Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Radca prawny ds. obsługi prawnej legislacji Ministerstwo Środowiska
Specjalista ds. teledetekcji naziemnej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB

Przekop Mierzei Wiślanej z decyzją środowiskową

a+a-    Powrót       07 stycznia 2019       Planowanie przestrzenne   

Olsztyński RDOŚ zdecydował o lokalizacji kanału. - Wybrany wariant jest najkorzystniejszy z przyrodniczego punktu widzenia. Ogranicza ingerencję w środowisko i pozwala na uniknięcie znaczących negatywnych oddziaływań - czytamy w uzasadnieniu.

Budowa kanału żeglugowego na terenie historycznej osady Nowy Świat (gm. Sztutowo, między Skowronkami a Przebrnem) ma być zgodnie z treścią wydanej w grudniu 2018 r. decyzji środowiskowej zdecydowanie korzystniejsza dla środowiska niż pozostałe rozpatrywane dotychczas warianty. - Wybrana lokalizacja ma zdecydowanie mniejsze oddziaływanie na siedliska przyrodnicze m.in. z powodu niemal dwukrotnie mniejszej kubatury niezbędnego do wybagrowania urobku – czytamy w uzasadnieniu decyzji. To z kolei zmniejsza zanieczyszczenie wód, ogranicza skalę zagrożenia dla ichtiofauny oraz presję na makrozoobentos, stanowiący pokarm dla niektórych gatunków ptaków. W uzasadnieniu decyzji(1) RDOŚ odnosi się również do ponad sześćdziesięciu zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych uwag, a także opisuje szczegółowo takie kwestie, jak np. sposób gospodarowania powstałymi w trakcie realizacji inwestycji odpadami.

Znamy coraz więcej szczegółów

Decyzja środowiska obliguje Urząd Morski w Gdyni do prowadzenia prac w terminach uwzględniających ochronę poszczególnych grup zwierząt, w tym ptaków, nietoperzy i ryb. Treść decyzji wskazuje także na konieczność wykonywania prac czerpalnych w sposób ograniczający zmętnienie wody. W tym celu mają zostać zastosowane specjalne pogłębiarki o małym zanurzeniu i jak najmniejszej turbulencji, wyposażone w urządzenia ograniczające tworzenie się zawiesiny. Decyzja wprowadza także zakaz cumowania oraz zakaz poruszania się wszelkich jednostek pływających w trakcie budowy na fragmencie zachodniej części Zalewu Wiślanego. Działanie ma wyeliminować zagrożenie płoszenia ptaków lęgowych, migrujących oraz pierzących. W trakcie budowy powstanie także sztuczna wyspa o powierzchni około 181 ha, na której utworzone zostaną siedliska lęgowe ptaków siewkowych oraz blaszkodziobych. Z planowanego toru wodnego przenieniona zostanie również roślinność szuwarowa. Dzięki temu w skali całego Zalewu Wiślanego nie dojdzie do zredukowania powierzchni roślinności wynurzonej. Ponadto, w wyniku budowy sztucznej wyspy na jej obwodzie powstanie pas 5 km szuwaru, co dodatkowo powiększy pulę potencjalnych siedlisk dla części gatunków ptaków. Docelowo, sztuczna wyspa ma być również składowiskiem urobów z robót podsczyszczeniowych w ramach utrzymania toru wodnego. Do siedlisk zastępczych przeniesione zostaną chronione gatunki roślin występujących głównie na rzece Elbląg.

Niezbędny ścisły monitoring

W trakcie prac budowlanych dojdzie jednak do zniszczenia ok. 0,21 ha płatu siedliska wydmy szarej, będącego już dziś w złym stanie ze względu na występowanie tam gatunku obcego. W zamian za to mają zostać wykonane działania naprawcze mające na celu odtworzenie tego siedliska w miejscach, gdzie dotychczasowe procesy spowodowały jego zanik. Trudno jednak dziś wyobrazić sobie w praktyce, na czym działania te będą polegały. Podczas budowy toru wodnego nastąpi też zajęcie 2,65 ha terenu rezerwatu przyrody Zatoka Elbląska. W ramach rekompensaty, w jego granice mają zostać włączone nowe działki o łącznej powierzchni 2,89 ha. W decyzji określono nie tylko obowiązek prowadzenia monitoringu w fazie budowy przedsięwzięcia, ale także obowiązek przeprowadzenia monitoringu porealizacyjnego. Raporty podsumowujące będą przedkładane przez inwestora raz w roku Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie i w Gdańsku. Dodatkowo Urząd Morski w Gdyni zobligowano do opracowania analiz porealizacyjnych po 5 i po 10 latach od zakończenia inwestycji.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/126353/Decyzja_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach_WOOS_4211_1_2017_AZ_68.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

NIK krytycznie ocenia działania w zakresie ochrony przed promieniowaniem sieci komórkowych (07 maja 2019)Co ze spalarnią w Zamościu? Jest orzeczenie NSA (15 kwietnia 2019)Łatwiej uzyskamy decyzję środowiskową (08 kwietnia 2019)Protesty społeczne nie mogą być podstawą odmowy wydania decyzji środowiskowej (22 marca 2019)Nad czym będzie obradować Krajowa Komisja ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko? (07 marca 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony