Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 RDOŚ w Opolu
Termiczne przekształcanie odpadów - kompleksowa obsługa Veolia Polska

Fundusze dla firm w lutym

a+a-    Powrót       11 lutego 2020       Energia   

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przypomina przedsiębiorcom o dostępnych dofinansowaniach. Poniżej lista wybranych konkursów.

Badania i rozwój

W lutym na mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców czekają nowe konkursy z tzw. „szybkiej ścieżki”, czyli konkursy z przyspieszoną oceną wniosków. O środki unijne mogą ubiegać się przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Przedsiębiorcy mogą pozyskać pieniądze unijne na projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo same eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie może uzyskać dotacji.

Oferta obejmuje:

  • konkurs na projekty, realizowane we wszystkich województwach, poza województwem mazowieckim,
  • konkurs dla firm, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w konkursach SME Instrument faza II (Horyzont 2020).

Na prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorcy mogą uzyskać też wsparcie w regionalnym programie woj. dolnośląskiego. Chodzi o projekty, które dotyczą:

  • a) prac rozwojowych (eksperymentalnych prac rozwojowych) i badań przemysłowych,
  • b) zakupu praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Projekty badawcze przedsiębiorstw mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe). Przy czym mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi blisko 100 mln zł. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 000 zł. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 20 000 000 zł.

Innowacje

Uwadze polecamy nowy nabór w województwie śląskim, który potrwa do końca marca. Chodzi o możliwość finansowania projektów przyczyniających się do rozwoju innowacyjności w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają projekty, koncentrujące się na pozyskaniu i zastosowaniu w przedsiębiorstwie innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych.

Do wsparcia kwalifikować się będą koszty związane z nabyciem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a także koszty związane z nabyciem robót i materiałów budowalnych, a także nieruchomości. Nabór prowadzi Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Jeśli natomiast chcesz założyć start-up w województwach wschodniej Polski, w Platformach startowych otrzymasz ekspercką pomoc i rozwiniesz pomysł w rentowny model biznesowy. Możesz zgłosić swój pomysł do wybranej platformy. Tam menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan rozwoju Twojego pomysłu. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji możesz starać się o 1 mln złotych na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.

Efektywność energetyczna

Przedsiębiorcy, którzy chcą zrealizować projekt na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego, finansowany z programów regionalnych, mają czas na aplikowanie do trzeciej dekady marca br.

Środki można pozyskać na:

  • budowę, rozbudowę, modernizację jednostek wytwarzających energię elektryczną lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną,
  • niezbędną infrastrukturę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych.

Jak państwo wspiera efektywność energetyczną? Więcej o wynikach kontroli NIK tutaj.

Więcej informacji o dofinansowaniach na stronie MFiPR.

Źródło: MFiPR

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Budżet programu „Moja Woda” został wyczerpany w dwa miesiące, będzie kontynuacja w 2021 r. (16 września 2020)Nabór na premię kogeneracyjną indywidualną w dniach 14-16 grudnia br. (16 września 2020)Otwarte nabory dla przedsiębiorców w ramach programów krajowych i regionalnych (10 września 2020)Bartłomiej Orzeł pełnomocnikiem ds. programu Czyste Powietrze (08 września 2020)PKP PLK rozpoczyna analizę wniosków złożonych w programie Kolej Plus (03 września 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony