Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

PPP, czyli połączone siły szansą na inteligentny rozwój

Rozważenie formuły PPP powinno zawsze wchodzić w grę – przekonywali eksperci podczas Kongresu Technologii Miejskich. Formuła ta może stanowić bowiem efektywny instrument implementacji idei inteligentnego miasta do polskich realiów.

   Powrót       17 kwietnia 2019       Zrównoważony rozwój   

Niedługo skończy się unijna perspektywa finansowa 2014-2020. Choć negocjacje Komisji Europejskiej z krajami członkowskimi UE w sprawie wieloletniego budżetu unijnego na lata 2021-2027 jeszcze się nie zakończyły, wiemy już, że kolejna siedmiolatka opierać będzie się o inne niż dotychczas zasady. Znacząco mają zostać ograniczone ponadto źródła finansowania inwestycji i projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jak słyszymy z Brukseli, finansowanie z polityki spójności, z której dotowane są m.in. regionalne programy operacyjne, ma zostać ograniczone o nawet 23 proc.

PPP nie jest panaceum na wszystkie bolączki, ale może być ratunkiem dla samorządów

Pomocnym w tej sytuacji rozwiązaniem może okazać się formuła partnerstwa publiczno-prywatnego. Jak mówiono podczas Kongresu Technologii Miejskich, PPP może stanowić efektywną metodę realizacji miejskich projektów, w tym także wpisujących się w ideę smart city.

Partnerstwo publiczno-prywatne, odmienne od tradycyjnych metod finansowania, jest formułą dostarczania usług publicznych. Jak mówiono, wykorzystanie tej formuły finansowania pozytywnie odpowiada na wyzwania smart city związane np. z poprawą efektywności energetycznej, zrównoważonej mobilności miejskiej czy zarządzania usługami publicznymi w oparciu o Internet Rzeczy, dzięki zastosowaniu doświadczenia i innowacyjnych rozwiązań sektora prywatnego.

- To nie jest tak, że PPP będzie na pewno tańsze natomiast z uwagi na to, że mamy do czynienia z wieloletnim kontraktem, z przeniesieniem określonych ryzyk na partnera prywatnego - czego nie ma w tradycyjnym zamówieniu – mówił Tomasz Korczyński z Fundacji Centrum PPP. - Wydaje się, że PPP powinno być przynajmniej rozważone jako metoda realizacji przedsięwzięć w zakresie szeroko rozumianych technologii miejskich – podsumował Korczyński.

PPP nie dla każdego, dlatego trzeba sprawdzić

Formuła ta nie zawsze będzie rekomendowana dla wszystkich projektów i inwestycji miejskich, jak mówił Korczyński czasami może okazać się za droga, zbyt czasochłonna lub po prostu nieodpowiednia dla danego projektu. Jak jednak przypomniał, „nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, która weszła w życie we wrześniu zeszłego roku, zobowiązuje samorządy do weryfikacji przed wszczęciem postępowania, czy PPP w ogóle nadaje się do danej inwestycji”.

- Co pokazuje, że na rynku jest coraz więcej dobrze przygotowanych projektów, bo jeżeli odpowiedź na te analizy będzie negatywna, taki projekt nie będzie miał możliwość racjonalnego zaistnienia – dodał.

Ministerstwo wspiera partnerstwo publiczno-prywatne

Obecne regulacje prawne są dostosowane do tego, by móc mówić o formule partnerstwa publicznego jako realnej formie realizacji miejskich przedsięwzięć. Przedsięwzięciem w rozumieniu ustawy o PPP może być bowiem zarówno świadczenie usług, jak i wykonanie dzieła. - W szczególności wyposażenie w urządzenia, które podwyższają wartość majątkową lub użyteczność – wyjaśniał Korczyński.

Na korzyść PPP przemawiają fakty – ponad 100 zawartych do tej pory umów w Polsce. Ponadto w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju utworzono departament, który ma za zadanie wspierać realizację projektów w oparciu o formułę partnerstwa publiczno-prywatnego.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Gospodarka odpadami w Polsce potrzebuje bodźców do rozwoju (28 listopada 2023)Poznański ITPOK świętuje 10-lecie podpisania umowy PPP między Miastem Poznań a PreZero Zielona Energia (13 listopada 2023)Termomodernizacja z gwarancją oszczędności – nowe otwarcie (07 sierpnia 2023)KAPE S.A. i Kancelaria Cieślak tworzą pierwszego w Polsce Facylitatora EPC - kompleksowego doradcę EPC (19 lipca 2023)Polityka rządu w zakresie PPP. Wkrótce przyjęcie dokumentu (30 czerwca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony