Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.06.2022 30 czerwca 2022

Nowe projekty rozporządzeń ws. odpadów ze statków w RCL

   Powrót       25 maja 2022       Odpady   
Port w Gdańsku

Na portalu Rządowego Centrum Legislacji pojawił się szereg aktów wykonawczych do ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków. Są to projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury w sprawie:

  1. wzoru wniosku o udzielanie zwolnienia z obowiązku wcześniejszego powiadamiania o odpadach znajdujących się na statku, każdorazowego zdawania odpadów ze statków przed wypłynięciem z portu lub przystani morskiej oraz każdorazowego wnoszenia opłaty pośredniej oraz wzoru zaświadczenia o udzieleniu (nr w wykazie 220);
  2. formularza wniosku o zatwierdzenie planu gospodarowania odpadami ze (nr w wykazie 221);
  3. formularza pokwitowania odbioru odpadów ze statków (nr w wykazie 224);
  4. formularza raportu dotyczącego funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków (nr w wykazie 225);
  5. wzoru formularza do przekazywania portom i przystaniom morskim informacji o odpadach ze statków znajdujących się na statku (nr w wykazie 226);

oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie przeglądów i inspekcji oraz międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki (nr w wykazie 117).

Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji poszczególnych projektów, są one zorientowane na poprawę jakości środowiska morskiego poprzez ograniczenie jego zanieczyszczenia przez odpady. Nowe regulacje będą oddziaływały na pracę statków (zarówno korzystających z polskich portów, jak i tych objętych obowiązkiem informowania o odpadach znajdujących się na pokładzie), portów i przystani morskich.

Projekty można znaleźć na stronie RCL(1).

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ RCL
https://legislacja.rcl.gov.pl/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

MKIŚ opublikował projekt nowego KPGO 2028 (29 czerwca 2022)Raport: 5 kluczowych zasad ROP (27 czerwca 2022)Akt oskarżenia ws. nielegalnego składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich (27 czerwca 2022)Ocena ekotoksyczności odpadów – jak się to robi? (24 czerwca 2022)MKiŚ: Ustawa wdrażająca system kaucyjny jesienią w Sejmie (24 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony