Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.02.2023 04 lutego 2023

Pruszków: Współpraca Wód Polskich i samorządu dla retencji

   Powrót       09 czerwca 2022       Woda   

Wody Polskie podpisały porozumienie z Miastem Pruszków dotyczące utrzymania jazu na rzece Utrata, który zasila m.in. układ wodny na terenie zabytkowego Parku Potulickich. Obie strony będą współpracować w zakresie remontu i eksploatacji obiektu.

W ramach współpracy, Wody Polskie podejmą działania w zakresie związanym z wykonaniem stosownych wpisów w ewidencji urządzeń wodnych, będą ponosić koszty wynikające z praw właścicielskich oraz opracują dokumentację projektową, zaś Gmina Miasto Pruszków będzie partycypować w kosztach remontu oraz robót związanych z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją jazu.

Współpraca dla obopólnych korzyści

Jaz na Utracie ma duży wpływ na kształtowanie zasobów wodnych przyległych terenów oraz na możliwość funkcjonowania stawów w Parku Potulickich uznanego za zabytek. Do jego prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest przeprowadzenie modernizacji, które musi poprzedzić ustalenie właściciela obiektu. W celu uregulowania stanu własności przedmiotowego jazu konieczne będzie wykonanie operatu szacunkowego, co pozwoli określić wartość jazu i wprowadzić środek trwały na stan Wód Polskich. Umożliwi to również podjęcie innych działań, w tym:

  • zawarcia porozumienia na remont i późniejszą eksploatację jazu – jeżeli z analiz wyniknie, iż przedmiotowy jaz służy zadaniom realizowanym przez Wody Polskie,
  • zwrotu do zasobów Starosty – w przypadku gdy analizy wskażą, iż przedmiotowy jaz nie służy zadaniom realizowanym przez Wody Polskie. Wówczas Miasto Pruszków będzie mogło wykonywać prawa właścicielskie w stosunku do jazu na podstawie Decyzji Starosty.

W obydwu przypadkach konieczne jest opracowanie operatu szacunkowego.

Ustalono, że w celu wykonania niezbędnych prac remontowych oraz dalszej eksploatacji obiektu, konieczne będzie zawarcie porozumienia pomiędzy RZGW w Warszawie, a miastem Pruszków. Przedstawiciele Miasta podkreślili, że są zainteresowani remontem i dalszą eksploatacją jazu oraz partycypacją w kosztach remontu i ponoszeniu pełnych kosztów związanych z funkcjonowaniem, konserwacją oraz obsługą jazu. Realizacja porozumienia nastąpi po uregulowaniu stanu prawnego obiektu oraz przeanalizowaniu związku obiektu z realizowanymi przez Wody Polskie zadaniami.

Wody Polskie zaproponowały, jako podstawę prawną zawarcia porozumienia i podziału kosztów związanych z remontem jazu art. 187a Ustawy Prawo wodne. Zawarcie porozumienia powinno nastąpić po opracowaniu dokumentacji technicznej remontu oraz określeniu kosztów remontu. Do czasu uregulowania stanu prawnego obiektu możliwe jest zawarcie jedynie porozumienia intencjonalnego, określającego podstawy prawne działania każdej ze stron oraz zakresu przyszłych zobowiązań.

Analizowana jest możliwość zawarcia Porozumienia na podstawie art. 238 Ustawy Prawo wodne. Główne założenia Porozumienia to:

  • koszty związane z eksploatacją oraz bieżącym utrzymaniem jazu w 100% ponosić będzie Miasto,
  • koszty okresowych kontroli budowlanych, realizowanych na podstawie art. 62 ustawy Prawo budowlane ponosić będą Wody Polskie
  • Miasto zawrze Umowę użytkowania gruntów pod budowlą,
  • użytkowanie jazu odbywać się będzie zgodnie z Instrukcją Eksploatacji Jazu.

Źródło: PGW Wody Polskie

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Prawie 58 mln złotych na ochronę polskich mokradeł (01 grudnia 2022)4 zbiorniki i 60 tys. m sześc. pojemności – Wrocław finalizuje inwestycję w retencję (28 listopada 2022)Od 2023 roku w polskim rolnictwie ruszą ekoschematy (21 listopada 2022)Zielony Kraków, czyli adaptacja do zmian klimatu w praktyce (18 listopada 2022)Dlaczego powinniśmy dbać o torfowiska? (16 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony