Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.10.2023 03 października 2023

Rosną przychody z podatków środowiskowych

   Powrót       10 kwietnia 2017       Zrównoważony rozwój   

Całkowite przychody krajów UE z podatków na ochronę środowiska sięgnęły w 2015 roku 359,3 mld euro, co stanowiło 2,4 proc. produktu krajowego brutto UE-28 – podaje Eurostat. Począwszy od 2002 roku przychody te rosły w tempie 2,4 proc. rocznie, podczas gdy PKB wzrastał rok do roku o 2,7 proc. W 2015 roku poziom przychodów z podatków środowiskowych był o około 95 mld euro wyższy niż w 2002.

Porównanie przychodów z podatków środowiskowych w różnych krajach wykazuje znaczne różnice. Najwyższa wartość przychodów z tego tytułu w 2015 r. w odniesieniu do PKB charakteryzowała Chorwację (4,1 proc.), zaraz za nią uplasowała się Dania (4 proc.), następnie Słowenia (3,9 proc.) i Grecja (3,7 proc.). Najniższy współczynnik przychodów z tytułu podatków środowiskowych w odniesieniu do PKB (poniżej 2 proc.) zanotowano w sześciu krajach UE, takich jak Słowacja, Litwa, Luksemburg, Hiszpania, Irlandia i Niemcy.

Niskie stawki podatkowe mogą przyciągać konsumentów z zagranicy

Różnice między krajami należy interpretować ostrożnie. Niskie przychody z ww. podatków mogą sygnalizować stosunkowo niskie stawki tych podatków, ale i na odwrót: mogą wynikać z wysokich stawek podatkowych, które miały wpływ na zmianę zachowań związanych z konsumpcją produktów lub korzystaniem z usług. Z drugiej strony, wyższe przychody mogą wynikać z niskich stawek podatkowych, które zachęcają do zakupów osoby przybywające z innych krajów (ma to miejsce np. w przypadku benzyny lub oleju napędowego).

Podatki środowiskowe są w coraz większym stopniu stosowane w celu wpływania na zachowanie podmiotów gospodarczych oraz samych konsumentów. Ponadto podatki te generują przychody, które mogą być potencjalnie wykorzystane do dalszego promowania ochrony środowiska.

Statystyki europejskie wyróżniają cztery różne kategorie podatków ekologicznych odnoszących się do energii, transportu, zanieczyszczenia i zasobów. Podatek od towarów i usług (VAT) jest wyłączony z zakresu podatków na ochronę środowiska. Podatki ekologiczne powinno się odróżniać od opłat ekologicznych (zwraca na to uwagę mgr Monika Ziółko(1) z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). W przypadku tych pierwszych ma miejsce obciążenie ostatecznego konsumenta lub użytkownika w zgodzie z zasadą „ostateczny sprawca płaci”. Zupełnie inaczej działają opłaty ekologiczne - tu obowiązuje zasada „zanieczyszczający płaci" .

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce, tom 9, Ekonomia i nauki o zarządzaniu w warunkach integracji gospodarczej, red. naukowa Piotr Urbanek i Ewa Walińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Eksploatacja. W jaki sposób farmy wiatrowe oddziałują na gatunki latające? (25 lipca 2023)Do 2027 r. UE może uniezależnić się od chińskich baterii (25 stycznia 2023)Betonoza czy zieleń? Zrównoważona urbanistyka z Polskimi Normami. Nabór zgłoszeń do konkursu (20 grudnia 2022)Spada liczba przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza. Ale… (24 listopada 2022)Zakaz sprzedaży osobowych i dostawczych aut spalinowych od 2035 r. przesądzony? (31 października 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony