Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Perspektywa wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce

   Powrót       07 lutego 2018       Odpady   

Wprowadzenie w Polsce sytemu kaucyjnego, będzie kosztować w perspektywie pięciu lat 19-24 mld zł, obejmie tylko koszty zbierania i transportu części opakowań i odpadów opakowaniowych - poinformował wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Na zlecenie resortu środowiska powstało opracowanie ekspercie "Analiza możliwości wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań(1)".

W ekspertyzie wykazano, że system kaucyjny w UE działa w różnej formie w 10 państwach: Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Islandii, na Litwie, w Niemczech, Norwegii i w Szwecji. System obejmuje najczęściej opakowania z tworzyw sztucznych (głównie PET), metali (puszki aluminiowe) i szkła (butelki szklane).

Ministerstwo wskazało, że z analizy wynika, że w niektórych państwach działa prywatny podmiot, który obsługuje system kaucyjny np. zrzeszenie producentów napojów. Przychody w tych systemach pochodzą z opłaty administracyjnej (płacą firmy wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach) lub z niezwróconej kaucji (trafia do operatora systemu zamiast do np. sklepu). W Finlandii system jest oparty na opłacie członkowskiej (jest on nieobowiązkowy i funkcjonuje opłata członkowska). Z kolei w Szwecji właścicielem odpadów jest operator systemu, który czerpie dodatkowy dochód ze sprzedaży surowca.

- W ramach prac nad wdrażaniem do polskiego prawa tzw. pakietu odpadowego (waste package) w szczególności w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, analizie będzie poddane wprowadzenie dodatkowych rozwiązań zwiększających poziom zbierania odpadów opakowaniowych, w szczególności pochodzących z gospodarstw domowych (innych niż system kaucyjny oparty o automaty) - podał resort.

Cytowany na stronie wiceminister Mazurek zaznaczył, że obecnie rynek zagospodarowania wszystkich odpadów opakowaniowych w Polsce, oparty w dużym stopniu na systemie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wycenia się rocznie na ok. 70 mln zł. Są to koszty zbierania, transportu, odzysku i recyklingu.

Z kolei wprowadzenie sytemu kaucyjnego - w zależności od wariantu - to perspektywie pięciu lat koszt 19–24 mld zł - dodał.

Ministerstwo poinformowało, że prowadzenie przez pięć lat w Polsce systemu kaucji opartego w całości o automatyczną zbiórkę odpadów przy pomocy specjalnych maszyn rozmieszczonych w sklepach kosztowałoby ok. 24 mld zł. Koszt takiej maszyny, w zależności od wielkości waha się od 75 tys. zł do 160 tys. zł, a trzeba byłoby ich postawić ok. 118 tys.

Drugi scenariusz, to system mieszany, czyli połączenie zbiórki w automatach w większych sklepach z możliwością zwrotu np. butelek w mniejszych jednostkach. Pięcioletni koszt takiego systemu to ok. 19 mld zł.

- Systemy kaucyjne mogą być skutecznym sposobem w pozyskiwania surowców, jednak rozważając korzyści z ich wprowadzenia, pod uwagę należy brać także koszty ich funkcjonowania. Analiza możliwości wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań pokazała, że planowane wysokie koszty jego wprowadzenia nie równoważą potencjalnych korzyści dla systemu gospodarki odpadami – podsumował Mazurek.

Ministerstwo poinformowało, że Polska w 2016 r. osiągnęła wymagane poziomy recyklingu: 73,1 proc. dla papieru (wymagane: 61 proc.), 47,4 proc. dla tworzyw sztucznych (wymagane: 23,5 proc.) i 53,3 proc dla aluminium (wymagane: 51 proc.).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy mogą obecnie dobrowolnie stosować instrumenty wspomagające odzysk opakowań i odpadów opakowaniowych. (PAP)

Przypisy

1/ Na zlecenie resortu środowiska powstała „Analiza możliwości wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań”. Jej wyniki podsumował wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Trwają także prace analityczne zmierzające do wdrożenia do polskiego prawa tzw. pakietu odpadowego (waste package)
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/wiceminister-slawomir-mazurek-o-perspektywie-wprowadzenia-systemu-kaucyjnego/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Sowińska: system kaucyjny pomoże gminom w osiągnięciu poziomów recyklingu (24 maja 2024)Tytoń, rtęć, produkty biobójcze i drony mają zostać objęte wzmocnionym nadzorem (15 maja 2024)Uniknąć ponad mld ton odpadów z tworzyw sztucznych rocznie. Ministerstwo poprawia system kaucyjny (07 maja 2024)Ambitne cele PPWR są osiągalne? Szwedzka instalacja rozdziela tworzywa na 12 frakcji (30 kwietnia 2024)Sukces systemu kaucyjnego zależy w dużej mierze od niezawodności automatów zwrotnych (26 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony