Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.07.2021 29 lipca 2021

Polityka kosmiczna a zrównoważona gospodarka

   Powrót       08 czerwca 2020       Zrównoważony rozwój   

Polityka kosmiczna może odegrać ważną rolę w budowie zrównoważonej gospodarki UE. Rada przyjęła w ubiegłym tygodniu konkluzje, w których doceniła ogromną rolę działań kosmicznych w rozwijaniu umiejętności, technologii i usług niezbędnych do budowania społeczeństwa zdolnego do radzenia sobie z globalnymi wyzwaniami w zmieniającym się świecie. Wśród tych wyzwań są zmiana klimatu, degradacja ekosystemu, kryzysy sanitarne, zagrożenia związane z bezpieczeństwem żywnościowym i migracja.

Rada podkreśliła, że nauka o Ziemi oraz europejskie dane, usługi i technologie kosmiczne mogą przyczynić się do realizacji europejskiego zielonego ładu, a tym samym dać Europie pozycję światowego lidera transformacji w kierunku zrównoważonego świata, rozwiązywania problemów społecznych i zachowania naturalnych ekosystemów z korzyścią dla przyszłych pokoleń.

Czytaj: Księżycowe złoża helu. Czy science fiction stanie się rzeczywistością?

Rada zwróciła się do Komisji o dogłębne przeanalizowanie obecnej sytuacji i perspektyw nurtu New Space w Europie(1) oraz jego wkładu w gospodarkę europejską. Podkreśliła, że należy wspierać ujawniające się zdolności państw członkowskich do działań kosmicznych, a także aktywny udział środowiska akademickiego i przemysłu, tak by uwolnić pełny potencjał unijnej gospodarki kosmicznej i wzmocnić jej odporność gospodarczą.

Czytaj: Nowa mapa pokrycia terenu w Europie opracowana przez polskich naukowców z PAN

Jeżeli chodzi o rozwój umiejętności, Rada zwróciła uwagę, że państwa członkowskie muszą – we współpracy z sektorem prywatnym, uniwersytetami, organizacjami badawczymi i międzyrządowymi – intensywniej poszerzać umiejętności i stymulować innowacje i przedsiębiorczość, aby zwiększyć atrakcyjność środowiska pracy w sektorze kosmicznym.

Ponadto Rada wezwała państwa członkowskie i Komisję, aby promowały bardziej zintegrowane podejście do rozwoju umiejętności w ramach łańcuchów wartości w sektorze kosmicznym. Jako przykład podała popularyzowanie szkoleń zawodowych, e-uczenia się i kształcenia ustawicznego oraz upowszechnianie wspólnych stopni naukowych i ofert szkoleniowych w szkolnictwie wyższym.

Źródło: Sekretariat Generalny Rady

Przypisy

1/ Unijne programy kosmiczne pomagają Europejczykom w ich codziennym życiu na Ziemi. Wysyłane przez UE satelity pozwalają milionom osób komunikować się przy użyciu nowych technologii, podróżować drogą lądową, morską i powietrzną oraz wypracowywać sposoby poprawy kondycji naszej planety. Więcej o polityce kosmicznej UE tutaj:
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eu-space-programmes/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Konsumujemy ponad możliwości regeneracyjne Ziemi (29 lipca 2021)Taksonomia coraz bliżej (26 lipca 2021)Kiedy będzie można ubiegać się o środki z Funduszu Modernizacyjnego? (22 lipca 2021)Koleje Śląskie przystąpiły do programu Zielona Kolej (22 lipca 2021)Lasy w pakiecie Fit for 55. Jak KE widzi przyszłość gospodarki leśnej? (20 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony