Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

KE proponuje nowe przepisy zapobiegające zanieczyszczeniu wód

Twórcy wniosku przekonują, że wśród korzyści wynikających z nowych przepisów będzie m.in. zmniejszenie wydatków związanych z narażeniem na działanie PFAS. To około 52–84 mld euro rocznych wydatków na zdrowie w Europie.

   Powrót       04 listopada 2022       Woda   
Monitoring jakości wód

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Komisja Europejska zaproponowała zmiany przepisów ws. jakości powietrza, oczyszczania ścieków oraz ochrony wód podziemnych i powierzchniowych. W tych sektorach planowane jest zaostrzenie przepisów. Co zmieni się w obszarze ochrony wód?

Czytaj: Szykują się duże zmiany unijnego prawodawstwa dotyczącego jakości wody, powietrza oraz ścieków

Substancje zanieczyszczające wodę. Aktualizacja wykazu

Obecnie unijne przepisy zawierają wykaz 53 substancji zanieczyszczających, a także normy jakości, których kraje UE muszą przestrzegać. Jak podkreśla Komisja Europejska, w świetle najnowszej wiedzy naukowej wykaz jest niepełny bądź pomija niektóre nowe substancje, które mają znaczący negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Dlatego też Komisja zdecydowała się zaktualizować przepisy(1) dotyczące zanieczyszczenia wód.

Masowe śnięcie ryb w Odrze tego lata pokazało, jak ważna jest ochrona rzek i zwiększenie ich odporności, w sytuacji gdy ekstremalne zjawiska klimatyczne w połączeniu z zanieczyszczeniem mogą szybko doprowadzić do punktów krytycznych dla bioróżnorodności” – czytamy w uzasadnieniu wniosku ws. nowych regulacji.

W nowych przepisach uwzględniono skumulowane skutki działania mieszanin

W nowych przepisach KE uwzględnia skumulowane lub połączone skutki działania mieszanin, co stanowi zmianę w porównaniu z aktualnymi przepisami skoncentrowanymi wyłącznie na poszczególnych substancjach. Ponadto wniosek uwzględnia sezonowe różnice w wielkości zanieczyszczenia, np. w przypadku pestycydów stosowanych przez rolników w porze wysiewu.

Cele wniosku są następujące:

  • zmniejszenie stężeń substancji chemicznych o ostrej toksyczności lub trwałych substancji chemicznych w wodach powierzchniowych i podziemnych,
  • ograniczenie lub uniknięcie kosztów uzdatniania wody w przyszłości poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia u źródła,
  • zwiększenie dostępności danych z monitorowania substancji chemicznych i usprawnienie ich ponownego wykorzystania, co będzie przydatne do lepszej oceny bezpieczeństwa substancji chemicznych,
  • wprowadzenie wymogu, by organy państw członkowskich natychmiast ostrzegały inne państwa członkowskie leżące w dolnym biegu tej samej rzeki, jak również Komisję, w razie wystąpienia wyjątkowych okoliczności i przypadków siły wyższej, przede wszystkim takich jak ekstremalne zdarzenia powodziowe, długotrwałe okresy suszy lub poważne przypadki zanieczyszczenia,
  • analiza narzędzi do monitorowania i opracowywania reakcji politycznej na problematyczne substancje, takie jak mikrodrobiny plastiku i geny oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe,
  • wsparcie dla podejścia „jedna substancja – jedna ocena”, zgodnie z którym tę samą substancję chemiczną ocenia się w ten sam sposób w odniesieniu do ryzyka, jakie stwarza z punktu widzenia różnych przepisów i polityk UE, w celu zmniejszenia obciążeń regulacyjnych.

Więcej monitoringu wód

Państwa członkowskie będą zobowiązane do wprowadzenia środków mających na celu ograniczenie obecności substancji zanieczyszczających. Oznacza to rozszerzenie zakresu krajowych programów monitorowania i podjęcie takich działań, jak zmiany w pozwoleniach dla przemysłu, organizacja selektywnego zbierania produktów farmaceutycznych, ustanowienie zasad stosowania pestycydów przez rolników i gospodarstwa domowe lub oczyszczanie osadów i gleby w celu uniknięcia zanieczyszczenia wody.

Zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej i uzdatniania wody

Wniosek jest również spójny z niedawno zmienioną dyrektywą w sprawie wody pitnej, która wchodzi w życie w 2023 r. Przewidziane w niej działania na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych umożliwią ochronę ważnych źródeł wody pitnej i obniżenie kosztów uzdatniania wody. Dyrektywa w sprawie wody pitnej i ten wniosek dotyczą szerokiego zakresu substancji zanieczyszczających, w szczególności pestycydów, produktów farmaceutycznych oraz grupy substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS).

Twórcy wniosku przekonują, że korzyści wynikające ze stosowania nowych przepisów będą znacznie większe niż ich koszty, np. zmniejszą się wydatki na opiekę zdrowotną oraz uzdatnianie wody i osadów ściekowych. Szacuje się, że wydatki związane z narażeniem na działanie PFAS to 52–84 mld euro rocznych kosztów zdrowia w Europie (np. związanych z wysokim poziomem cholesterolu, działaniem układu odpornościowego i chorobami nowotworowymi). Z kolei diklofenak może wpływać na rozwój, wzrost i układ odpornościowy zwierząt wodnych i ssaków.

KE zapowiada, że zmiany będą wchodzić w życie stopniowo, z różnymi celami na lata 2030, 2040 i 2050.

Damian Nowicki: Dziennikarz

Przypisy

1/ Pytania i odpowiedzi na temat nowych przepisów UE dotyczących zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_22_6279

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

5% polskich wód podziemnych ma antropogenicznie zmienioną jakość (04 kwietnia 2024)237 m3 wody na 1 MWh w Elektrowni Skawina. O mokrych długach termicznych elektrowni w Światowy Dzień Wody (22 marca 2024)Stan polskich wód powierzchniowych wykazuje postępy, jednak wciąż nie zadowola (14 marca 2024)NIK o Programie kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych (21 lutego 2024)Próby osuszania dotknęły większości torfowisk w Polsce. Obraz sytuacji przed Światowym Dniem Mokradeł (31 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony