Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Pomoc w ramach programu FENIKS - nowe regulacje

   Powrót       30 listopada 2023       Energia   

W Dzienniku Ustaw pojawiły się dwa rozporządzenia, ustanawiające program pomocowy dla przedsiębiorców w zakresie pokrycia kosztów inwestycji m. in. w sieć dystrybucji w obszarze efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego.

Pierwsze z rozporządzeń, wydane przez Ministra Klimatu i Środowiska 22 listopada 2023 r., dotyczy udzielania pomocy publicznej w obszarze energetyki i środowiska w ramach programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027”. Minister ma możliwość uregulowania szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom, a także podmiotów udzielających tej pomocy. Obecnie obowiązujący akt, tj. rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w obszarze energetyki w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 zostanie uchylony wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia.

Autorzy projektu wskazują, że niewydanie omawianego rozporządzenia spowodowałoby konieczność powiadamiania Komisji Europejskiej o każdym przypadku uzyskania takiego wsparcia, co wpłynęłoby na spowolnienie realizacji inwestycji i założonych do realizacji celów w polityce klimatyczno-energetycznej.

Program przewiduje warunki udzielania wsparcia finansowego w formie dotacji lub pożyczek z pomocą Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),

W programie FEnIKS szczególną uwagę skupia się na roli sieci dystrybucji w obszarze efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w polskiej transformacji energetycznej. W okresie programowania 2021-2027 przewiduje się alokacje budżetowe w wysokości 1183 mln euro (EFRR), w tym na sieci dystrybucji w ramach ww. systemu – 900 mln euro. Średnioroczna wielkość pomocy nie może przekroczyć 150 mln euro.

Drugi dokument to Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie udzielania pomocy publicznej w obszarze energetyki i środowiska w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Zostało wydane z tych samych powodów, ale pomoc będzie dotyczyła innego zakresu działań. Rozporządzenie obejmuje inwestycje wspierające efektywność energetyczną w budynkach, zawieranie umów o poprawę efektywności energetycznej, inwestycje służące wytwarzaniu i magazynowaniu energii ze źródeł odnawialnych, wodoru odnawialnego czy energii z wysokosprawnej kogeneracji.

Pomoc obejmie tez inwestycje służące remediacji szkód wyrządzonych środowisku, rekultywacji zdegradowanych siedlisk przyrodniczych i ekosystemów, ochronie lub odbudowie bioróżnorodności lub ekosystemów oraz wdrażaniu rozwiązań opartych na zasobach przyrody w celu łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej.

Pod uwagę są wzięte również inwestycje służące wytwarzaniu i magazynowaniu energii w ramach efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego, a także służące efektywnemu gospodarowaniu zasobami i odpadami oraz wspierające przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Pomoc finansowa zostanie też przeznaczona na budowę lub modernizację infrastruktury energetycznej.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

„Nie ryzykujmy spowolnienia termomodernizacji”. POBE o Czystym Powietrzu (24 kwietnia 2024)Nowe źródła finansowania programu „Czyste Powietrze” (18 kwietnia 2024)Za 1.5 roku może zabraknąć środków na „Czyste Powietrze”. PAS (17 kwietnia 2024)Zdekarbonizowane budownictwo na horyzoncie. Przyjęto dyrektywę EPBD (16 kwietnia 2024)Magazyny i wsparcie dla wszystkich źródeł? MKiŚ o korekcie w cable poolingu (11 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony