze środowisko i konkurencyjność. Nowe przepisy ułatwią nam także zwalczanie przestępczości związanej z odpadami w UE i poza nią. A wraz z proponowanym przez nas zakazem eksportu odpadów z tworzyw sztucznych dążymy do znacznie bardziej innowacyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym wszędzie tam, gdzie dotyczy to tworzyw sztucznych. To prawdziwa wygrana dla następnych pokoleń – powiedziała sprawozdawczyni stanowiska PE Pernille Weiss.

NGO stanowisko PE przyjmują z zadowoleniem

Zdaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych „Parlament Europejski pokazał, że poważnie traktuje ochronę państw członkowskich przed nielegalnym przemieszczaniem odpadów”.

- Cieszymy się, że to zdecydowane stanowisko w sprawie wewnątrzunijnych transportu odpadów z tworzyw sztucznych ma na celu ostateczne dostosowanie UE do międzynarodowych zasad określonych w konwencji bazylejskiej. Teraz państwa członkowskie muszą uszanować tę ambicję – powiedziała Theresa Morsen, specjalista ds. polityki odpadów w Zero Waste Europe.

- Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Parlamentu Europejskiego popierającą stopniowy zakaz wywozu odpadów z tworzyw sztucznych. Wielu z nas na całym świecie niestrudzenie pracowało nad przedstawieniem niezrównanych dowodów i rzeczywistych doświadczeń, które pokazują, że handel odpadami z tworzyw sztucznych jest szkodliwy i prowadzi do wyzysku. To kolejny ważny krok w kierunku zakończenia kolonializmu odpadów – powiedziała z kolei Lauren Weir, starszy działacz ds. oceanów w Agencji ds. Badań Środowiskowych.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

System kaucyjny na forum rządowym. NGO: co z celami recyklingu branży mleczarskiej (14 czerwca 2024)Od 1 października wyższe opłaty za odbiór odpadów. Radom (14 czerwca 2024)Potrzeba programu wsparcia dla osób fizycznych na usuwanie podrzuconych odpadów. RPO zwraca się do MKiŚ (14 czerwca 2024)Konwent Marszałków Województw RP za powołaniem specjalnych grup śledczych ds. nielegalnych składowisk (13 czerwca 2024)Wystawiaj i obsługuj wnioski o DPR cyfrowo. Jak zautomatyzować proces z ZEME 360 (12 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony