Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Ochrona przeciwpowodziowa, kompleksowa adaptacja miast do zmian klimatu Arcadis
C-Green: Mokre osady ściekowe przekształcone w czysty biowęgiel InnoEnergy

Woda wielokrotnego użytku

a+a-    Powrót       28 kwietnia 2017       Woda   

Odzyskiwanie wód szarych ma nie tylko znaczenie dla ochrony środowiska, ale może też przynieść wymierne korzyści finansowe. Niestety wysokie koszty instalacji wciąż nie pozwalają na rozpowszechnienie tej technologii w gospodarstwach domowych.

Jedna osoba zużywa przeciętnie od 50 do 100 litrów wody dziennie, z czego większość stanowi woda szara, czyli używana np. do mycia naczyń, prania czy kąpieli. Taką wodę można z powodzeniem zagospodarować do spłukiwania toalet lub podlewania trawnika. Efektywne odzyskiwanie wód szarych pozwala zredukować ilość ścieków i zmniejszyć zapotrzebowanie na wodę pitną nawet o kilkadziesiąt procent.

Od prostych instalacji po złożone systemy pomp i filtrów

Jednym z najprostszych rozwiązań do odzysku wód szarych jest montaż muszli klozetowej pod umywalką albo prysznicem. Kolejnym jest wyprowadzanie wody z pralki bezpośrednio do toalety w celu wykorzystania jej do spłukiwania. Są to metody niskokosztowe oraz mało awaryjne. Do wad tych rozwiązań należą: brak możliwości oczyszczania wody oraz niska wydajność jej odzysku.

Nowocześniejsze technologie wykorzystują pompy i filtry, które wstępnie usuwają zanieczyszczenia mechaniczne oraz dezynfekują wodę przy pomocy tabletek z chlorem. Dodatkowo oczyszczenie wód pozwala zredukować ilość powstających osadów i wydłużyć żywotność instalacji. Użycie pomp wymaga jednak zastosowania mieszaniny wody szarej i pitnej, ponieważ w sytuacji np. ograniczenia dostaw prądu ilość wody w muszli klozetowej mogłaby być niewystarczająca.

W ostatnich latach rośnie popularność tzw. systemów dualnych, czyli odpowiedzialnych za wykorzystanie wód deszczowych lub ścieków szarych. W tym celu należy zbudować w domu dwa systemy kanalizacyjne. Pierwszy służy do odprowadzania wód z toalet i kierowania ich bezpośrednio do kanalizacji, natomiast drugi gromadzi i oczyszcza wodę z umywalek i pryszniców. Następnie woda z umywalek i pryszniców jest odprowadzana do napowietrzonego zbiornika, w którym następuje wstępne oczyszczanie przy pomocy specjalnie dobranych bakterii. Na koniec woda przepływa przez filtry, aby potem być doprowadzoną do urządzeń odbiorczych.

Wysokie koszty instalacji dualnych i brak polskich regulacji

Koszty instalacji i eksploatacja wciąż są zbyt wysokie, by instalacje dualne znalazły zastosowanie dla gospodarstw domowych - przy standardowym użytkowaniu inwestycja zwróciłaby się za co najmniej kilkanaście lat. System odzysku wody szarej jest natomiast korzystną ekonomicznie opcją dla budynków takich jak hotele, restauracje czy biurowce.

W Polsce brakuje norm prawnych regulujących projektowanie i eksploatowanie instalacji odzyskujących wody szare, ale można kierować się wytycznymi pochodzącymi z brytyjskiej normy BS8525-1:2010, Greywater Systems. W przypadku instalacji dualnych można czerpać informacje także z normy PN-EN 1717:2003.

Natalia Rytelewska-Chilczuk: Dziennikarz, specjalista ds. ochrony środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W UE dzięki poprawie w obszarze zbierania i oczyszczania ścieków zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska (11 września 2020)Poradnik dla samorządów wyznaczających aglomeracje (11 września 2020)Wody Polskie: zrzut ścieków do Odry bez pozwolenia wodnoprawnego (10 września 2020)Awaria w stołecznej oczyszczalni ścieków. Co dalej ze ściekami w Wiśle? (01 września 2020)GUS: W 2019 r. do eksploatacji przekazano 4,2 tys. km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki (01 września 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony