Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Nie wylać prosumenta z kąpielą. Ponad 50 organizacji apeluje do premiera ws. ustawy o OZE

Trwają prace nad zmianą systemu wsparcia prosumentów. Branża OZE ma propozycje, które pozwolą uniknąć blokowania rozwoju energetyki obywatelskiej. W tle losy branży pomp ciepła i samorządowych projektów parasolowych.

   Powrót       21 października 2021       Energia   

Znowelizowaną ustawę o odnawialnych źródłach energii opublikowano w Dzienniku Ustaw w ub. tygodniu. Tymczasem w Sejmie trwają prace nad kolejną jej nowelizacją (projekt poselski Jadwigi Emilewicz), dotyczącą m.in. rozliczania energii przez prosumentów. 15 października nad tą kwestią pracowała Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1382(1)). Na posiedzeniu obecni byli samorządowcy zatroskani o projekty parasolowe (więcej w artykule).

Wobec przyjętych rozwiązań, właśnie opublikowano „Protest przeciwko zmianom sposobu rozliczania prosumentów indywidualnych(2)”. Dokument to wspólne stanowisko ponad 50 organizacji branżowych i społecznych, od Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, po Fundację ClientEarth Prawnicy dla Ziemi czy Polski Alarm Smogowy. Główne postulaty to: niewprowadzanie gwałtownych zmian, przyjęcie okresu przejściowego do 2023 roku oraz szersze, transparentne konsultacje (w tym upublicznienie wyników konsultacji społecznych projektu rządowego z wiosny tego roku, w których wpłynęło ok. 1200 uwag).

Czytaj też: Planowanie inwestycji w instalację fotowoltaiczną: finansowanie, obliczenie mocy, montaż

W czym leży problem?

Skrótowo, w niepewności oszacowania zysku z przyszłych instalacji. - System rozliczania prosumentów, w którym energia pobierana i wprowadzana do sieci podlega osobnym rozliczeniom, tzw. net-billing, jest – co do zasady – dobry i zgodny z obowiązującą Polskę dyrektywą rynkową IEMD - czytamy. Zaletami są: rozliczanie oddzielnie przesyłanych wolumenów energii i adekwatne opłaty dystrybucyjne oraz klarowność dla prosumentów, którzy na bieżąco będą otrzymywać informacje i wynagrodzenie za wprowadzaną do sieci energię (obecnie odbywa się to w rozliczeniu rocznym). Dzięki temu wprowadzone mogą zostać taryfy dynamiczne. Główną wadą, jak czytamy, "jest to, że stawka zakupu zielonej energii wprowadzanej do sieci byłaby nie tylko znacznie niższa od ceny zakupu energii brakującej, ale dodatkowo zmienna (średnia cena miesięczna, a od połowy 2024 r. - bieżąca cena godzinowa)".

- Zarys rozliczania na nowych zasadach, których szczegółów nie znamy, to propozycja tylko pozornie lepsza niż wcześniejsza propozycja Ministerstwa [Klimatu i Środowiska – przyp. red.]. Cena odkupu energii na dziś jest korzystna, wynikająca z chwilowej sytuacji na rynku energii, ale sukcesywnie będzie znacząco spadała. Przy tym kształcie projektu, zwrot z inwestycji w instalację PV znacznie się wydłuży. Nie mamy ujednolicenia zasad sprzedaży i odkupu energii. Gdyby to była sprzedaż i zakup energii na rynku hurtowym, lub odwrotnie - obie transakcje na rynku detalicznym, wówczas mielibyśmy bardziej sprawiedliwe podejście. Ważne jest odciążenie od podatków w zakupie energii - wyjaśnia Paweł Lachman, prezes PORT PC w rozmowie z redakcją.

W apelu postuluje się, by w nowym systemie rozliczania zielonej energii przyszli prosumenci, działający indywidualnie i zbiorowo, mieli zagwarantowaną stałą, atrakcyjną stawkę za odbiór ich energii, a jej zakupów mogli dokonywać wg taryf dynamicznych, stymulujących „świadomy, wyższy poziom autokonsumpcji energii z mikroźródeł OZE”.

Blokowanie fotowoltaiki rykoszetem uderzy w pompy ciepła

Wskazano też, że rozwój energetyki prosumenckiej przyspiesza walkę o poprawę jakości powietrza w Polsce. Ponadto, istotnie wspiera wzrost branży pomp ciepła, na której proponowane zmiany mogą odbić się rykoszetem. - Rozwój instalacji fotowoltaicznych był jednym z głównych silników wzrostu popularności pomp ciepła. Jak wynika z raportu Kantar Public(3), włączenie pompy ciepła w inwestycję rozważa 16 proc. posiadaczy (oraz 14 proc. osób rozważających zakup) instalacji PV w budynkach jednorodzinnych. 700 tys. instalacji PV oznacza niemal 100 tys. powiązanych inwestycji w pompy ciepła - podkreśla Paweł Lachman.

Prosumenci płacą za brak przezorności OSD

Autorzy apelu podnieśli znaną kwestię przeciążenia sieci przez wzrost liczby przyłączanych instalacji prosumenckich. Jak twierdzą, nie powoduje to jednak katastrofy technicznej, „ponieważ falowniki w instalacjach prosumenckich są automatycznie wyłączane, gdy parametry sieci są przekraczane”. Podkreślają równocześnie, że „za wieloletnie zaniechania i brak przezorności po stronie Operatorów Sieci Dystrybucyjnych płacą prosumenci, poprzez brak technicznych możliwości wprowadzania swojej energii do sieci i otrzymywania za nią rekompensaty zgodnej z umową i wcześniejszymi kalkulacjami opłacalności”.

Czytaj też: Nawet 80 proc. energii z instalacji prosumenckich dławione przez operatorów

Remedium: inwestycje w sieć, opusty do 2023 r. i taryfy dynamiczne

Obecne działania określono mianem „paraliżowania rozwoju instalacji prosumenckich”. Zaapelowano, by największy wysiłek prawny, organizacyjny i finansowy skupić na pilnym nadrobieniu zaległości, czyli modernizacji i dostosowaniu Krajowego Systemu Energetycznego do wykorzystania rosnących mocy z mikroinstalacji OZE. Autorzy wskazują, że oprócz dyrektywy IEMD) Polskę obowiązuje dyrektywa UE 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II) zakładająca ułatwienia i zachęty dla rozwoju rynku prosumenckiego. - Biorąc zatem pod uwagę obie wskazane dyrektywy, obecnie obowiązujący system opustów powinien obowiązywać jak najdłużej (do końca roku 2023), a nowe zasady rozliczeń w energetyce rozproszonej powinny być możliwie jak najprostsze, przejrzyste, przewidywalne, oparte na atrakcyjnych, stabilnych, ale waloryzowanych stawkach oraz dynamicznych taryfach zakupu energii – czytamy.

Czytaj też: Dobre przykłady wsparcia prosumentów zbiorowych w USA. Dlaczego nie udaje się to w Polsce?

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Przypisy

1/ Postęp projektu wraz z jego treścią dostępny na stronie Sejmu RP:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1382
2/ Treść protestu dostępna tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/10972-wspolne-stanowisko-protest-przeciw-blokowaniu-energetyki-obywatelskiej.pdf
3/ Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Instytutu Ekonomii Środowiska dostępne tutaj:
https://polskialarmsmogowy.pl/wp-content/uploads/2021/09/Instalacje-PV-w-opinii-mieszkancow-budynkow-jednorodzinnych.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Obywatelskie kryteria w naborach projektów spółdzielni energetycznych. W grze miliardy zł dla sektora (20 czerwca 2024)II Kongres Energetyki Rozproszonej. Lokalna energia dla przyszłości (10 czerwca 2024)Co dalej z Turowem? Zielona energetyka obywatelska propozycją dla regionu (19 marca 2024)Bądźmy efektywni i bezpieczni. Polska, UE i Ukraina ze wspólnymi celami (23 lutego 2024)Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki – powołano kolejny Zespół Zadaniowy (15 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony