Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.10.2021 23 października 2021

Potrzebujemy więcej samorządów w polityce klimatycznej

Niezbędne jest szybkie wypracowanie narzędzi prawnych, które umożliwią samorządom działanie w zakresie poprawy jakości powietrza. Chodzi nie tylko o nowe regulacje, ale także lepsze wykorzystanie tych już istniejących – alarmują eksperci.

   Powrót       08 grudnia 2016       Powietrze i klimat   

Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powietrza coraz częściej staje się priorytetem działań władz lokalnych. Niezbędne jest jednak w tym zakresie wsparcie ze strony instytucji centralnych i agencji rządowych. Bez współpracy rządu z samorządami nie będzie możliwe osiągnięcie celów, które Polska zaakceptowała na poziomie międzynarodowym w ramach Porozumienia Paryskiego, a także w ramach pakietu energetyczno-klimatycznego UE na rok 2030 – przyznali zgodnie uczestnicy zorganizowanej w środę w Warszawie konferencji „Budowa gospodarki niskoemisyjnej – praktyka na poziomie lokalnym w Polsce I w Niemczech”.

Więcej lokalnej polityki transportowej

Głównymi instrumentami samorządów lokalnych w zakresie ochrony powietrza i klimatu jest dziś uprawnienie do opiniowania przygotowywanych na szczeblu wojewódzkim i powiatowym programów ochrony środowiska. Nowym narzędziem, w którym eksperci pokładają duże nadzieje ma być sporządzanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), które powinny stanowić praktyczną realizację ogólnie zapisanych w Narodowym Programie Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej celów. Z praktycznym wykorzystywaniem przewidzianych prawem narzędzi bywa już jednak różnie. Należy pamiętać, że na gminy nie nałożono obowiązku sporządzania PGN. W większości przypadków, jak wskazują eksperci, były one opracowane głównie po to, aby gminy mogły skorzystać ze środków unijnych. W takich miejscach z planami nie wiązano zbyt dużych nadziei. Istnieje ponadto szereg barier, które wręcz uniemożliwiają skuteczną realizację polityki klimatycznej na szczeblu lokalnym. - Utrudnieniem dla gmin jest chociażby brak regulacji pozwalających im na określanie stref ograniczonego transportu, wprowadzania zakazów wjazdu do określonych części miasta czy ustalania wysokości opłat za parkowanie – mówi dr hab. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW i wiceprezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego.

Nowe pytania, nowe odpowiedzi

Dobrych przykładów współpracy pomiędzy szczeblem samorządowym a centralnym dostarczają z kolei Niemcy. Pomimo znaczących różnic ustrojowych (Niemcy są krajem związkowym, gdzie wchodzące w skład federacji podmioty mają przyznany spory zakres autonomii decyzyjnej), wiele wykorzystywanych tam narzędzi mogłoby z powodzeniem funkcjonować także w Polsce. W przypadku polskich gmin współpraca z instytucjami państwowymi ogranicza się zwykle do wsparcia finansowego. Tymczasem niemieckie instytucje rządowe oferują również pomoc ekspercką i biorą udział w pracach powoływanych przez samorządy zespołów doradczych.

Wypracowanie nowych narzędzi realizacji gospodarki niskoemisyjnej wymuszają także podejmowane na szczeblu międzynarodowym zobowiązania. - Po szczycie klimatycznym w Marrakeszu mamy nową strukturę Porozumienia Paryskiego. Opracowanie swoistej mapy drogowej osiągania celów polityki klimatycznej było sygnałem politycznym, że umawiające się strony podtrzymują deklaracje sprzed roku – mówiła podczas debaty Anke Konrad, kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady Niemiec w Polsce.

Niemcy, które w przyszłym roku są gospodarzami szczytu klimatycznego są przekonani, że kluczowy dla realizacji postanowień paryskich będzie organizowany w 2018 r. w Polsce COP 24.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kontrole Wód Polskich dot. urządzeń wodnych odprowadzających do rzek ścieki lub wody opadowe (14 października 2021)Do 14 października konsultacje drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami (04 października 2021)Konferencja REMEDy już 29 września. W tym roku udział wolny od opłat dla wszystkich uczestników (09 sierpnia 2021)Nowi pełnomocnicy w strukturach MKiŚ (02 kwietnia 2021)Państwowa Rada Ochrony Środowiska będzie mogła obradować on-line (23 marca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony