Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2023 03 grudnia 2023

Posłowie PE za zakazem eksportu odpadów z tworzyw sztucznych

Parlament Europejski uzgodnił stanowisko ws. zmiany rozporządzenia w zakresie przemieszczania odpadów. PE opowiedziało się za zakazem przemieszczania odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania i zakazem eksportu odpadów z tworzyw sztucznych.

   Powrót       18 stycznia 2023       Odpady   

Parlament Europejski przyjął stanowisko negocjacyjne do rozmów z rządami UE w sprawie zmiany unijnych procedur i środków kontroli w zakresie przemieszczania odpadów. Mowa o wniosku ws. zmiany rozporządzenia dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 i (UE) 2020/1056, który Komisja Europejska przedstawiła w listopadzie 2021 r.

Stanowisko w tej sprawie przyjęto 594 głosami za, przy 5 głosach przeciw i 43 wstrzymujących się.

Wcześniej stanowisko w tej sprawie przyjęła parlamentarna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). Więcej na ten temat tutaj.

Zakaz eksportu odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania w UE

Jak wskazuje PE, posłowie poparli zakaz przemieszczania wszystkich odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania w UE, z wyjątkiem dobrze uzasadnionych przypadków. Zakaz miałby obejmować ponadto eksport odpadów niebezpiecznych z UE do krajów spoza OECD. - Eksport odpadów innych niż niebezpieczne do odzysku byłby dozwolony tylko do tych krajów spoza OECD, które wyrażą na to zgodę i wykażą zdolność do przetwarzania tych odpadów w sposób zrównoważony – czytamy w komunikacie PE.

Zakaz eksportu tworzyw sztucznych

Posłowie chcą również zakazania eksportu odpadów z tworzyw sztucznych do krajów spoza OECD i wycofania ich z eksportu do krajów OECD w ciągu czterech lat.

Jak czytamy w stanowisku PE, odpady z tworzyw sztucznych - ze względu na dużą różnorodność polimerów, które często zawierają niebezpieczne dodatki i liczne zanieczyszczenia - stanowią szczególne wyzwanie. Dodatkowo pomiar poziomów niebezpiecznych dodatków i zanieczyszczeń dla celów kontroli eksportu wymagałby kosztownych badań. - W świetle różnych problemów wynikających z gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych w państwach trzecich Unia powinna stopniowo zaprzestać wywozu wszelkiego rodzaju odpadów z tworzyw sztucznych poza terytorium Unii – podano.

- Nasze ambitne stanowisko w nadchodzących negocjacjach z państwami członkowskimi zostało właśnie zatwierdzone przez zdecydowaną większość na posiedzeniu plenarnym. Musimy przekształcić odpady w zasoby na wspólnym rynku, a tym samym lepiej dbać o nasze środowisko i konkurencyjność. Nowe przepisy ułatwią nam także zwalczanie przestępczości związanej z odpadami w UE i poza nią. A wraz z proponowanym przez nas zakazem eksportu odpadów z tworzyw sztucznych dążymy do znacznie bardziej innowacyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym wszędzie tam, gdzie dotyczy to tworzyw sztucznych. To prawdziwa wygrana dla następnych pokoleń – powiedziała sprawozdawczyni stanowiska PE Pernille Weiss.

NGO stanowisko PE przyjmują z zadowoleniem

Zdaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych „Parlament Europejski pokazał, że poważnie traktuje ochronę państw członkowskich przed nielegalnym przemieszczaniem odpadów”.

- Cieszymy się, że to zdecydowane stanowisko w sprawie wewnątrzunijnych transportu odpadów z tworzyw sztucznych ma na celu ostateczne dostosowanie UE do międzynarodowych zasad określonych w konwencji bazylejskiej. Teraz państwa członkowskie muszą uszanować tę ambicję – powiedziała Theresa Morsen, specjalista ds. polityki odpadów w Zero Waste Europe.

- Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Parlamentu Europejskiego popierającą stopniowy zakaz wywozu odpadów z tworzyw sztucznych. Wielu z nas na całym świecie niestrudzenie pracowało nad przedstawieniem niezrównanych dowodów i rzeczywistych doświadczeń, które pokazują, że handel odpadami z tworzyw sztucznych jest szkodliwy i prowadzi do wyzysku. To kolejny ważny krok w kierunku zakończenia kolonializmu odpadów – powiedziała z kolei Lauren Weir, starszy działacz ds. oceanów w Agencji ds. Badań Środowiskowych.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Co zmienia nowe rozporządzenie w sprawie baterii? (29 listopada 2023)Powstaje największa w Europie sortownia odpadów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do recyklingu chemicznego (28 listopada 2023)Gospodarka odpadami w Polsce potrzebuje bodźców do rozwoju (28 listopada 2023)59% - tyle ma wynieść minimalny poziom recyklingu dla opakowań wielomateriałowych w 2024 r. (27 listopada 2023)Stalowa Wola z dofinansowaniem budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów (27 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony