Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.05.2021 12 maja 2021

Projekt polityki energetycznej Polski do 2040 r. przedstawiony do konsultacji

   Powrót       23 listopada 2018       Energia   
Ministerstwo Energii przedkłada do konsultacji projekt dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.(1)” (PEP2040). PEP2040 jest strategią państwa w zakresie sektora energetycznego – stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach oraz wyznacza kierunki rozwoju sektora energii z  uwzględnieniem zadań niezbędnych do realizacji w perspektywie krótkookresowej. Realizacja PEP2040 odbywać się będzie poprzez osiem kierunków działań w sektorze energii, podzielonych na zadania wykonawcze.

Poza dokumentem zasadniczym PEP2040, Ministerstwo Energii przedstawia także inne dokumenty:

  • Wnioski z analiz prognostycznych w zakresie pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną do 2040 r.(2) (szersze analizy zostaną przedstawione w późniejszym terminie, co jest związane z pracami nad „Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”. Dokument ten będzie zawierał szereg szczegółowych prognoz, ale nie jest możliwe opublikowanie częściowych wyników),
  • PEP2040 w pytaniach i odpowiedziach(3) – ten materiał dostarcza dodatkowej wiedzy, która wskaże dlaczego przyjęto określone rozwiązania,
  • Wyciąg z PEP2040(4) – ułatwi odbiorcom zapoznanie się z kluczowymi kwestami opisanymi w dokumencie zasadniczym PEP2040,

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko zostanie przeprowadzona po konsultacjach PEP2040. Uwagi można zgłaszać do 15 stycznia 2019 r. (więcej nt. zgłaszania uwag na stronie ME).

Pogłebiony artykuł dotyczący polityki energetycznej Polski opublikowaliśmy tutaj.

Źródło: ME

Przypisy

1/ Treść dokumentu dostępna jest na stronie:
https://www.gov.pl/documents/33372/436746/PEP2040_projekt_v12_2018-11-23.pdf/ee3374f4-10c3-5ad8-1843-f58dae119936
2/ Treść dokumentu dostępna jest na stronie:
https://www.gov.pl/documents/33372/436746/Wnioski_z_analiz_do_PEP2040_2018-11-23.pdf/1481a6a9-b87f-a545-4ad8-e1ab467175cf
3/ Treść dokumentu dostępna jest na stronie:
https://www.gov.pl/documents/33372/436746/PEP2040_w_pytaniach_i_odp_2018-11-23.pdf/c47b9531-3a8d-fd31-a955-8c28fd6e1634
4/ Treść dokumentu dostępna jest na stronie:
https://www.gov.pl/documents/33372/436746/PEP2040_projekt_v12_2018-11-23_-_wyci%C4%85g.pdf/86ff13fc-11a0-5b63-c311-cd762956c8ca

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Co mówią dane o fotowoltaicznym boomie? (10 maja 2021)Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej (10 maja 2021)Trwa konkurs na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd (06 maja 2021)Fotowoltaika jako usługa. Czy fotowoltaika bez kosztów inwestycyjnych jest możliwa? (05 maja 2021)17,5 mln zł dofinansowania na pozyskiwanie energii z wiatru w Klastrze Zgorzeleckim (04 maja 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony