Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2023 28 września 2023

Przed zakupem nieruchomości zapytaj o badania gruntu

   Powrót       05 lutego 2018       Ryzyko środowiskowe   

Przed kupnem mieszkania Polacy zarówno poszukują informacji na temat dewelopera, jak i pytają doradców i sprzedawców o wiele aspektów. Jak wynika z badań(1), na liście pytań brakuje jednak tego o przebadanie gruntu pod kątem zanieczyszczeń chemicznych.

O co pytają nabywcy nieruchomości? Przede wszystkim sprawdzają opinie o deweloperach. Zdecydowana większość, bo aż 85 proc. osób, które zakup mieszkania lub domu ma za sobą, szukało takich informacji. Tylko około co dziesiąta osoba (9 proc.) nie podjęła takich działań. Niemniej jedynie 19 proc. nabywców zainteresowało się, czy deweloper przeprowadził badania zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Czy grunt został przebadany?

Obecnie deweloperzy wykorzystują wolne przestrzenie, które jeszcze nie zostały zabudowane. Często są to tereny poprzemysłowe położone blisko centrów miast. To powoduje, że powinniśmy pytać deweloperów o badania gruntu, aby mieć pewność, że teren jest czysty i bezpieczny dla zdrowia – mówi Norbert Kurek, z-ca Dyrektora Generalnego Menard Polska. - W związku z tym, że dotychczas nie prowadzono powszechnie badań zanieczyszczeń powierzchni ziemi, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że mogą mieszkać na terenach zanieczyszczonych i mogą być narażeni na oddziaływanie różnych związków chemicznych – dodaje.

W przypadku stwierdzenia nadmiernych stężeń substancji chemicznych niezbędne jest przeprowadzenie remediacji, czyli usunięcie zanieczyszczeń powodujących zagrożenie dla ludzi lub środowiska.

Nie pytamy, bo nie wiemy

Często zdarza się, że osoby kupujące nieruchomość nie interesują się czystością gruntu, na której jest ona (lub będzie) zbudowana, ponieważ nie wiedzą o istnieniu takich badań. Jest to najczęściej wskazywany przez ankietowanych powód nieprzykładania wagi do badań zanieczyszczeń powierzchni ziemi (50 proc.). W dalszej kolejności badani deklarują, że byli przekonani o tym, że takie badania są obowiązkowe, uważa tak odpowiednio 21 proc. osób, które zakupiły nieruchomość, i 15 proc. planujących zakup. Z kolei 21 proc. osób, które zakupiły nieruchomość, i 45 proc. planujących zakup przyznało, że inne czynniki miały dla nich większe znaczenie. Oprócz tego 30 proc. planujących zakup uznało, że ekologiczne podejście dewelopera nie jest dla nich ważne. Pomimo to ponad 60 proc. respondentów uważa, że badania gruntu to istotny czynnik przy podejmowaniu decyzji o zakupie nieruchomości.

Osoby, dla których badania gruntu są ważne, deklarują, że interesują się tym tematem, ponieważ chcą mieć pewność, że zamieszkają w bezpiecznym i zdrowym miejscu - twierdzi tak 54 proc. osób, które zakupiły nieruchomość, oraz 82 proc. planujących zakup. Udzielający odpowiedzi wskazywali również, że prowadzenie takich badań świadczy o profesjonalizmie dewelopera (38 proc. w obu badanych grupach). Nabywcy zainteresowani tematem czystości gruntu przykładają też wagę do ekologicznego podejścia dewelopera (36 proc. właścicieli mieszkania i 28 proc. przyszłych nabywców) oraz wiedzą, że prowadzenie takich badań wpływa na cenę nieruchomości (odpowiednio 34 proc. i 28 proc.).

Dodaj pytanie o badania gruntu do check listy

Niestety mało kto z nas ma świadomość zagrożeń(2), jakie mogą kryć się pod powierzchnią ziemi. W Polsce istnieją wprawdzie regulacje prawne nakładające na władających gruntem obowiązek remediacji zanieczyszczonych obszarów. Jednak skomplikowany i trudny w jednoznacznej interpretacji zestaw przepisów prawnych i niska świadomość społeczna problemu powodują, że często na terenach zagrożonych skażeniem nie są prowadzone odpowiednie badania.

Źródło: Materiały informacyjne kampanii "Gruntownie badamy, zanim zamieszkamy"

Przypisy

1/ Badanie „O co pytają Polacy kupując mieszkanie” zostało przeprowadzone na przełomie 2017 i 2018 roku przez agencję SW Research metodą CAWIna grupie N=403 osób powyżej 25 roku życia w ramach kampanii informacyjnej „Gruntownie badamy zanim zamieszkamy”.2/ Kampania informacyjna „Gruntownie badamy zanim zamieszkamy” ma na celu zwrócenie uwagi osób zainteresowanych zakupem mieszkania lub domu na problem zanieczyszczeń powierzchni ziemi, a także zachęcenie ich do zadawania pytań sprzedawcom, pośrednikom i deweloperom, czy zostały wykonane odpowiednie badania. Partnerem merytorycznym kampanii jest Państwowy Instytut Geologiczny.
http://www.gruntowniebadamy.pl

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Szósta edycja konferencji REMEDy już 27 września! (20 września 2023)Specjalna stacja pomoże usunąć zanieczyszczenia z wody po pożarze w sołectwie Przylep (09 sierpnia 2023)Trwa usuwanie odpadów smołowatych z gleby, Mieszkańcy Gdańska mogą odczuwać woń ropy (10 lipca 2023)Tereny po Zachemie są i będą oczyszczane. GDOŚ odpowiada Rzecznikowi Praw Obywatelskich (31 stycznia 2023)Jakie kompetencje są potrzebne do pracy w wod-kan i remediacji? (16 stycznia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony