Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Pomoc w ramach programu FENIKS - nowe regulacje

   Powrót       30 listopada 2023       Energia   

W Dzienniku Ustaw pojawiły się dwa rozporządzenia, ustanawiające program pomocowy dla przedsiębiorców w zakresie pokrycia kosztów inwestycji m. in. w sieć dystrybucji w obszarze efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego.

Pierwsze z rozporządzeń, wydane przez Ministra Klimatu i Środowiska 22 listopada 2023 r., dotyczy udzielania pomocy publicznej w obszarze energetyki i środowiska w ramach programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027”. Minister ma możliwość uregulowania szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom, a także podmiotów udzielających tej pomocy. Obecnie obowiązujący akt, tj. rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w obszarze energetyki w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 zostanie uchylony wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia.

Autorzy projektu wskazują, że niewydanie omawianego rozporządzenia spowodowałoby konieczność powiadamiania Komisji Europejskiej o każdym przypadku uzyskania takiego wsparcia, co wpłynęłoby na spowolnienie realizacji inwestycji i założonych do realizacji celów w polityce klimatyczno-energetycznej.

Program przewiduje warunki udzielania wsparcia finansowego w formie dotacji lub pożyczek z pomocą Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),

W programie FEnIKS szczególną uwagę skupia się na roli sieci dystrybucji w obszarze efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w polskiej transformacji energetycznej. W okresie programowania 2021-2027 przewiduje się alokacje budżetowe w wysokości 1183 mln euro (EFRR), w tym na sieci dystrybucji w ramach ww. systemu – 900 mln euro. Średnioroczna wielkość pomocy nie może przekroczyć 150 mln euro.

Drugi dokument to Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie udzielania pomocy publicznej w obszarze energetyki i środowiska w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Zostało wydane z tych samych powodów, ale pomoc będzie dotyczyła innego zakresu działań. Rozporządzenie obejmuje inwestycje wspierające efektywność energetyczną w budynkach, zawieranie umów o poprawę efektywności energetycznej, inwestycje służące wytwarzaniu i magazynowaniu energii ze źródeł odnawialnych, wodoru odnawialnego czy energii z wysokosprawnej kogeneracji.

Pomoc obejmie tez inwestycje służące remediacji szkód wyrządzonych środowisku, rekultywacji zdegradowanych siedlisk przyrodniczych i ekosystemów, ochronie lub odbudowie bioróżnorodności lub ekosystemów oraz wdrażaniu rozwiązań opartych na zasobach przyrody w celu łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej.

Pod uwagę są wzięte również inwestycje służące wytwarzaniu i magazynowaniu energii w ramach efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego, a także służące efektywnemu gospodarowaniu zasobami i odpadami oraz wspierające przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Pomoc finansowa zostanie też przeznaczona na budowę lub modernizację infrastruktury energetycznej.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

0,5 mld zł na wodę. NFOŚiGW przedłuża nabór (27 lutego 2024)Efektywność energetyczna przede wszystkim (26 lutego 2024)Minister klimatu: wznowiliśmy wypłaty z programu „Czyste Powietrze” (01 lutego 2024)Szkolenie dla wnioskodawców FENX 01.04. Nabory ws. GOZ bez tajemnic (22 stycznia 2024)MKiŚ: Finansowanie programu Czyste Powietrze będzie wznowione (16 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony