Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Rząd przyjął ustawę ws. usuwania bomb ekologicznych

Poprzemysłowe bomby ekologiczne na terenach dawnych zakładów „Zachem”, „Organika-Azot”, „Tarnowskie Góry”, ,,Boruta” i „Wistom” zostaną rozbrojone. Choć specustawa określa konkretne obszary, ich lista może być rozszerzona.

   Powrót       26 kwietnia 2023       Ryzyko środowiskowe   

25 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. - Projekt ma na celu usunięcie i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi wielkoobszarowych terenów zdegradowanych. Efektem nowych przepisów będzie zagospodarowanie lub zabezpieczenie odpadów stwarzających zagrożenie oraz oczyszczenie tych terenów – czytamy w komunikacie Kancelarii Premiera.

Lista terenów zdegradowanych

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, projekt ma charakter specustawy dedykowanej konkretnym, już zidentyfikowanym terenom poprzemysłowym. Wymienia się tu tereny Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy, Zakładów Chemicznych „Organika-Azot” w Jaworznie, Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach, Zakładów Przemysłu Barwników ,,Boruta” w Zgierzu oraz Zakładów Włókien Chemicznych „Wistom” w Tomaszowie Mazowieckim.

- Istnieje również potrzeba identyfikacji innych obszarów o podobnym charakterze, jednak na chwilę obecną nie zostały one zdiagnozowane (…). Ewentualne przyszłe rozszerzenie listy terenów z załącznika do projektu ustawy może być wprowadzone w wyniku nowelizacji przepisów i będzie podlegało odrębnej ocenie skutków – dodano.

Czytaj też: Mysłowice zaciskają pasa. Miasto szuka oszczędności na rozbrojenie bomby ekologicznej

Projektodawca zaznacza przy tym, że choć obecnie składowanie lub magazynowanie odpadów regulują przepisy ustawy o odpadach, są one niewystarczające. Jak wyjaśniono, na wielkoobszarowych terenach zdegradowanych oprócz składowisk odpadów występują również miejsca, na których znajdują się odpady o nieuregulowanym statusie prawnym, a co za tym idzie, miejsc tych nie można klasyfikować jako obiekty budowlane przeznaczone do składowania odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach.

- Warto podkreślić, że zagadnienie wielkoobszarowych terenów zdegradowanych jest dodatkowo skomplikowane z uwagi na kwestie pozostające przynajmniej częściowo poza zakresem przepisów dotyczących ochrony środowiska, takie jak – obecność zdegradowanej infrastruktury i budynków, upadłość przedsiębiorstw i kwestia określenia ich następców prawnych, problemy z określeniem własności gruntów, handel zanieczyszczonymi nieruchomościami, kwestie dopuszczalności pomocy publicznej. Wobec powyższego przepisy o odpadach lub z zakresu ochrony powierzchni ziemi okazują się nieefektywne w zakresie rozwiązania specyficznych problemów poszczególnych terenów tego rodzaju, które z reguły cechują się istotnie odmiennymi uwarunkowaniami formalno-przestrzennymi – dodano w Ocenie Skutków Regulacji.

Proponowane rozwiązania

Przyjęta przez Rząd ustawa zakłada zdefiniowanie wielkoobszarowych terenów zdegradowanych oraz składowisk historycznych odpadów przemysłowych i miejsc gromadzenia historycznych odpadów przemysłowych, a także prowadzenie ewidencji zarówno rozpoznanych, jaki i dotychczas nierozpoznanych wielkoobszarowych terenów zdegradowanych. Prowadzenie ewidencji będzie obowiązkiem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Kancelaria premiera wyjaśnia, że w ramach projektowanej specustawy wskazane zostaną organy administracji, które będą odpowiedzialne za poprawę stanu środowiska na wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Dla terenów zamkniętych będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a dla terenów zamkniętych – regionalny dyrektor ochrony środowiska. Przewidziane zostanie ponadto wskazanie zasad i źródeł finansowania przedsięwzięć na wielkoobszarowych terenach zdegradowanych.

Więcej o projekcie ustawy pisaliśmy w artykule pt. Projekt ustawy ws. usuwania zagrożenia, jakie stwarzają wielkoobszarowe tereny poprzemysłowe.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ustawa o terenach zdegradowanych opublikowana (29 sierpnia 2023)Prezydent podpisał ustawę o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych (08 sierpnia 2023)Sejm przeciwko poprawkom Senatu do ustawy ws. bomb ekologicznych (28 lipca 2023)Komisje sejmowe za kosmetycznymi zmianami do projektu specustawy dot. poprzemysłowych "bomb ekologicznych" (15 czerwca 2023)Regiony węglowe potrzebują ustawy transformacyjnej (20 października 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony