Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.12.2021 06 grudnia 2021

Jest projekt nowelizacji ustawy o OZE

Ministerstwo Klimatu przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o OZE. Wśród zmian ułatwienia dla prosumentów i wydłużenie systemu aukcyjnego do 2026 r. Wraz z opublikowaniem projektu rozpoczęły się konsultacje publiczne proponowanych zmian prawnych.

   Powrót       05 sierpnia 2020       Energia   

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji(1). Jak informowaliśmy już z końcem czerwca, nowelizacja przewiduje szereg zmian, które mają na celu zmniejszyć poziom skomplikowania przepisów prawnych oraz nadmiar obowiązków administracyjno-formalnych, których adresatami są przedsiębiorcy chcący wytwarzać energię w instalacjach OZE.

Mniej formalności i wydłużenie aukcji OZE

Główne propozycje zmian obejmują ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji w wyniku podniesienia progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu dla małej instalacji OZE, a także potwierdzenie na poziomie ustawy dotychczasowej praktyki dotyczącej sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE. Proponuje się także przedłużenie do 30 czerwca 2045 r. maksymalnego okresu:

  1. obowiązywania mechanizmu rozliczeń „opustu” w ramach systemu prosumenckiego,
  2. obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez mikroinstalacje OZE działające poza systemem prosumenckim,
  3. obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT oraz FIP,
  4. obowiązku zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego.

- Należy przy tym wyjaśnić, iż przedłużenie możliwości udzielenia pomocy publicznej w ramach mechanizmów określonych w pkt 3 i 4 liczy się nie maksymalnym terminem realizacji zawartego w nim obowiązku, a maksymalnym terminem udzielenia pomocy publicznej. Termin ten został określony w art. 92 ust. 1 i 5 ustawy. Stąd zgodnie z projektowaną zmianą maksymalny termin udzielenia pomocy publicznej w ramach systemu aukcyjnego 8833 oraz systemów FIT i FIP z „30 czerwca 2021 r.” przedłuża się do „30 czerwca 2026 r.”, czyli o 5 lat – wynika z uzasadnienia.

Więcej o proponowanych przez resort klimatu rozwiązaniach pisaliśmy tutaj.

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji, zaproponowane w projekcie zmiany „umożliwią korzystanie z wydłużonych systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii, zarówno w formule prosumenckiej, jak również w przypadku przedsiębiorców zawodowo zajmujących się rozwojem oraz eksploatacją instalacji odnawialnych źródeł energii”.

Konsultacje projektu

Jak podkreśla się w uzasadnieniu projektu, podlegał on w części uzgodnieniom z Urzędem Regulacji Energetyki, a zaprezentowane rozwiązania zostały wypracowane wspólnie z branżą energetyki odnawialnej, w ramach prac jednego z zespołów roboczych.

Rozpoczęły się także konsultacje publiczne projektu. Do zabrania głosu zaproszono zarówno organizacje zajmujące się energetyką, jak i reprezentujące pracodawców, a także operatorów systemów dystrybucyjnych.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw:<br />
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336702/katalog/12704366#12704366

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Emisje z transportu: czas na zmianę paradygmatu (03 grudnia 2021)Ślad węglowy bazą do dekarbonizacji i transformacji energetycznej przedsiębiorstwa (03 grudnia 2021)Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec nowelizacji ustawy o OZE (03 grudnia 2021)ING Bank Śląski: odważna strategia klimatyczna kreuje ryzyka, ale również wielkie szanse (03 grudnia 2021)Perowskitowe ogniwa na fasadach budynków i w wersji mini, jako elektroniczne etykiety cenowe (02 grudnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony