Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2021 13 kwietnia 2021

Zatwierdzono wsparcie na rzecz większej liczby miejsc pracy i zrównoważonego wzrostu gospodarczego

   Powrót       03 marca 2021       Management   

Komisja Europejska zatwierdziła 226 projektów we wszystkich 27 państwach członkowskich, które pomogą w opracowaniu i wdrożeniu krajowych reform mających na celu zwiększenie wzrostu gospodarczego. Wsparcie to jest realizowane w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego, a jego łączny budżet na 2021 r. – na promowanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej – będzie opiewać na 102,6 mln euro.

Instrument Wsparcia Technicznego jest głównym instrumentem Komisji zapewniającym reformom w UE wsparcie techniczne. Jest on częścią wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027 oraz planu odbudowy dla Europy. Opiera się on na sukcesie poprzedniego programu wspierania reform strukturalnych, który od 2017 r. objął ponad 1 000 projektów z zakresu wsparcia technicznego we wszystkich państwach członkowskich.

Reformy kwalifikujące się do wsparcia w ramach instrumentu dotyczą między innymi administracji publicznej, sprawowania rządów, polityki podatkowej, otoczenia biznesowego, sektora finansowego, rynku pracy, systemów edukacji, usług społecznych, opieki zdrowotnej, transformacji ekologicznej (np. inicjatywy „Fala renowacji”) oraz usług cyfrowych.

Przy większym budżecie na lata 2021–2027, wynoszącym 864 mln euro, Instrument Wsparcia Technicznego może również zapewnić wsparcie techniczne i pomóc państwom członkowskim w przygotowaniu i wdrożeniu planów odbudowy i zwiększania odporności. Dzięki temu będą one lepiej przygotowane do wykorzystywania finansowania w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Ogółem ponad 60 proc. wstępnie wybranych projektów Instrumentu Wsparcia Technicznego na 2021 r. jest związanych z wdrażaniem planów odbudowy i zwiększania odporności, 30 proc. koncentruje się na Zielonym Ładzie, a 44 proc. na transformacji cyfrowej.

Instrument Wsparcia Technicznego pomaga również państwom członkowskim w skutecznym stawianiu czoła wyzwaniom określonym w zaleceniach dla poszczególnych krajów.

Źródło: KE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Trwa nabór ekspertów do Grup Roboczych ds. krajowych inteligentnych specjalizacji (09 kwietnia 2021)Rynek mocy wpływa na wzrost świadomości energetycznej wśród MŚP (22 marca 2021)Biała Księga Rozwoju Przemysłu: wyzwania dla firm to m.in. wymogi dot. odpadów, wdrażanie GOZ i ceny energii (11 marca 2021)Rynek mocy dużo droższy niż szacowano, wizji przyszłości brak (09 marca 2021)W 2022 r. w Gdańsku powstanie fabryka modułów bateryjnych (22 lutego 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony