Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.12.2023 02 grudnia 2023

Projekt Polskiej Strategii Wodorowej trafił do konsultacji publicznych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało dziś projekt „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”. Jakie działania wymienia się w dokumencie? O tym w artykule.

   Powrót       14 stycznia 2021       Energia   

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka przedstawił dzisiaj podczas konferencji prasowej projekt(1) „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”. Strategia przyjęta ma zostać jeszcze w pierwszym kwartale 2021 roku. Następnie uchwalona ma zostać ustawa Prawo wodorowe, która regulować będzie działanie gospodarki opartej o wodór.

6 koniecznych do osiągnięcia celów

- Realizacja strategii wesprze sprawiedliwą transformację energetyczną i doprowadzi do awansu znaczenia polskich technologii w Europie i na świecie – powiedział minister Michał Kurtyka.

Jak dodał pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, projekt przewiduje 6 koniecznych do osiągnięcia celów, czyli wdrożenie technologii wodorowych w energetyce, wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie, wsparcie dekarbonizacji przemysłu, produkcja wodoru w nowych instalacjach, sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru, stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego. - Cele te odnoszą się do trzech priorytetowych obszarów wykorzystania wodoru: energetyki, transportu i przemysłu, a także jego produkcji i dystrybucji oraz potrzeby stworzenia stabilnego otoczenia regulacyjnego – czytamy w projekcie.

Czytaj też: Wodór - wielka szansa czy wysokokosztowa ułuda?

Transport i energetyka w horyzoncie najbliższych 10 lat

Jak wyjaśniono, w sektorze energetyki w horyzoncie najbliższych 5 lat głównym celem będzie wspieranie badań i rozwoju, a w kolejnych etapach planowane jest uruchomienie większych instalacji ko- i poligeneracyjnych, w których głównym paliwem będzie wodór. Działania związane z sektorem transportu w najbliższych 5 latach objąć mają z kolei stworzenie warunków umożliwiających dopuszczenie do eksploatacji 500 wyprodukowanych w Polsce autobusów zeroemisyjnych napędzanych wodorem. - Autobusy te generowałyby popyt na ok. 3232 ton wodoru rocznie, w związku z czym szacuje się, że konieczna byłaby budowa 32 stacji tankowania wodoru - napisano. W perspektywie dekady planuje się natomiast wykorzystanie wodoru w transporcie ciężkim kołowym, kolejowym, morskim i rzecznym.

Doliny wodorowe

Do 2030 r. planuje się powstanie co najmniej pięciu tzw. dolin wodorowych. – Przewidujemy, że będą to swojego rodzaju huby technologiczne, przy czym nie będą one powtarzalne. Oznacza to, że w jednej dolinie specjalizować będziemy się w zakresie budowy instalacji do produkcji wodoru, a w drugiej mogą to być technologie związane z wykorzystaniem wodoru w poszczególnych sektorach – tłumaczył Zyska.

Dodaje, że pierwsze propozycje lokalizacyjne obejmują rejon Pomorza. – Tam gdzie spodziewamy się zlokalizować centrum morskiej energetyki wiatrowej – mówił.

Czytaj też: Wodór to remedium na wiele bolączek energetyki, transportu i przemysłu

W strategii określono łącznie 40 działań sektorowych, których realizacja przyczynić ma się do wykorzystania polskiego potencjału technologicznego, naukowego i badawczego w zakresie nowoczesnych technologii wodorowych i powstania polskiej gałęzi gospodarki wodorowej – podaje MKiŚ.

Stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego

Wśród działań wymienia się ponadto stworzenie ram regulacyjnych funkcjonowania wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie (I kw. 2021 r.), stworzenie podstaw funkcjonowania rynku wodoru (III-IV kw. 2021 r.), opracowanie legislacyjnego pakietu wodorowego – przepisów określających szczegóły funkcjonowania rynku, implementujących prawo UE w tym zakresie oraz wdrażających system zachęt do produkcji niskoemisyjnego wodoru (2021/2022 r.).

Konsultacje publiczne

- Znajdujemy się w historycznym momencie tworzenia nowej gałęzi gospodarki. Liczymy na aktywny udział społeczeństwa w tym procesie. W szczególności zachęcamy do udziału w konsultacjach publicznych przedstawicieli świata nauki i biznesu. Stanowisko branży pozwoli udoskonalić dokument i będzie miało istotne znaczenie dla ostatecznego kształtu strategii – podsumował minister Kurtyka.

Uwagi i opinie do projektu można zgłaszać w terminie 30 dni od dnia przekazania projektu do konsultacji publicznych na adres: wodor@klimat.gov.pl.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Pełna treść projektu dostępna tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/9801-Projekt-Polskiej-Strategii-Wodorowej-do-roku-2030-z-perspektywa-do-2040-r.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Europejska infrastruktura wodorowa po raz pierwszy na liście projektów PCI KE (01 grudnia 2023)Rada UE i PE ze wspólnym porozumieniem ws. rynku wewnętrznych gazów odnawialnych i naturalnych (30 listopada 2023)KE z aukcją w ramach Europejskiego Banku Wodoru (28 listopada 2023)Gospodarka odpadami w Polsce potrzebuje bodźców do rozwoju (28 listopada 2023)Stać nas na 40% OZE w 2030. Rekomendacje Forum Energii w związku z RED III (24 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony