Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.06.2024 18 czerwca 2024

Kolejne kroki formalne w stronę budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

Elektrownia jądrowa na Pomorzu powstanie w ramach konsorcjum spółek Westinghouse i Bechtel – podpisano umowę o współpracy. Opublikowano także projekt uchwały ws. zapewnienia finansowania budowy elektrowni jądrowej.

   Powrót       26 maja 2023       Energia   

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), spółka Skarbu Państwa odpowiedzialna za budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, podpisała wczoraj (25 maja br.) umowę dotyczącą konsorcjum projektowego i na usługi inżynieryjne przy budowie elektrowni na Pomorzu. Umowę podpisano z amerykańskimi firmami Westinghouse i Bechtel.

Czytaj też: [WYWIAD] Elektrownia jądrowa w Polsce. Czy jest nam potrzebna?

- Umowa ustala zakresy odpowiedzialności i definiuje najważniejsze reguły oraz warunki, którymi  partnerzy mają się kierować w ramach realizacji projektu pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Określa również, że obie amerykańskie firmy będą razem pracować m.in. w takich obszarach jak projektowanie obiektu jądrowego, realizowanie założonego harmonogramu prac, kontrola projektu oraz zapewnienie jego jakości – wyjaśniono w komunikacie prasowym PEJ. Dodano, że liderem konsorcjum na etapie projektowania elektrowni będzie Westinghouse, a w czasie budowy – Bechtel.

Prace związane z zaprojektowaniem elektrowni zajmą 1,5 roku

PEJ wyjaśnia przy tym, że podpisana wczoraj umowa stanowi kolejny etap prac w obszarze biznesowym. W listopadzie 2022 r. na mocy uchwały Rządu RP zdecydowano o wyborze technologii, jak będzie wykorzystywana w elektrowni, w grudniu natomiast PEJ podpisała umowę o współpracy z Westinghouse. - W lutym, zawarto umowę na prace przedprojektowe. Kontynuowanie przez PEJ tej współpracy z konsorcjum firm Westinghouse i Bechtel jest ostatnim z kroków przed podpisaniem jeszcze w tym roku umowy na usługi inżynieryjne – wskazano.

Jak mówił w rozmowie z Rzeczpospolitą Łukasz Młynarkiewicz, p.o. prezesa PEJ, szacuje się, że „od momentu podpisania umowy inżynieryjnej prace związane z zaprojektowaniem elektrowni jądrowej zajmą około 18 miesięcy”.

Czytaj też: Niemcy rezygnują z atomu, w Polsce tymczasem prace związane z budową elektrowni jądrowych postępują

Uchwała ws. zapewnienia finansowania budowy elektrowni jądrowej

Także wczoraj w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów(1) opublikowano projekt uchwały RM w sprawie zapewnienia finansowania budowy elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa (Numer projektu: ID388).

Jak czytamy w wykazie, realizacja projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce wymaga aktywnego udziału Skarbu Państwa, dlatego też proponuje się, że niezbędne działania w celu realizacji inwestycji – w ramach obowiązujących przepisów prawa - podejmować będzie Rada Ministrów.

- Rada Ministrów zobowiąże ponadto właściwe rzeczowo organy oraz podmioty do podjęciach działań służących zapewnieniu finansowania realizacji inwestycji oraz podwyższeniu kapitału własnego spółki odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację inwestycji, a także do przeprowadzenia analizy niezbędności stworzenia mechanizmu wsparcia w celu zrealizowania inwestycji – wskazano.

W wykazie dodano ponadto, że „realizacja któregokolwiek ze środków służących zapewnieniu finansowania inwestycji, w przypadku uznania, że te środki stanowią pomoc publiczną, nie nastąpi przed wydaniem przez Komisję Europejską decyzji, o której mowa w art. 107 ust. 3 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej uznającej pomoc publiczną przyznawaną spółce za zgodną z rynkiem wewnętrznym”.

Uchwała miałaby wejść w życie z dniem następującym po dniu podjęcia.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zapewnienia finansowania budowy elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa:
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-uchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-zapewnienia-finansowania-budowy-elektrowni-jadrowej-o-mocy-elektrycznej-do-3750-mwe-na-obszarze-gmin-choczewo-lub-gniewino-i-krokowa

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Tauron zapewni miejsca pracy dla załóg w razie wyłączenia bloków węglowych (14 czerwca 2024)Czy powstanie Akademia Wiatrowo-Fotowoltaiczna? Transformacja w oparciu o wiatr na konferencji PSEW (10 czerwca 2024)Decyzja zasadnicza MKiŚ dot. budowy elektrowni jądrowej z zastosowaniem reaktorów modułowych typu SMR (14 maja 2024)Opcja atomowa (29 stycznia 2024)Krajowy "Plan rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej" zatwierdzony przez MKiŚ (08 grudnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony