Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.03.2024 04 marca 2024

Prosumentyzm w miastach. Czy porządek prawny nadąża za potrzebami mieszkańców i lokalnych władz?

W podpisanym w grudniu 2021 r. porozumieniu o rozwoju fotowoltaiki zapowiedziano rychły rozwój prosumentyzmu, m.in. w budynkach wielolokalowych. Jak się okazuje, pomimo pierwszych zmian prawnych, włodarzom miast nadal wieje wiatr w oczy.

   Powrót       19 kwietnia 2022       Energia   
Panele PV

Legislacyjną odpowiedzią na postulaty społeczne o umożliwienie rozwoju prosumentyzmu na obszarach miejskich ma być m.in(1)]:

Czy - zdaniem przedstawicieli lokalnych władz - wymienione zmiany w porządku prawnym mają szansę wesprzeć rozwój prosumentyzmu w miastach, zwłaszcza w budynkach wielolokalowych?

Czytaj też: Jaką rolę w zazielenianiu gospodarki odegra energetyka słoneczna?

Z samorządowego punktu widzenia

Hanna Górecka-Banasik, kierownik Samodzielnego Referatu ds. Energetyki w Urzędzie Miasta Gdyni, oceniła, że wprowadzenie definicji prosumenta zbiorowego powinno wesprzeć rozwój OZE. Zaznaczyła jednak, że choć Gdynia udziela dotacji do budowy instalacji fotowoltaicznych, to bardzo niewielka liczba wniosków w tej sprawie pochodzi od wspólnot mieszkaniowych. Odnosząc się z kolei do wspomnianej wcześniej nowelizacji ustawy o OZE i ustawy o zmianie ustawy o OZE, kierownik Referatu ds. Energetyki wskazała, że zmiany prawne będą mogły być ocenione “najwcześniej za kilka miesięcy”. Jak sytuacja prosumentyzmu w ośrodkach miejskich jest oceniania obecnie?

- My, jako zarządcy budynków użyteczności publicznej, widzimy największą barierę rozwoju prosumentyzmu w konieczności posiadania umowy kompleksowej dla punktów poboru energii z instalacją PV - powiedziała Hanna Górecka-Banasik. - Oznacza to, że punkty te muszą być wyłączane z przetargów na zakup energii rozdzielonej na dostawy i dystrybucję oraz organizowania oddzielnych przetargów na punkty poboru z OZE. Skutkuje to bardzo niekorzystnymi cenami dla tych punktów za energię, którą trzeba dokupić. (...) Po prostu nie opłaca się posiadać instalacji PV z uwagi na wysokie koszty zakupu energii - podsumowała.

Potrzeba stabilności inwestycyjnej

W sprawie wypowiedziała się także dyrektor Wydziału Energii i Klimatu Urzędu Miasta Lublin, Beata Jędrzejewska-Kozłowska:

- W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin i w aktach prawa miejscowego dopuszcza się realizację instalacji fotowoltaicznych, kolektorów termicznych, instalacji aero- lub geotermalnych, w części przypadków także o mocy powyżej 100 kW, adekwatnie do planowanego zagospodarowania terenu, w tym dla zabudowy wielolokalowej - poinformowała. - Zauważamy jednak, że brak jest kompleksowych regulacji przeznaczonych wyłącznie dla jednostek samorządu terytorialnego. Częste zmiany przepisów dotyczące OZE nie zachęcają do inwestycji i nie gwarantują stabilności ekonomiczno-inwestycyjnej, przez co utrudniają możliwość szerszego oraz ekonomicznie uzasadnionego wykorzystania zarówno mikro jak i małych instalacji OZE - oceniła.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/  O ww. kwestiach mówił Ireneusz Zyska, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. OZE w rozmowie z Teraz Środowisko.
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Rola-energetyki-slonecznej-w-gospodarce-11761.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Lasy Państwowe dla klimatu to też termomodernizacja i optymalizacja zużycia energii (27 lutego 2024)Magazyny energii koniecznym elementem strategii energetycznych oraz zrównoważonego rozwoju (27 lutego 2024)Wykorzystać własny potencjał - o efektywności energetycznej w gospodarce odpadami (26 lutego 2024)KSTAR zaprezentowało najnowocześniejsze rozwiązania energetyczne na targach ENEX NEW ENERGY Polska 2024 (20 lutego 2024)OZE w budowie i na budowie. Efektywność energetyczna z perspektywy Budimeksu (19 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony