Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Prawidłowe mieszanie to wyzwanie

Mieszadła nie stanowią istotnej pozycji kosztowej w całkowitym budżecie inwestycji biogazowej, ale ich optymalny dobór ma kluczowe znaczenie dla rentowności biogazowni, mówi Mirosława Dyjak-Wojciechowska, Dyrektor Zarządzająca SUMA Polska Sp. z o.o.

   Powrót       11 kwietnia 2024       Energia       Artykuł promocyjny   
Mirosława Dyjak-Wojciechowska
Dyrektor Zarządzająca SUMA Polska sp. z o. o.

Teraz Środowisko: Mieszadła są elementem wyposażenia każdej biogazowni. Jaką funkcję pełnią w zbiornikach biogazowych i w jaki sposób wpływają na wysokość kosztów eksploatacyjnych?

Mirosława Dyjak-Wojciechowska: Mieszadła zapewniają odpowiednią homogenizację substratu oraz właściwe rozprowadzenie ciepła i substancji odżywczych w zbiorniku, co bezpośrednio przekłada się na dobrostan bakterii fermentacyjnych i produkcję biogazu.  Od sprawności mieszadeł zależy w dużym stopniu czas mieszania, a zatem własne zapotrzebownie biogazowni na energię elektryczną. Od czasu pracy zależy także żywotność mieszadeł. Praca mieszadeł w tak trudnych warunkach, jak np. substraty z wysoką zawartością suchej masy, wymaga odpowiednich nakładów na konserwację i serwis. Niewłaściwie dobrane mieszadła to ciągłe pasmo problemów: koszty napraw, usuwania awarii, otwierania dachu membranowego, czyszczenia zbiorników, a co najgorsze – straty produkcji.

TŚ: Na czym polega zatem prawidłowe mieszanie w zbiornikach biogazowych?

MDW: Prawidłowe mieszanie zaczyna się od doprecyzowania realnie dostępnego wsadu substratowego, określenia jego właściwości fizykochemicznych, temperatury, pH i zawartości suchej masy. Na podstawie tych danych można określić typ mieszadeł (szybko-, średnio- lub wolnobrotowe) czy dobrać wykonanie materiałowe itp. Drugą istotną kwestią jest zaplanowanie procesu przygotowania substratu przed wprowadzeniem do zbiornika fermentacyjnego. Odpowiednio do gabarytów zbiorników można też wtedy określić potrzebną ilość W/m3 - wartość niezbędną dla doboru właściwej ilości mieszadeł, o adekwatnej mocy i sile ciągu. Znając rodzaj substratu i jego tendencję do tworzenia kożucha lub osadu można zaplanować odpowiednie położenie mieszadeł. Przyjęte założenia warto sprawdzić metodą obliczeniowej mechniki plynów (CFD), jedynym

sposobem weryfikacji zachowania substratu w zbiorniku na etapie projektowania. Analiza CFD pokaże nam, czy przy założonej ilości mieszadeł substrat osiągnie odpowiednią średnią prędkość w całej objętości zbiornika, zobrazuje jego zachowanie na poszczególnych poziomach cieczy oraz pozwoli odkryć ewentualne strefy martwe, które będą skutkować zmniejszeniem objętości czynnej zbiornika. Symulacja pozwoli też ocenić jakość mieszania w  stałym ustawieniu lub korzyści wynikające z regulacji położenia mieszadeł w płaszczyźnie pionowej i poziomej w trakcie eksploatacji.

TŚ: Czy optymalizacja mieszania dotyczy tylko technicznego doboru urządzeń?

MDW: Dobór techniki mieszania powinien również uwzględniać sposób instalacji, konserwacji i serwisowania urządzeń, szczególnie w zbiornikach zamkniętych, związanych z produkcją biogazu. Warto sięgnąć na tym etapie do instrukcji obsługi i zobaczyć, jakie czynności konserwacyjne i jak często są wymagane dla utrzymania urządzeń w sprawności. Mając świadomość na temat można rozważyć mieszadła z ułatwionym dostępem serwisowym, jak mieszadła centralne czy boczne, lub takie usprawnienia, jak specjalne boxy serwisowe dla mieszadeł zatapialnych. Wszystko po to, aby mieszadła mogły w sposób nieprzerwany dobrze wykonywać swoją ciężką pracę. Prawidłowe mieszanie to bowiem proces, w którym wszystkie możliwe zakłócenia są zminimalizowane.

TŚ: Co można doradzić adeptom branży biogazowej w zakresie techniki mieszania?

MDW: Biogazownia stanowi w pewnym sensie wielki kosz na odpady, z którego w wyniku naturalnych procesów fermentacyjnych wychodzi po drugiej stronie czysta energia, ta zaś następnie przekłada się na czysty zysk inwestora. Naturalny proces fermentacji nie jest jednak bezobsługowy i bezkosztowy, a na wysoki uzysk biogazu trzeba sobie zapracować, przede wszystkim głową – poznając technologię produkcji biogazu, najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Dobrze dobrany system mieszania powinien pozwolić inwestorowi – zgodnie ze starą studencką zasadą 3 x Z - mieszadła „zakupić, zainstalować i zapomnieć“. Jednak, żeby to było możliwe, najpierw jednak trzeba po studencku „zakuć“, o co w tym mieszaniu chodzi. Biogaz to bowiem dobry biznes, ale dla dobrze poinformowanych.

Tekst jest częścią publikacji Biogaz i Biometan w Polsce 2024. Insight

SUMAArtykuł powstał we współpracy z SUMA Polska Sp. z o.o.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Odorowe refleksje nt. biogazowni (23 kwietnia 2024)Biogazownię karmi człowiek (15 kwietnia 2024)Biometan jako alternatywa dla gazu ziemnego (09 kwietnia 2024)Dynamika budowy biogazowni rolniczych będzie się zwiększać (08 kwietnia 2024)Jak minimalizować biogazowe ryzyka inwestycyjne? (08 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony