Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.05.2023 28 maja 2023

Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie dot. dyrektywy ws. efektywności energetycznej

Redukcja zużycia energii o co najmniej 11,7% do 2030 r. i konkretne cele dla sektora publicznego – takie zmiany wprowadzić ma zmieniona dyrektywa ws. efektywności energetycznej. PE i Rada osiągnęły dziś wstępne porozumienie w tej sprawie.

   Powrót       10 marca 2023       Energia   

Posłowie Parlamentu Europejskiego oraz szwedzka prezydencja Rady UE osiągnęły dziś rano (10 marca br.) wstępne porozumienie polityczne w zakresie oszczędności energii zarówno w zużyciu energii pierwotnej, jak i końcowej w UE. Chodzi o cele wynikające z procedowanych obecnie zmian w dyrektywie ws. efektywności energetycznej. Zmiana dyrektywy stanowi jeden z elementów pakietu Fit For 55.

Redukcja zużycia energii o co najmniej 11,7%

Zgodnie z ustalonym porozumieniem państwa członkowskie powinny wspólnie zapewnić redukcję zużycia energii na poziomie UE o co najmniej 11,7% do 2030 r. (w stosunku do prognoz zużycia energii na 2030 r. sporządzonych w 2020 r.) Jak wyjaśnia PE, przekłada się to na górną granicę końcowego zużycia energii w UE na poziomie 763 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej oraz 993 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej na zużycie pierwotne.

- Celowi temu towarzyszyć będzie solidny mechanizm monitorowania i egzekwowania, aby upewnić się, że państwa członkowskie wywiązują się ze swoich krajowych wkładów w realizację tego wiążącego celu UE – wskazano w komunikacie PE.

Posłowie i prezydencja Rady zgodzili się także na stopniowe zwiększanie rocznego celu w zakresie oszczędności energii w odniesieniu do końcowego zużycia energii od 2024 do 2030 r. - Państwa członkowskie zapewnią nowe roczne oszczędności na poziomie średnio 1,49% końcowego zużycia energii, stopniowo osiągając 1,9% z końcem 2030 r. – wskazuje Rada UE.

Cele te powinny zostać osiągnięte poprzez działania na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, w tym w różnych sektorach – np. administracji publicznej, budynkach, przedsiębiorstwach czy centrach danych.

Konkretne cele dla sektora publicznego

Rada oraz PE uzgodniły ponadto szczegółowe obowiązki sektora publicznego, tak by mógł on osiągnąć roczną redukcję zużycia energii końcowej o 1,9%.

- Państwa członkowskie powinny również dopilnować, aby co najmniej 3% budynków użyteczności publicznej było co roku przekształcane w budynki o niemal zerowym zużyciu energii lub budynki o zerowej emisji. Porozumienie ustanawia również nowe wymagania dotyczące wydajnych systemów ciepłowniczych – podaje PE.

Czytaj też: Większa efektywność energetyczna budynków to słuszny kierunek, ale w praktyce trudny

Następne kroki

Osiągnięte dziś porozumienie zostanie przedłożone do zatwierdzenia przez komitet Stałych Przedstawicieli w Radzie UE oraz parlamentarnej Komisji Przemysłu, Badań naukowych i Energii (ITRE). Następnie – zanim zmieniona dyrektywa będzie mogła zostać opublikowana w Dzienniku Urzędowem UE i wejść w życie – porozumienie będzie musiało zostać formalnie zatwierdzone przez PE i Radę UE.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Opublikowano projekt ws. pożyczek z KPO dla dużych firm na poprawę efektywności energetycznej (25 maja 2023)Dolnośląskie: Gminy i instytucje otrzymały z NFOŚiGW wsparcie na realizację proekologicznych projektów (24 maja 2023)NIK o finasowaniu oświetlenia przestrzeni publicznej w wybranych gminach (23 maja 2023)Świadectwa charakterystyki energetycznej wpłyną na wiarygodność budownictwa (28 kwietnia 2023)KE wzywa Polskę do pełnej transpozycji dyrektywy ws. charakterystyki energetycznej budynków (20 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony