Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Przemieszczanie i eksport odpadów. Jakie stanowisko komisji ENVI?

Komisja ENVI przyjęła stanowisko ws. regulacji o przemieszczaniu odpadów, które mają pomóc UE we wdrażaniu GOZ i osiągnięciu celu zerowych zanieczyszczeń. Wkrótce negocjacje PE z państwami członkowskimi w celu ustalenia ostatecznej wersji przepisów.

   Powrót       02 grudnia 2022       Odpady   
Transport odpadów

Jak przypomniano w komunikacie prasowym Parlamentu Europejskiego (PE), w 2020 r. eksport odpadów z Unii Europejskiej poza jej granice osiągnął 32,7 mln ton, czyli ok. 16% światowego handlu odpadami. - Ponadto każdego roku między krajami UE przemieszcza się ok. 67 mln ton odpadów – dodano.

Propozycja reformy unijnych przepisów

W listopadzie 2021 r. Komisja Europejska (KE) przedstawiła wniosek w sprawie reformy unijnych przepisów dotyczących przemieszczania odpadów, ustanawiający procedury i środki kontroli przemieszczania odpadów w zależności od ich pochodzenia, miejsca przeznaczenia i trasy transportu, rodzaju przemieszczanych odpadów oraz stosowanego sposobu ich przetwarzanie po dotarciu do miejsca przeznaczenia.

1 grudnia 2022 r. posłowie do europarlamentu z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (skrót z ang. ENVI) przyjęli sprawozdanie w sprawie reformy unijnych procedur i środków kontroli przemieszczania odpadów (76 głosów za, 5 wstrzymujących się i brak głosów przeciw).

- Pełne wykorzystanie odpadów jako zasobów powinno być zasadniczym elementem naszego przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Cieszę się, że mogliśmy wspólnie poprzeć wyważone podejście do przemieszczania odpadów: zapewnia ono ochronę zdrowia ludzi i środowiska, a jednocześnie zapewnia przemysłowi ramy niezbędne do zrealizowania naszych ambicji. Mam nadzieję, że w ten sposób UE może stać się światowym liderem w innowacyjnym, zrównoważonym wykorzystaniu odpadów – powiedziała sprawozdawczyni Pernille Weiss (EPP, Dania).

Wymiana informacji i jednolita klasyfikacja

Posłowie popierają propozycję KE, aby „wyraźnie zakazać przemieszczania w obrębie UE wszystkich odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to dozwolone w ograniczonych i dobrze uzasadnionych przypadkach”. Zgodnie z przyjętym tekstem opracowane byłyby jednolite kryteria klasyfikacji odpadów, w tym rozróżnienie np. towarów używanych i odpadów, co miałoby zapobiegać obchodzeniu przepisów.

Nowe zasady obejmowałyby także cyfryzację wymiany informacji i dokumentów w ramach rynku wewnętrznego. - Przechowywanie informacji w centralnym systemie elektronicznym poprawiłoby raportowanie, analizę i przejrzystość danych - podkreślają posłowie.

Zaostrzenie przepisów regulujących wywóz odpadów poza UE

Posłowie do PE zgadzają się, że eksport odpadów niebezpiecznych z UE do krajów spoza OECD(1) powinien zostać zakazany. - Wywóz z UE odpadów innych niż niebezpieczne do odzysku byłby dozwolony tylko do tych krajów spoza OECD, które wyrażą na to zgodę i wykażą zdolność do przetwarzania tych odpadów w sposób zrównoważony – czytamy w komunikacie prasowym. KE miałaby sporządzić wykaz takich krajów. A ponadto miałaby dokładniej monitorować wywóz odpadów do krajów OECD.

Posłowie wzywają do stworzenia unijnego mechanizmu, który byłby „przewodnikiem dla krajów UE, które przeprowadzają kontrole, w celu zapobiegania i wykrywania nielegalnego przemieszczania odpadów”.

W przyjętym stanowisku ENVI zaproponowała także:

  • wyłączenie eksportu odpadów tworzyw sztucznych do krajów spoza OECD i stopniowe wycofywanie eksportu odpadów tworzyw sztucznych do krajów OECD w ciągu 4 lat;
  • zaostrzenie wymagań dotyczących wykazania, że ​​przemieszczane odpady są zagospodarowywane w sposób przyjazny dla środowiska;
  • budowanie partnerstwa z sektorem odpadów, m.in. w kontekście dialogu klimatycznego i rocznych sprawozdań Komisji.

Co dalej?

Raport komisji ENVI ma zostać przyjęty podczas styczniowej sesji plenarnej. Następnie będzie on podstawą stanowiska Parlamentu podczas negocjacji z rządami UE w sprawie ostatecznego kształtu przepisów.

Czytaj: KE proponuje nowe przepisy ws. opakowań i odpadów opakowaniowych

Artykuł powstał na podstawie komunikatu Parlamentu Europejskiego(2).

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD)2/ Komunikat prasowy PE dostępny w jęz. angielskim
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20221128IPR58112/waste-shipments-stricter-rules-to-protect-the-environment-and-human-health

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kolejna rewizja Protokołu z Göteborga coraz bliżej (23 lutego 2024)Olsztyn. Trwa szacowanie strat po pożarze w Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów (20 lutego 2024)KE przyjmuje wstępne porozumienie ws. przeciwdziałania zanieczyszczeniom pochodzącym ze statków (16 lutego 2024)Miliony ton odpadów żywnościowych i tekstylnych. Rewizja dyrektywy ma to zmienić (15 lutego 2024)Eksport odpadów z Polski dwukrotnie przewyższa import. Dane GIOŚ za 2023 r. (15 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony