Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Prezes URE kontroluje wykonanie przez sprzedawców energii obowiązków OZE za lata 2021-2022

   Powrót       04 października 2023       Energia   

Kontrola dotyczy obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia „błękitnych” (potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z biogazu rolniczego) i „zielonych” (potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z pozostałych rodzajów OZE) świadectw pochodzenia lub uiszczenia stosownej opłaty zastępczej.

W tym celu Regulator przygotował ankiety dotyczące sprzedaży energii elektrycznej w latach 2021-2022, które należy odesłać do URE do 31 grudnia br.(1)

URE przypomina:

  • Odbiorca końcowy to odbiorca dokonujący zakupu m. in. energii elektrycznej na własny użytek – zgodnie z art. 3 pkt 13a ustawy – Prawo energetyczne. Do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej magazynowania lub zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej;
  • Energię elektryczną zakupioną przez odbiorcę końcowego, od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią, na potrzeby inne niż jej wytwarzanie, przesyłanie lub dystrybucję (np. zasilanie powierzchni należących do odbiorcy końcowego lub dzierżawionych przez odbiorcę końcowego) należy uznać za zakupioną na własny użytek (również w przypadku kiedy jest ona udostępniana przez odbiorcę końcowego innym podmiotom, np. na zasadzie refaktury), a sprzedawca energii elektrycznej powinien w stosunku do tej energii wypełnić obowiązek OZE;
  • Obowiązkowi OZE podlegają również te przedsiębiorstwa energetyczne, które zawierały transakcje zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej a energię elektryczną tak zakupioną zużyły na potrzeby własne, będąc w tym zakresie odbiorcą końcowym.

Więcej szczegółów tutaj.

Źródło: URE

Przypisy

1/ Poniżej link do ankiety:
https://www.ure.gov.pl/download/9/14037/ankietaOZE.xlsx

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Bon energetyczny ma mieć wartość od 300 do 1200 zł. Projekt w RCL (19 kwietnia 2024)Zdekarbonizowane budownictwo na horyzoncie. Przyjęto dyrektywę EPBD (16 kwietnia 2024)Projekt. Od lipca elastyczni prosumenci będą premiowani (11 kwietnia 2024)Prawidłowe mieszanie to wyzwanie (11 kwietnia 2024)Biometan jako alternatywa dla gazu ziemnego (09 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony