Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.03.2023 26 marca 2023

Jeszcze w tym kwartale RM przyjmie projekt ustawy o ułatwieniach dla biogazowni rolniczych

   Powrót       02 marca 2023       Energia   
Biogazownia

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych (UD485(1)) dodano do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów 1 marca 2023 r. Za projekt odpowiedzialny jest Janusz Kowalski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich.

Transformacja w energetyce i domknięcie w gospodarce odpadowej

- Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych odpowiada na pilną potrzebę zwiększenia liczby stabilnych, odpornych na uwarunkowania meteorologiczne, odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym – podkreślono w opisie projektowanej ustawy. Przypomniano ponadto, że Polityka Energetyczna Polski 2040 („PEP2040”) uwzględnia biogazownie zarówno jako istotną rolę wytwórczą w systemie, jak i instalacje mogące szybko reagować na zmieniające się zapotrzebowanie na moc. Ta elastyczność wytwarzania nabiera znaczenia w obliczu rosnącego udziału w miksie energetycznym Polski instalacji OZE zależnych od pogody, czyli fotowoltaicznych i wiatrowych. Warto także zauważyć, że biogazownie rolnicze funkcjonują w oparciu o lokalnie dostępny substrat, co jest ważne w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej i zwiększenia bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski.

Czytaj: NFOŚiGW wesprze biogazownie. Pożyczki do 100%, dotacje bez limitów

Biogazownie stanowią także domknięcie systemu gospodarowania odpadami. Mianowicie, substrat powstający w gospodarstwach rolnych czy zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego może być wykorzystywany w lokalnej biogazowni do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub biogazu.

- Sytuacja, w której paliwo do tego rodzaju instalacji jest produkowane na miejscu, jest zużywane na miejscu, a następnie, jako poferment, lokalnie wykorzystywane na potrzeby nawożenia gleb uprawnych stanowi sytuację tak dalece pożądaną, że zasługuje na szczególne rozwiązania prawne, które pozwolą upowszechnić ten model w całej Polsce – podkreślono na stronie RM.

Projektowane ułatwienia dla biogazowni rolniczych

Na stronie RM wymieniono trzy ułatwienia, które będą zaproponowane w ustawie:

  1. ułatwienia w procesie inwestycyjnym, polegające na określeniu przepisów proceduralnych odnoszących się do postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz postępowania ws. decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, a także w zakresie wydania warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci;
  2. ułatwienia w wykorzystaniu lokalnego potencjału substratu, czyli wskazanie w rozporządzeniu substratów, które nie stanowią odpadu (dzięki czemu nie będzie wymagane przeprowadzenie procedury administracyjnej przed marszałkiem województwa w przedmiocie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny);
  3. ułatwia dotyczące wykorzystania produktu pofermentacyjnego, polegające na wymienieniu w rozporządzeniu ministra właściwego ds. rolnictwa, że surowiec będzie mógł być wprowadzany do obrotu jako produkt pofermentacyjny bez konieczności uzyskania pozwolenia.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2023 r.

Wiecej naszych artykułów o biogazie można znaleźć tutaj: #Biogaz

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-ulatwieniach-w-przygotowaniu-i-realizacji-inwestycji-w-zakresie-biogazowni-rolniczych

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kolejna edycja raportu „Biogaz i biometan w Polsce 2023” dostępna już wkrótce (24 marca 2023)Biogaz i biometan w Polsce – status quo dalekie od możliwości i oczekiwań (22 marca 2023)Net-Zero Industry Act zapewni technologiczne zaplecze dla transformacji energetycznej (17 marca 2023)Największy polski koncern zaostrza kurs na zeroemisyjność (03 marca 2023)Biogazownie komunalne wyrosną jak grzyby po deszczu? Rusza program wsparcia (13 lutego 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony