Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2022 25 czerwca 2022

Rada: emisje CO2 z nowych aut niższe o 15 proc. w 2025 r.

   Powrót       11 października 2018       Transport   

Rada ds. środowiska uzgodniła w tym tygodniu stanowisko (podejście ogólne) względem projektu rozporządzenia z surowszymi normami emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych. Uzgodnienie stanowisko oznacza, że prezydencja austriacka ma mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim.

Proponowane redukcje emisji

Emisje CO2 z nowych samochodów osobowych rejestrowanych w UE będą musiały w 2025 r. być niższe średnio o 15 proc., a w 2030 r. – o 35 proc. w porównaniu z normami na 2021 r. Dla samochodów dostawczych Rada utrzymała docelowe redukcje proponowane przez Komisję Europejską: 15 proc. w 2025 r. i 30 proc. w 2030 r. Redukcje dotyczą ogółu aut w UE. Cały wysiłek redukcyjny zostanie rozdzielony między producentów według średniej wielkości ich parku samochodowego.

Pojazdy bez- i niskoemisyjne

Rada postanowiła zmodyfikować propozycję Komisji dotyczącą mechanizmu zachęt, mającego promować pojazdy bez- i niskoemisyjne, takie jak auta w pełni elektryczne czy auta hybrydowe typu plug-in, jeżeli chodzi o samochody osobowe. Ponadto Rada postanowiła zaproponować korzystniejsze uwzględnianie pojazdów niskoemisyjnych we wspomnianym mechanizmie.

Uzgodniła specjalny środek, by zachęcić producentów do sprzedaży pojazdów bez- i niskoemisyjnych na rynkach o niewielkim nasyceniu takimi pojazdami. Mianowicie korzystniej uwzględniane będą samochody osobowe nowo rejestrowane w państwach członkowskich, w których odsetek takich pojazdów nie przekracza 60 proc. średniej unijnej.

Jeżeli chodzi o pojazdy dostawcze, Rada postanowiła nie zmieniać propozycji Komisji.

Rzetelniejsze dane emisyjne

Na gruncie nowych przepisów producenci samochodów musieliby raportować solidniejsze i bardziej reprezentatywne dane o emisjach pochodzących z aut osobowych i dostawczych. Rada postanowiła bowiem wzmocnić przepisy: zaproponowała zobligować producentów do raportowania wartości faktycznie zmierzonych, a nie deklarowanych. Docelowe poziomy byłyby liczone na podstawie wartości zmierzonych według procedury WLTP.

WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich) jest ulepszoną procedurą testową. Pochodzące z niej wartości pomiarów emisji CO2 i zużycia paliwa bardziej odpowiadają warunkom drogowym niż wartości uzyskane w poprzedniej procedurze – NEDC (nowy europejski cykl jezdny). Procedura WLTP zaczęła obowiązywać dla wszystkich nowych modeli samochodów we wrześniu 2017 r., a dla wszystkich nowych samochodów – we wrześniu 2018 r.

Kontekst i dalsze kroki

Projekt rozporządzenia Komisja przedstawiła w listopadzie 2017 r. w ramach pakietu czystej mobilności. Projekt był przedmiotem szczegółowych negocjacji w Grupie Roboczej ds. Środowiska, zanim trafił 9 października pod dyskusję Rady ds. Środowiska. Dzięki osiągniętemu porozumieniu Rada może rozpocząć negocjacje z Parlamentem Europejskim, który swoje stanowisko przyjął 3 października 2018 r.

Projekt ma generalnie pomóc w realizacji celów porozumienia paryskiego i w osiąganiu ogólnounijnego celu redukcyjnego: do 2030 r. w sektorach nieobjętych ETS (systemem handlu emisjami) powinno być o 30 proc. mniej emisji niż w 2005 r. Ten ostatni cel został określony przez Komisję Europejską i przełożony na cele krajowe w rozporządzeniu o wspólnym wysiłku redukcyjnym.

Źródło: Rada UE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

PE za redukcją emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. przy ochronie miejsc pracy (23 czerwca 2022)NFOŚiGW ma 3 mld zł na spalarnie odpadów (23 czerwca 2022)Naukowcy: system ochrony przyrody 30x30 przyniesie ogromne korzyści (17 czerwca 2022)Polski KPS lada moment gotowy. Ważna rola ograniczenia emisji i działań adaptacyjnych (14 czerwca 2022)Onshore wygeneruje miliony dla polskiej gospodarki (13 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony