Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2024 15 czerwca 2024

Jeszcze w tym kwartale RM przyjmie projekt ustawy o ułatwieniach dla biogazowni rolniczych

   Powrót       02 marca 2023       Energia   
Biogazownia

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych (UD485(1)) dodano do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów 1 marca 2023 r. Za projekt odpowiedzialny jest Janusz Kowalski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich.

Transformacja w energetyce i domknięcie w gospodarce odpadowej

- Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych odpowiada na pilną potrzebę zwiększenia liczby stabilnych, odpornych na uwarunkowania meteorologiczne, odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym – podkreślono w opisie projektowanej ustawy. Przypomniano ponadto, że Polityka Energetyczna Polski 2040 („PEP2040”) uwzględnia biogazownie zarówno jako istotną rolę wytwórczą w systemie, jak i instalacje mogące szybko reagować na zmieniające się zapotrzebowanie na moc. Ta elastyczność wytwarzania nabiera znaczenia w obliczu rosnącego udziału w miksie energetycznym Polski instalacji OZE zależnych od pogody, czyli fotowoltaicznych i wiatrowych. Warto także zauważyć, że biogazownie rolnicze funkcjonują w oparciu o lokalnie dostępny substrat, co jest ważne w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej i zwiększenia bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski.

Czytaj: NFOŚiGW wesprze biogazownie. Pożyczki do 100%, dotacje bez limitów

Biogazownie stanowią także domknięcie systemu gospodarowania odpadami. Mianowicie, substrat powstający w gospodarstwach rolnych czy zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego może być wykorzystywany w lokalnej biogazowni do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub biogazu.

- Sytuacja, w której paliwo do tego rodzaju instalacji jest produkowane na miejscu, jest zużywane na miejscu, a następnie, jako poferment, lokalnie wykorzystywane na potrzeby nawożenia gleb uprawnych stanowi sytuację tak dalece pożądaną, że zasługuje na szczególne rozwiązania prawne, które pozwolą upowszechnić ten model w całej Polsce – podkreślono na stronie RM.

Projektowane ułatwienia dla biogazowni rolniczych

Na stronie RM wymieniono trzy ułatwienia, które będą zaproponowane w ustawie:

  1. ułatwienia w procesie inwestycyjnym, polegające na określeniu przepisów proceduralnych odnoszących się do postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz postępowania ws. decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, a także w zakresie wydania warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci;
  2. ułatwienia w wykorzystaniu lokalnego potencjału substratu, czyli wskazanie w rozporządzeniu substratów, które nie stanowią odpadu (dzięki czemu nie będzie wymagane przeprowadzenie procedury administracyjnej przed marszałkiem województwa w przedmiocie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny);
  3. ułatwia dotyczące wykorzystania produktu pofermentacyjnego, polegające na wymienieniu w rozporządzeniu ministra właściwego ds. rolnictwa, że surowiec będzie mógł być wprowadzany do obrotu jako produkt pofermentacyjny bez konieczności uzyskania pozwolenia.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2023 r.

Wiecej naszych artykułów o biogazie można znaleźć tutaj: #Biogaz

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-ulatwieniach-w-przygotowaniu-i-realizacji-inwestycji-w-zakresie-biogazowni-rolniczych

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Agrowoltaika i farmy pływające – przyszłość dla rolnictwa? (13 czerwca 2024)Nawet 100 GW mocy zainstalowanych fotowoltaiki? Głosy o drodze do neutralności klimatycznej (29 maja 2024)Fundusze na OZE i stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Fundusz Modernizacyjny (28 maja 2024)Jak wygląda handel zielonym wodorem? (27 maja 2024)Wiceministra Urszula Zielińska na II Niemiecko-Polskim Forum Transformacji Energetycznej w Berlinie (22 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony