Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.01.2023 28 stycznia 2023

Przemieszczanie i eksport odpadów. Jakie stanowisko komisji ENVI?

Komisja ENVI przyjęła stanowisko ws. regulacji o przemieszczaniu odpadów, które mają pomóc UE we wdrażaniu GOZ i osiągnięciu celu zerowych zanieczyszczeń. Wkrótce negocjacje PE z państwami członkowskimi w celu ustalenia ostatecznej wersji przepisów.

   Powrót       02 grudnia 2022       Odpady   
Transport odpadów

Jak przypomniano w komunikacie prasowym Parlamentu Europejskiego (PE), w 2020 r. eksport odpadów z Unii Europejskiej poza jej granice osiągnął 32,7 mln ton, czyli ok. 16% światowego handlu odpadami. - Ponadto każdego roku między krajami UE przemieszcza się ok. 67 mln ton odpadów – dodano.

Propozycja reformy unijnych przepisów

W listopadzie 2021 r. Komisja Europejska (KE) przedstawiła wniosek w sprawie reformy unijnych przepisów dotyczących przemieszczania odpadów, ustanawiający procedury i środki kontroli przemieszczania odpadów w zależności od ich pochodzenia, miejsca przeznaczenia i trasy transportu, rodzaju przemieszczanych odpadów oraz stosowanego sposobu ich przetwarzanie po dotarciu do miejsca przeznaczenia.

1 grudnia 2022 r. posłowie do europarlamentu z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (skrót z ang. ENVI) przyjęli sprawozdanie w sprawie reformy unijnych procedur i środków kontroli przemieszczania odpadów (76 głosów za, 5 wstrzymujących się i brak głosów przeciw).

- Pełne wykorzystanie odpadów jako zasobów powinno być zasadniczym elementem naszego przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Cieszę się, że mogliśmy wspólnie poprzeć wyważone podejście do przemieszczania odpadów: zapewnia ono ochronę zdrowia ludzi i środowiska, a jednocześnie zapewnia przemysłowi ramy niezbędne do zrealizowania naszych ambicji. Mam nadzieję, że w ten sposób UE może stać się światowym liderem w innowacyjnym, zrównoważonym wykorzystaniu odpadów – powiedziała sprawozdawczyni Pernille Weiss (EPP, Dania).

Wymiana informacji i jednolita klasyfikacja

Posłowie popierają propozycję KE, aby „wyraźnie zakazać przemieszczania w obrębie UE wszystkich odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to dozwolone w ograniczonych i dobrze uzasadnionych przypadkach”. Zgodnie z przyjętym tekstem opracowane byłyby jednolite kryteria klasyfikacji odpadów, w tym rozróżnienie np. towarów używanych i odpadów, co miałoby zapobiegać obchodzeniu przepisów.

Nowe zasady obejmowałyby także cyfryzację wymiany informacji i dokumentów w ramach rynku wewnętrznego. - Przechowywanie informacji w centralnym systemie elektronicznym poprawiłoby raportowanie, analizę i przejrzystość danych - podkreślają posłowie.

Zaostrzenie przepisów regulujących wywóz odpadów poza UE

Posłowie do PE zgadzają się, że eksport odpadów niebezpiecznych z UE do krajów spoza OECD(1) powinien zostać zakazany. - Wywóz z UE odpadów innych niż niebezpieczne do odzysku byłby dozwolony tylko do tych krajów spoza OECD, które wyrażą na to zgodę i wykażą zdolność do przetwarzania tych odpadów w sposób zrównoważony – czytamy w komunikacie prasowym. KE miałaby sporządzić wykaz takich krajów. A ponadto miałaby dokładniej monitorować wywóz odpadów do krajów OECD.

Posłowie wzywają do stworzenia unijnego mechanizmu, który byłby „przewodnikiem dla krajów UE, które przeprowadzają kontrole, w celu zapobiegania i wykrywania nielegalnego przemieszczania odpadów”.

W przyjętym stanowisku ENVI zaproponowała także:

  • wyłączenie eksportu odpadów tworzyw sztucznych do krajów spoza OECD i stopniowe wycofywanie eksportu odpadów tworzyw sztucznych do krajów OECD w ciągu 4 lat;
  • zaostrzenie wymagań dotyczących wykazania, że ​​przemieszczane odpady są zagospodarowywane w sposób przyjazny dla środowiska;
  • budowanie partnerstwa z sektorem odpadów, m.in. w kontekście dialogu klimatycznego i rocznych sprawozdań Komisji.

Co dalej?

Raport komisji ENVI ma zostać przyjęty podczas styczniowej sesji plenarnej. Następnie będzie on podstawą stanowiska Parlamentu podczas negocjacji z rządami UE w sprawie ostatecznego kształtu przepisów.

Czytaj: KE proponuje nowe przepisy ws. opakowań i odpadów opakowaniowych

Artykuł powstał na podstawie komunikatu Parlamentu Europejskiego(2).

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD)2/ Komunikat prasowy PE dostępny w jęz. angielskim
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20221128IPR58112/waste-shipments-stricter-rules-to-protect-the-environment-and-human-health

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Samorządy vs. recykling. Gminy nie podołały, więc sypią się kary pieniężne (27 stycznia 2023)Podpisano list intencyjny ws. badań dotyczących rekultywacji terenów pokopalnianych (27 stycznia 2023)Wyśrubowane poziomy recyklingu nie spełnią swojej roli bez zachęt do stosowania wyrobów z recyklingu (27 stycznia 2023)Popyt na recyklat w dużym stopniu kształtuje branża odzieżowa (26 stycznia 2023)Elektroniczna ewidencja odpadowa. O funkcjonowaniu BDO opowiada dyrektor IOŚ-PIB (26 stycznia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony