Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

Powołano międzyresortowy zespół ds. niebezpiecznych substancji na dnie Bałtyku

   Powrót       07 listopada 2022       Ryzyko środowiskowe   
Powołano międzyresortowy zespół ds. niebezpiecznych substancji na dnie Bałtyku

Nasza redakcja dotarła do informacji ważnej dla przyszłego bezpieczeństwa Bałtyku.

Zarządzeniem Rady Ministrów utworzono Międzyresortowy Zespół ds. materiałów niebezpiecznych zalegających na obszarach morskich Polski(1). Do jego zadań będzie należeć m.in. inwentaryzacja dna Bałtyku, monitoring zagrożeń oraz rekomendowanie przeprowadzenia niezbędnych badań. Zespół ma być organem opiniodawczo-doradczym Rady Ministrów.

Czytaj także: Bałtyk kontra eutrofizacja. Przyszłość morskiego ekosystemu leży w rękach rolników

Czym będzie się zajmował Zespół?

Do zadań Zespołu będzie należeć przedstawianie rekomendacji dotyczących zarówno inwentaryzacji dna Bałtyku, koniecznych badań oraz sposobu postępowania ze zidentyfikowanymi tam materiałami niebezpiecznymi. W odpowiedzialności Zespołu będzie również podejmowanie działań służących szacowaniu kosztów neutralizacji materiałów niebezpiecznych, ewentualnego ich wydobycia lub zabezpieczenia na dnie.

Ponadto, Zespół ma dostosować system monitoringu w celu optymalizacji działań zabezpieczających, jak również rekomendować propozycje zmian legislacyjnych, dotyczących neutralizacji zagrożeń na obszarach dna Bałtyku.

Czytaj także: Powody, dla których czas rozwiązać problem broni chemicznej w Bałtyku

Kto zajmie się niebezpiecznymi substancjami na dnie Bałtyku?

Przewodniczącym Zespołu będzie minister ds. gospodarki morskiej (czyli obecnie Minister Infrastruktury). Jego trzema zastępcami będą kolejno: Minister Orony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Klimatu i Środowiska. Pozostałymi członkami Zespołu są ministrowie właściwi do spraw: aktywów państwowych, gospodarki, gospodarki wodnej, rybołówstwa, szkolnictwa wyższego i nauki, i spraw zagranicznych.

Za udział w pracach Zespołu oraz w pracach grup roboczych nie przysługuje wynagrodzenie. Jednakże wydatki związane z wykonaniem lub zleceniem wykonania opracowań analitycznych lub eksperckich są pokrywane z budżetu państwa z części właściwej dla członka Zespołu, któremu Zespół powierzył wykonanie lub zlecenie wykonania tych opracowań analitycznych lub eksperckich.

Damian Nowicki: Dziennikarz

Przypisy

1/ Zarządzenie w sprawie utworzenia zespołu opublikowano 2 listopada 2022 r. Jego treść jest dostępna w Bazie Aktów Prawnych Teraz Środowisko:
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/zarzadzenie-z-dnia-20-10-2022-m.p.-2022-poz.-1042-6791.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Świetne regulacje, ale brak brandu? Debata „Przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” (24 kwietnia 2024)Badania siedlisk dennych Bałtyku. GIOŚ podsumowuje projekt (19 kwietnia 2024)Offshore po szwedzku, czyli 22 marca - Dzień Ochrony Bałtyku w OX2 (22 marca 2024)PFR inwestuje 500 mln zł w terminal instalacyjny kluczowy dla rozwoju offshore. Gdańsk (08 marca 2024)Ruszył projekt dotyczący amunicji i broni chemicznej na dnie Bałtyku. Sopot (22 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony