Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.12.2023 02 grudnia 2023

Projekt Blue Bridge. Płock stanie się pierwszym polskim miastem z zamkniętym obiegiem wody?

O projekcie Blue Bridge, zawracaniu oczyszczonych ścieków z miasta na potrzeby lokalnego przemysłu i ochronie zasobów wodnych Wisły mówi prezes Wodociągów Płockich Andrzej Wiśniewski.

   Powrót       11 lutego 2022       Woda   
Andrzej Wiśniewski
Prezes Wodociągów Płockich

Teraz Środowisko: Jakie są techniczne założenia projektu Blue Bridge? Dlaczego jest on określany jako innowacyjny?

Andrzej Wiśniewski: Założeniem Projektu Blue Bridge jest ochrona zasobów wodnych, ograniczenie eksploatacji jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz ograniczenie skutków uwalniania oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych poprzez wdrożenie gospodarki obiegu zamkniętego i ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków.

Zasoby wodne w Unii Europejskiej i w Polsce znajdują się pod coraz większą presją, co prowadzi do niedoboru wody i pogorszenia jej jakości. Do zmniejszenia dostępności wody słodkiej przyczyniają się w szczególności zmiany klimatu, nieprzewidywalne zjawiska pogodowe i susze. Dlatego tak ważne staje się upowszechnianie ponownego wykorzystywania oczyszczonych ścieków i propagowanie oszczędzania wody poprzez wielokrotne wykorzystywanie ścieków komunalnych przy zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony środowiska. Takie podejście jest zgodne z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu i gospodarki obiegu zamkniętego.

Projekt Blue Bridge zakłada doczyszczenie ścieków pochodzących z oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie do jakości odpowiadającej parametrom wody i ich przesył do Zakładu Produkcyjnego PKN Orlen w Płocku, przy założeniu przyjęcia najkorzystniejszych warunków zlokalizowania rurociągu przesyłowego pod względem warunków środowiskowych, hydrogeologicznych, infrastrukturalnych, form własności oraz warunków technicznych. Projekt jest innowacyjny, ponieważ to jedyny projekt w kraju, gdzie wszystkie ścieki z oczyszczalni zostaną wykorzystane w istniejącym zakładzie produkcyjnym oddalonym o ok. 5 km od zrzutu ścieków.

TŚ: Skąd pojawił się pomysł na takie rozwiązanie?

AW: Pomysł zrodził się podczas moich wspólnych rozmów z przedstawicielem PKN Orlen panem Arkadiuszem Kamińskim na jednej z konferencji w 2019 r. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem Zarządu Koncernu i od jesieni 2019 r. rozpoczęły się wspólne badania i analizy możliwości zawiązania współpracy. Wsparciem formalnym są też nowe przepisy unijne dotyczące wymogów odnośnie ponownego wykorzystania wody. Na podstawie zawartych porozumień od września 2021 r. Wodociągi Płockie i PKN Orlen są partnerami w realizacji projektu Blue Bridge.

TŚ: Projekt ma ograniczyć pobór wód przez płocki koncern. Jak duże są to oszczędności w skali roku?

AW: Z informacji uzyskanych od naszego partnera, obecnie PKN pobiera rocznie ok. 27 mln m sześc. wody z Wisły do celów procesowych. Łatwo policzyć, że skorzystanie przez Koncern z 7 mln m sześc. ścieków oczyszczonych pozwoli zaoszczędzić w skali roku ok. 25 proc. pobieranych wód, a co za tym idzie oszczędzić zasoby wód powierzchniowych.

TŚ: Czy planowana inwestycja przyniesie oszczędności finansowe? Czy będzie miała wpływ na wysokość rachunków, które opłacają mieszkańcy?

AW: Jest to projekt prośrodowiskowy, który przede wszystkim wpłynie pozytywnie na ochronę wód Wisły w zakresie jakości i zasobów, ponieważ PKN ORLEN pobierze ok. 25 proc. mniej wody z Wisły na potrzeby procesów technologicznych, ścieki z oczyszczalni w Maszewie nie trafią do Wisły, a Spółka nie będzie obciążana opłatami za usługi wodne z tego tytułu.

Należy jednak pamiętać, że ścieki przed ponownym ich wykorzystaniem nadal będą oczyszczane i dodatkowo uzdatniane do standardów jakości wody, zanim trafią do Zakładu Produkcyjnego PKN i nie jest to proces bezkosztowy. O wpływie projektu na wysokość rachunków mieszkańców będzie można mówić po zakończeniu budowy Blue Bridge, czyli w 2025 r.

TŚ: Jaki jest całkowity koszt planowanej inwestycji? Czy projekt będzie finansowany z funduszy miasta i inwestora, czy również z funduszy unijnych?

AW: Zakładamy finasowanie z udziałem funduszy zewnętrznych. Projekt Blue Bridge wpisuje się w ramy Europejskiego Zielonego Ładu, jak też krajowych programów prośrodowiskowych, dlatego jesteśmy przekonani, że uda nam się pozyskać dotacje. Obecny etap projektu, czyli przeprowadzenie badań pilotażowych wraz z koncepcją programowo-przestrzenną i zestawieniem kosztów, na podstawie zawartego w dniu 3 lutego 2022 r. Porozumienia, będzie współfinasowany ze środków Wodociągów Płockich i PKN ORLEN. Trudno dzisiaj mówić o całkowitych kosztach projektu. Z pewnością więcej będziemy mogli powiedzieć za 2 lata, po zakończeniu przez firmę KREVOX koncepcji i zestawienia kosztów przedsięwzięcia.

TŚ: W jaki sposób uda się osiągnąć wymaganą czystość wody potrzebnej do procesów technologicznych?

AW: Ścieki z naszej oczyszczalni spełniają restrykcyjne normy jakościowe określone przez przepisy krajowe i unijne. Przed przesłaniem ich do Zakładu Produkcyjnego PKN będą dodatkowo doczyszczone w nowej instalacji. Szczegóły technologii doczyszczenia ścieków zostaną ustalone po zakończeniu badań pilotażowych i analiz. Prace te rozpoczną się na wiosnę tego roku i potrwają ok. dwóch miesięcy. Kolejny stopień oczyszczania pozwoli na dodatkową redukcję zawiesin, mętności oraz części związków organicznych i fosforu. Naszym celem jest, aby transportowane medium (doczyszczone ścieki) odpowiadało jakością normom ustalonym dla wody i było neutralne dla środowiska.

TŚ: Czy podobne rozwiązania są planowane w innych miastach w Polsce? Jakim miastom poleciłby Pan rozważenie podobnego rodzaju projektu?

AW: Nie słyszałem o podobnych inwestycja w innych miastach. Sądzę, że na taką skalę jest to jedyny projekt w Polsce. Przede wszystkim poleciłbym nasze rozwiązanie miastom położonym nad rzekami czy zbiornikami wody, które stanowią jednocześnie źródło zaopatrzenia w wodę, jak i odbiornik zrzucanych oczyszczonych ścieków. Taka sytuacja zdecydowanie ułatwia realizację celu, jakim jest obieg zamknięty w zakresie ponownego wykorzystania wody.

Cieszymy się, że wspólnie z naszymi parterami możemy eliminować negatywne skutki oddziaływania na środowisko poprzez ochronę wód. Mam ogromną nadzieję, że Blue Bridge będzie przykładem dla innych miast do podejmowania wyzwań, które przyczyniają się do ochrony zasobów wodnych.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

ESRS E3: Przedsiębiorstwa a ślad wodny (28 listopada 2023)Od czego zacząć budowanie strategii ESG przedsiębiorstwa? (28 listopada 2023)396 milionów euro na klimat i środowisko. Rosną środki mobilizowane przez Program LIFE (15 listopada 2023)ESRS E4, czyli bioróżnorodność i ekosystemy w raportowaniu zrównoważonego rozwoju (09 listopada 2023)Zachęty do zrównoważonych inwestycji. Taksonomia a raportowanie zrównoważonego rozwoju (07 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony