Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Pełczyńska-Nałęcz w Białowieży. Fundusze dla mieszkańców regionów przygranicznych

   Powrót       07 czerwca 2024       Ryzyko środowiskowe   

Wsparcie z programów w ramach funduszy europejskich i budżetu państwa dla mieszkańców regionów przygranicznych dotkniętych skutkami agresji hybrydowej ze strony Białorusi i Rosji były tematem dzisiejszych spotkań ministry Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w Białowieży. Ministra zapowiedziała, że MFiPR wystąpi do Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego o zwiększenie środków na wkład własny na inwestycje w gminach przygranicznych, które ponoszą największe koszty agresji rosyjsko-białoruskiej. Rozmawiała w Białowieży z przedstawicielami samorządów i przedsiębiorcami województwa podlaskiego, co można zrobić, aby jeszcze lepiej wykorzystać środki na pomoc regionom przygranicznym i jak dostosować je do ich potrzeb w przyszłości.

- Nie może być tak, że agresja i presja totalitaryzmu doprowadzi do gorszego życia, czy zapaści rozwojowej regionów przygranicznych. Nie może tak być, że koszty zapewnienia bezpieczeństwa ponosi niewspółmiernie mała społeczność. Musi być dla niej solidarne wsparcia – mówiła na konferencji prasowej po spotkaniu z samorządowcami powiatów i gmin z Podlasia. Podkreśliła także, że przyjęty w tym roku rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024–2030 jest „bardzo potrzebny i bardzo trafiony”. Popyt na otrzymanie pomocy z jego środków jest ogromny i dotyczy głównie modernizacji dróg.

Szefowa MFiPR zapowiedziała, że po roku funkcjonowania program będzie poddany ponownym konsultacjom i wraz z wnioskami samorządowców przekazany rządowi do oceny i ewentualnej modyfikacji i zwiększenia pomocy. K. Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła na konferencji prasowej, że jest ogromna potrzeba środków płynnościowych dla samorządów i mieszkańców terenów przygranicznych na inwestycje infrastrukturalne i rozwój turystyki. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie im pieniędzy na wkład własny, których obecnie brakuje (...).

Minister K. Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła w trakcie spotkania z samorządowcami, że są trzy kierunki wsparcia dla regionów przygranicznych Podlasia. Pochodzą one ze środków z Polityki Spójności (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej), z KPO (wsparcie dla sektora HoReCa) oraz z rządowego programu rozwoju obszarów przygranicznych.

Wsparcie dla Podlasia z programu rozwoju obszarów przygranicznych

28 marca br. wszedł w życie „Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024–2030”. Głównym celem programu jest pomoc regionom, które mają różne problemy społeczno-gospodarcze w związku z wojną w Ukrainie, kryzysem migracyjnym i przy granicy z Białorusią.

Program obejmuje swoim zasięgiem pas 21 przygranicznych powiatów i wchodzących w ich skład gmin oraz 4 miasta na prawach powiatu, znajdujące się w bliskiej odległości od granicy. Źródłem finansowania realizacji programu będą dotacje z rezerwy celowej budżetu państwa w łącznej wysokości 500 mln złotych. Każde z 4 województw otrzyma po 125 mln złotych.

W województwie podlaskim programem objęte są powiaty: augustowski, białostocki, hajnowski, sejneński, siemiatycki, sokólski i suwalski oraz miasto Suwałki. Nabór na wsparcie z programu został otwarty 6 maja br. i jest prowadzony w trybie ciągłym, aż do wyczerpania alokacji. Wszystkie informacje i dokumenty znajdują się na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. W 2024 r. do podziału w regionie jest 25 mln zł.

Środki z programu będą przeznaczone na:

 • poprawę infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa drogowego;
 • ochronę środowiska;
 • rozwój zrównoważonej turystyki (...).
Wsparcie HoReCa z KPO

Przedsiębiorcy z Podlasia mogą ubiegać się o pomoc dla sektora HoReCa, najmocniej dotkniętego skutkami pandemii (woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie). Wsparcie oferuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach programu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Przedsiębiorcy mogą otrzymać pomoc na:

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług;
 • roboty budowlane, w tym budowę nowych linii produkcyjnych;
 • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (...).

Na wsparcie MŚP przeznaczona jest kwota w wysokości 1 189 856 004 zł – w podziale na wszystkie województwa. Maksymalna kwota wsparcia przez PARP wynosi 540 tys. zł. Wnioski można składać do 18 czerwca 2024 r. (...)

Samorządy mogą otrzymać dofinansowanie na:

 • ochronę środowiska – projekty odpadowe, wodno-kanalizacyjne, ochrona bioróżnorodności;
 • poprawę efektywności energetycznej, OZE;
 • transport – drogi o kategorii niższej niż drogi krajowe, infrastruktura kolejowa, cyfryzacja sektora transportu, zakup taboru miejskiego;
 • projekty edukacyjne, zdrowotne, kulturowe.

Urząd Marszałkowski(1) wynegocjował z KE, że dla inwestycji wspierających konkurencyjność MŚP dopuszczalne będzie wsparcie bezzwrotne na terenie gmin doświadczających kumulacji negatywnych czynników społeczno-gospodarczych. Pomoc będzie służyć przyciągnięciu inwestorów i tworzeniu nowych miejsc pracy w gminach z obszaru powiatów graniczących z Białorusią i Rosją.

Czerwcowe nabory z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW)

Podlasie jest jednym z pięciu województw objętych programem programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW), którego budżet wynosi ponad 12 mld zł.

Czerwcowe nabory z programu:

 • Platformy startowe dla nowych pomysłów (PARP) – wsparcie dla osób z pomysłem na innowacyjny biznes, które chcą założyć i prowadzić swoją firmę w makroregionie Polski Wschodniej. Aplikacje można składać poprzez stronę: www.platformystartowe.gov.pl;
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym (PARP) – wsparcie pozwoli firmom przygotować i wdrożyć nowy model biznesowy, który wykorzysta założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Nabór: 13.06.2024 – 19.12.2024; budżet: 100 mln zł;
 • Wzornictwo w MŚP (PARP) – wsparcie dla MŚP na przeprowadzenie audytu wzorniczego firmy, wypracowanie strategii zmian, a następnie ich wdrożenie. Nabór 07.05.2024 – 02.07.2024; budżet: 100 mln zł;
 • Pożyczki na rozwój turystyki (BGK) – przeznaczone na unowocześnienie MŚP działających w szeroko rozumianej branży turystycznej. Pożyczki udzielane w trybie ciągłym przez regionalnych partnerów finansujących. W woj. podlaskim pożyczek udziela: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Szczegółowe informacje o terminach naborów, warunkach otrzymania wsparcia i kryteriach wyboru projektów znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Olimpia Pabian na stanowisku dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego (04 czerwca 2024)Technologie Huawei wsparły Białowieski Park Narodowy w zbadaniu bioróżnorodności puszczy (29 maja 2024)Przyroda może być naturalnym sojusznikiem. Naukowcy z PAN o Tarczy Wschód (28 maja 2024)Spotkanie informacyjne nt. rozpoczęcia prac „Białowieża Forest – Etap II” odbędzie się 16 maja br. (13 maja 2024)Dr Krzyściak-Kosińska nową ekspertką ds. zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa „Białowieża Forest” (25 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony