Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Analizy ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód firmy Arcadis
Unikalna oczyszczalnia Bio Solid firmy BAMARTECH

Przyłącza wod-kan pod lupą prokuratorów

a+a-    Powrót       11 października 2018       Woda   

Do tej pory prokuratorzy poddali analizie 1169 gminnych uchwał dotyczących pobierania opat za przyłącza wodno-kanalizacyjne. W związku z licznymi naruszeniami, do WSA wpłynęło już 333 skarg w tej sprawie, najwięcej z Poznania i Lublina.

Na polecenie Zastępcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda wszystkie prokuratury regionalne przeprowadziły szczegółowe analizy, z których wynika, że gminy podejmują niezgodne z prawem uchwały dotyczące opłat za przyłączenie mieszkańców do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej.

1169 uchwał poddanych analizie

Dotychczas tej analizie poddano 1169 uchwał. Najwięcej - w Poznaniu (197), Gdańsku (196) i Krakowie (188). W związku z licznymi wadliwymi uchwałami, prokuratorzy kierowali do właściwych organów wnioski o ich uchylenie oraz wzywali do usunięcia naruszeń prawa. Ponadto skierowali skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Prokuratorzy z Poznania skierowali 53 takie wnioski, z Lublina - 52, a z Krakowa - 46. Łącznie z całego kraju do WSA wpłynęły 333 skargi w tych sprawach.

Sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego m.in. w Kielcach, Poznaniu, Łodzi oraz Krakowie orzekli, że uchwały gmin dotyczące opłat za przyłącza wodociągowe są niezgodne z prawem. Robert Hernand zwrócił uwagę, że obowiązek ponoszenia opłat nakładany jest na mieszkańców "bez upoważnienia ustawowego" i narusza konstytucję. Wskazał w komunikacie prasowym, że ani ustawa o samorządzie gminnym, ani o gospodarce komunalnej, na jakie wskazują zarządcy gmin, nie upoważnia do pobierania tego typu opłat.

Brak uprawnień do wprowadzania opłat

5 kwietnia 2018 roku zapadł wyrok WSA w Białymstoku. Stwierdzono w nim, że uchwała dotycząca pobierania opłat za przyłączanie do sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej została wydana z naruszeniem prawa. Sąd uznał też, że "sporna uchwała ma charakter normatywny, generalny i abstrakcyjny, zatem jest aktem prawa miejscowego. Dokonując oceny legalności zaskarżonej uchwały Sąd uznał, że jest ona dotknięta wadą uzasadniającą stwierdzenie jej nieważności. Ponadto stwierdził, że artykuł 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym nie daje gminie uprawnień do ogólnego wprowadzania opłat". Podobne skargi rozpatrywane były w ostatnich latach również w Krakowie, Poznaniu oraz Łodzi.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził z kolei, że niedopuszczalne jest także uzależnianie przyłączenia się do sieci od wcześniejszego zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. WSA w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Kielcach oceniły też, że obywatele, nawet za swoją zgodą, nie mają także obowiązku wybudowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych z własnych środków. (PAP)

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wsparcie finansowe dla spółek wodnych w Małopolsce (25 czerwca 2019)Zaangażowanie kapitałowe NFOŚiGW w inwestycje wod-kan – nowy mechanizm finansowania (19 czerwca 2019)Mała retencja zamiast betonowej dżungli (19 czerwca 2019)Czysta woda w kranie? Nie w sezonie (18 czerwca 2019)Taryfy wod-kan dla mieszkańców Otwocka będą obniżone o 12 proc. (13 czerwca 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony