Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.02.2024 24 lutego 2024

Pierwsza aukcja na nowych zasadach

Zmiany dotyczące rozliczania pomocy publicznej są istotnym elementem nowelizacji ustawy o OZE. Przyglądamy się, jakie będzie to miało konsekwencje dla inwestorów w czasie zbliżających się aukcji.

   Powrót       01 października 2018       Energia   

Znajdujemy się w przededniu ogłoszenie terminu aukcji dla inwestycji fotowoltaicznych w 2018 r. - Aukcja nie została jeszcze ogłoszona, bardzo realny termin, o którym słyszymy, to ponoć 12 listopada. Z drugiej strony słyszy się też o tym, że organizacje solarowe (jak np. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej) zwraca się z mocno zmotywowaną prośbą do Prezesa URE i Ministra Energii, by aukcja odbyła się później, czyli w grudniu – wyjaśnia Andrzej Nentwig z Kancelarii Bird&Bird. - Wiąże się to z tym, że niezależnie od tego, ile się tego popytu aukcyjnego znajdzie, to i tak będzie jakieś 20 proc. ścięcia. Wszystkim zależy więc na tym, żeby do tegorocznej aukcji przygotować jak najwięcej projektów - dodaje.

Inwestorzy już kupują, bądź rezerwują projekty, by zyskać na czasie i przeprowadzić inwestycję w określonym ustawowo terminie (18 miesięcy na sprzedaż po raz pierwszy energii elektrycznej). Wolumen maksymalny to 700 MW. Prognozuje się, że ta wartość powinna zaspokoić podaż ze strony inwestorów i deweloperów. Dodając wcześniejsze aukcje, to będzie już ponad 1 GW mocy zainstalowanej. - Na dzień dzisiejszy aukcje są zapewnione do 2021 r., co daje nam jeszcze jakieś cztery rundy aukcyjne. Oczywiście nie wszystkie instalacje powstaną… Słyszymy, że z tych 300 MW mocy, które mają przyznane wsparcie aukcyjne w latach 2016 i 2017, ok. 200 MW znajdzie się w systemie – prognozuje Andrzej Nentwig.

Dualizm w branży

Należy pamiętać o tym, że mamy do czynienia z systemem dualnym w branży PV. Na rynku funkcjonują bowiem instalacje (ok. 200-300 MW mocy), które powstawały jeszcze w systemie certyfikatowym i rządzą się starym reżimem prawnym ustawy o OZE z 2015 r. Skoro zwycięzcy aukcji z 2017 r. mają czas na przyłączenie nowych mocy do sieci do czerwca 2019 r., to de facto wiele z nich znajduje się jeszcze w procesie inwestycyjno-budowlanym. Stanowi o tym art. 4 ust. 1 noweli ustawy o OZE: Do wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnych źródeł, których oferty wygrały aukcje rozstrzygnięte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Co przyniosła nowelizacja?

Nowa ustawa wprowadziła wiele zmian, od takich jak wysokość kary za niedopełnienie obowiązku informacyjnego do URE (w starym reżimie kara za niezłożenie sprawozdania w terminie wynosiła 10 tys. zł, a w znowelizowanym prawie już tylko 1 tys. zł), poprzez zasadnicze różnice, jak zmiany terminów przewidzianych do wyprodukowania urządzeń służących do wytworzenia energii elektrycznej czy daty pierwszego wytworzenia energii elektrycznej (nowela zakłada skrócenie tych terminów), aż po wprowadzenie nowych koszyków aukcyjnych.

Koszyk czwarty obejmuje:

 • Wsparcie w wysokości 6 243 300 000 zł dla 16 065 000 MWh z instalacji:
  • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie,
  • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujące wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej.
 • Wsparcie w wysokości 15 750 000 000 zł dla 5 000 000 MWh z instalacji:
  • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie,
  • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujące wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej.

Zasady uczciwej konkurencji

Wprowadzona w nowelizacji ustawy o OZE reguła kumulacji publicznej zakłada pomniejszenie pomocy operacyjnej, o którą inwestor ubiega się w aukcji w postaci gwarantowanej ceny za energię, uwzględniającej premię ponad cenę rynkową, o wszelką uprzednio otrzymaną pomoc inwestycyjną – np. unijną dotację.

Brak doprecyzowania tej kwestii we wcześniejszej wersji systemu aukcyjnego dawał przewagę inwestorom, którzy uzyskali pomoc inwestycyjną, dzięki czemu potencjalnie mogli oferować niższe ceny za energię, zwiększając tym samym swoje szanse na wygranie aukcji. - Ofertom zawierającym pomoc publiczną było najłatwiej wygrać aukcję z niskimi cenami. Poprzednia regulacja sprawiała, że oferty zawierające pomoc publiczną były uprzywilejowane i praktycznie zawsze wygrywały aukcje - konkluduje Andrzej Petelski z Kanelarii Bird&Bird.

Zagwarantowana w drodze aukcji stała cena energii ma przysługiwać inwestorowi przez 15 lat od uruchomienia wytwarzania i będzie co roku powiększana o wskaźnik inflacji.

Przepisy przejściowe w kwestii organizacji aukcji w 2018 r. (art. 6 i 8 noweli ustawy o OZE) określają wartość cen referencyjnych. Wynoszą one odpowiednio:

 • 420 zł/MWh (moc zainstalowana elektryczna nie większa niż 1 MW),
 • 400 zł/MWh (moc zainstalowana elektryczna większa niż 1 MW).
Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

OZE w budowie i na budowie. Efektywność energetyczna z perspektywy Budimeksu (19 lutego 2024)Recykler galernikiem GOZ-u? Dobre praktyki w recyklingu tworzyw sztucznych (15 lutego 2024)Kenia, Watykan i Polska na wspólnym froncie. IEA zbiera przykłady udanej transformacji (12 lutego 2024)O sprawiedliwość dla prosumentów i bezpieczeństwo energetyczne dla wszystkich. Głosy z Forum Solar + (09 lutego 2024)Net-Zero Industry Act. Jest porozumienie Rady i Parlamentu (07 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony