Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.03.2023 24 marca 2023

31 organizacji pozarządowych chce pilnej rewizji priorytetów wydatkowania środków z funduszy unijnych

31 organizacji pozarządowych wystosowało do Komisji Europejskiej i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego list otwarty, w którym zaapelowano o zmiany w zakresie wydatkowania Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027.

   Powrót       30 maja 2022       Zrównoważony rozwój   
Unia Europejska

W liście otwartym organizacji pozarządowych wskazano, że projekt Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 (FEDŚ) był tworzony i konsultowany jeszcze przed agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, co “wywróciło dotychczasowe priorytety w uzależnionej od rosyjskich paliw Europie”.

Aby z tym uzależnieniem zerwać, musimy przyspieszyć zieloną transformację – także na Dolnym Śląsku – podkreślili sygnatariusze listu.

Głos w sprawie zabrał Radosław Gawlik ze Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA:

Nasze bezpieczeństwo energetyczne zwiększymy, gdy konsekwentnie opowiemy się za oszczędzaniem energii i elektroprosumenckim OZE. Dlatego konieczna i pilna jest rewizja priorytetów wydatkowania środków z funduszy unijnych, którą KE dostrzegła przedstawiając projekt REpowerEU – wskazał.

Zmiany w trzech obszarach

Sygnatariusze listu w treści pisma wyróżnili trzy obszary, w których obrębie wnioskują o podjęcie zmian przez władze unijne. Pierwszym jest apel o znaczące zwiększenie środków służących realizacji celów klimatycznych oraz transformacji energetycznej z uwzględnieniem termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz publicznych. Celem działań ma być troska o zmniejszenie zagrożenia ubóstwem energetycznym i uzależnieniem od rosyjskich paliw kopalnych. Podkreślono, że należy podjąć wysiłki na rzecz wzmocnienia transportu publicznego i rowerowego, “kosztem zmniejszenia środków na budowę nowych dróg samochodowych”.

Wszystkie (...) działania powinny mieć odzwierciedlenie w ambitnych wskaźnikach zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, adekwatnych do celów europejskiego Zielonego Ładu oraz pakietu Fit for 55 – podsumowano.

Autorzy listu zaapelowali do KE również o pełniejsze uwzględnienie potrzeby ochrony bioróżnorodności oraz adaptacji zmian klimatu. Poinformowano, że do tego celu niezbędna jest m.in. ochrona i rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury, i wszelkie inne działania odnoszące się do celów Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 r. przy jednoczesnym ograniczeniu budżetu na rzecz rekreacji i turystyki.

Potrzebujemy większych funduszy na ochronę różnorodności biologicznej oraz adaptację do zmian klimatu. (...) Działania i alokacje środków oraz wskaźniki w FEDŚ powinny odnosić się do celów Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 r. – stwierdziła Irena Krukowska z Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”.

31 organizacji pozarządowych zaapelowało ponadto o uwzględnienie szeroko rozumianej potrzeby edukowania w zakresie wiedzy o klimacie i środowisku (m.in. poprzez przeznaczenie na ten cel znaczących środków).

Edukacja, rozumiana jako poszerzanie świadomości wyzwań, dostarczanie niezbędnych informacji oraz rozwój kompetencji jest koniecznym filarem niezbędnych w Polsce zmian – uzasadniono.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dodatkowe 81 mln na transport miejski na Śląsku (21 marca 2023)KE opublikowała wytyczne wydatkowania funduszy na REPowerEU. Dla Polski najwięcej środków (17 marca 2023)Ogłoszono nabory na działania środowiskowe dla mazowieckich samorządów (14 marca 2023)Konsultacje projektu sprawozdania z wykonania KPOŚK w latach 2020 i 2021 (06 marca 2023)Startuje największy program krajowy w UE: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (02 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony