Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
YC600: jednofazowy mikroinwerter dedykowany dla 2 modułów PV o łącznej mocy 600W APsystems
Zespoły kogeneracyjne zasilane paliwami gazowymi Horus Energia

Platforma sprawiedliwej transformacji uruchomiona

a+a-    Powrót       30 czerwca 2020       Zrównoważony rozwój   

W poniedziałek uruchomiona została platforma sprawiedliwej transformacji. Ma ona pomóc państwom członkowskim w opracowaniu ich terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji i ubieganiu się o środki finansowe z mechanizmu sprawiedliwej transformacji o wartości ponad 150 mld euro. Wspomniana platforma internetowa zapewni wsparcie techniczne i doradztwo zainteresowanym podmiotom publicznym i prywatnym w regionach górniczych i regionach o wysokiej emisji dwutlenku węgla. Daje ona łatwy dostęp do informacji na temat możliwości finansowania i źródeł pomocy technicznej.

Link do platformy

Dzięki niej łatwiej będzie zagwarantować, że 40 mld euro (w cenach stałych z 2018 r.), które zaproponowano w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, trafi do właściwych projektów i że żaden region nie zostanie pominięty. Platforma ułatwi również dostęp do specjalnego systemu w ramach InvestEU i instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego, które wraz z Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji stanowią trzy filary mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Platforma ta zapewni:

  • wsparcie techniczne i doradcze dla państw członkowskich i regionów, m.in. w zakresie wprowadzania w życie terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji i przygotowywania wykazu projektów na potrzeby mechanizmu sprawiedliwej transformacji,
  • pojedynczy internetowy punkt dostępu, umożliwiający m.in. kontaktowanie się z Komisją w kwestiach technicznych i administracyjnych związanych ze sprawiedliwą transformacją,
  • wymianę informacji, doświadczeń i wiedzy na potrzeby regionów zależnych od paliw kopalnych i regionów o wysokiej emisji dwutlenku węgla, wraz z dostępem do specjalnych baz danych obejmujących projekty i ekspertów,
  • forum dialogu na temat sprawiedliwej transformacji, w który zaangażowani będą: lokalne i krajowe zainteresowany podmioty, partnerzy społeczni, organy publiczne i instytucja UE.

Czytaj: Kulisy przygotowań do Sprawiedliwej Transformacji w Polsce

Kolejne kroki

Pod koniec 2020 r. na platformie znajdą się bazy danych projektów i ekspertów.

Kontekst

Mechanizm sprawiedliwej transformacji jest częścią wysiłków podejmowanych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu zmierzających do stworzenia do 2050 r. neutralnej dla klimatu gospodarki w Europie. Mechanizm będzie miał na celu przezwyciężenie gospodarczych i społecznych kosztów transformacji klimatycznej w najbardziej wrażliwych regionach górniczych i regionach o wysokiej emisji dwutlenku węgla. Trzy filary finansowania w ramach mechanizmu to: Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, zaproponowany w dniu 14 stycznia 2020 r. i wzmocniony zapisami pakietu na rzecz odbudowy przyjętego w dniu 27 maja, specjalny system sprawiedliwej transformacji w ramach InvestEU oraz instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego. Oczekuje się, że w ramach tych trzech filarów w latach 2021–2027 będzie można uruchomić inwestycje o wartości ponad 150 mld eurow regionach UE, które najsilniej odczują skutki transformacji klimatycznej.

Czytaj: Miliardy euro na transformację energetyczną - tylko dla zaangażowanych

Zapowiedziana wraz z planem inwestycyjnym na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu platforma sprawiedliwej transformacji bazuje na pracach podjętych w ramach inicjatywy na rzecz regionów górniczych w okresie transformacji i stanowi część mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Trzy podstawowe komponenty platformy to: skoordynowana pomoc techniczna ze strony Komisji Europejskiej i grupy EBI, pojedynczy internetowy punkt dostępu i dział pomocy oraz wydarzenia promujące udział zainteresowanych podmiotów oraz wymianę najlepszych praktyk.

Źródło: KE

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dyskusja o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji trwa. Jakie decyzje ws. finansowania inwestycji gazowych? (08 lipca 2020)Fundusz Sprawiedliwej Transformacji nie będzie finansował projektów gazowych? Jest stanowisko ambasadorów UE (01 lipca 2020)Pokryzysowa odbudowa gospodarki oczami unijnych ministrów środowiska (25 czerwca 2020)Na bazie IETU powstanie Europejski Instytut Sprawiedliwej Transformacji (10 czerwca 2020)2 mln zł na przygotowanie planów sprawiedliwej transformacji dla trzech województw (13 maja 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony